Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De veilige werkvloer

De veilige werkvloer - 23913
Samenvatting van het artikel

Er wordt steeds vaker gesproken over "De veilige werkvloer", maar wat is dat eigenlijk? In dit blog laten we zien dat er elke dag gemiddeld een kans van 0,000125% is om uiteindelijk opgenomen te worden in het ziekenhuis. Een deel van dat risico wordt gelopen op de werkvloer. Het weren van ongevaccineerden op de werkvloer verlaagt deze kans daar met slechts 0,000.0075%, veel te weinig om het verschil te maken tussen een wel of niet veilige werkvloer. Adequate maatregelen van de werkgever om het binnenklimaat te verbeteren, geven veel meer resultaat.

Lees volledig artikel: De veilige werkvloer

Leestijd: 4 minuten

De discussie die steeds luider aanzwelt en tot veel discussies in de samenleving leidt, is die over de veiligheid van de werkvloer. De roep om openbaarmaking van de vaccinatiestatus van werknemers wordt steeds luider. Het algemene gevoel onder de bevolking is dat alleen als iedereen op de werkvloer is gevaccineerd, deze veilig is. Maar klopt dat? Maurice liet al zien dat in zijn algemeenheid de kans om met corona in het ziekenhuis opgenomen te worden in het ziekenhuis bijzonder klein is, veel kleiner dan wat gedacht wordt.

We gaan hier eens kijken naar de verschillende aspecten die de veiligheid op de werkvloer bepalen en deze afzonderlijk bespreken:

  • Welke bescherming geeft het vaccineren mijzelf.
  • Hoeveel zijn mijn collega’s beschermd, opdat zij mij niet zullen besmetten.
  • Wat heeft mijn werkgever gedaan, voor het creëren van een veilige werkvloer.

We zullen hier als maat voor veiligheid nemen, de kans dat een werknemer door besmetting met het coronavirus in het ziekenhuis belandt. We maken gebruik van de bevindingen in het blog Effect van vaccineren en Coronapaspoort op verspreiding.

Vaccineren beschermt mijzelf

Dat is de eenvoudigste factor. De bescherming die het vaccin biedt, ligt na de tweede prik in de orde grootte van 90-95%. Dit neemt na een half jaar af tot minder dan 70%. We gaan gemakshalve uit van gemiddeld 85%. Omdat het aandeel gevaccineerden (alleen volwassenen) op dit moment ook ongeveer 85% is, zullen er ongeveer evenveel gevaccineerden als ongevaccineerden ziek worden. Op dit moment is het aantal ziekenhuisopnames per dag ongeveer 30. Waarvan we even aannemen dat de helft gevaccineerden zijn (de echte data zijn niet bekend/worden niet bekend gemaakt).

Het aantal gevaccineerden is op dit moment 12.000.000. Dus uw risico om vandaag als gevaccineerde in het ziekenhuis te belanden is 15 op de 12.000.000 dus ongeveer 0,000125%. Als we er van uit gaan dat de epidemie b.v. nog 100 dagen duurt, dan is uw kans als gevaccineerde in het ziekenhuis te belanden 0,0125%. We gaan ervan uit dat de bescherming van het vaccin niet al te verder onder de 80% zal dalen, want dan gaat het risico weer iets toenemen. Maar waarschijnlijk zal de opgebouwde natuurlijke immuniteit nog steeds de overhand houden.

Het vaccineren van anderen beschermt mij

Deze berekening wordt al ingewikkelder. In ons blog Effect van vaccineren en Coronapaspoort op verspreiding lieten wij zien dat de gemiddelde bescherming tegen verspreiding door het vaccineren ca. 30% bedraagt. Enkele weken na de tweede prik is het nog 72%. Maar dat daalt vervolgens in 20 weken naar nul, zoals te zien in deze grafiek die we hier lieten zien:

De veilige werkvloer - 23803

Onderzoek TU-Delft

Interessant is het om te zien dat de TU-Delft onderzoek heeft gedaan naar de besmettingsrisico’s bij evenementen. Zie COVID-19 risico voor evenementen. Een bijzondere passage hierbij is:

Als we er vanuit gaan dat de prevalentie gelijk verdeeld is over wel en niet gevaccineerde mensen, betekent het dus dat 40% van de gevaccineerde mensen die het virus onder de leden hebben, besmettelijk zijn voor anderen. Dat betekent dat gevaccineerde mensen wel eens een aanzienlijke bron van besmettingen kunnen zijn. Zeker als dit een grote groep is.

Een bevestiging van onze eigen berekeningen, maar wel is het percentage in deze publicatie over blijvende bescherming een stuk hoger. Bij bestudering van deze tekst blijkt echter dat de genoemde 71% bescherming tegen verspreiding, in beide artikelen wel vrijwel hetzelfde is voor de eerste 4 weken (volgens de cijfers uit Qatar). Maar in de studie van TU-Delft wordt deze 71% aangehouden voor onbepaalde tijd. Terwijl deze in werkelijkheid na week 14 sterk daalt en er dus in de berekeningen van TU-Delft een te rooskleurig beeld wordt gegeven.

Het risico op een veilige werkvloer

Uitgaande van de cijfers in ons blog, zien we dat zonder toegangsrestricties voor ongevaccineerden de kans om in een gegeven situatie besmet te worden nu 6% hoger is. Dit daalt tot 1% eind december. Daarnaast is er ook nog het feit dat een gevaccineerde ondanks dat hij/zij besmettelijk is, toch niet thuisblijft. In het vertrouwen geen covid-19 te kunnen hebben door de vaccinatie en ook minder snel klachten zal ontwikkelen. Het is lastig om daarvoor een maat te geven. Maar het zal zeker bijdragen tot een extra risico dat gevaccineerden zullen opleveren.

We beperken ons maar even tot het risico op de werkvloer besmet te worden op basis van de bescherming van het vaccin. En dat is in het ongunstigste geval dus 6% extra kans. Dus we verhogen de kans dat een gevaccineerde besmet wordt met die 6% en komen uit op een kans van 0,0001325% (de onveilige werkvloer) tegenover een kans van 0,000125% voor een veilige werkvloer (we gaan er dus stilzwijgend van uit dat we alleen op de werkvloer besmet kunnen worden). Een vrijwel verwaarloosbaar verschil (0,000075%) om het predicaat “veilige werkvloer” waar te maken.

Wat doet mijn werkgever

De werkgever kan zich inspannen om de werknemer het gevoel te geven een veilige werkvloer te bieden, door morele druk uit te oefenen op de ongevaccineerden zich alsnog te laten vaccineren. Maar dat levert nauwelijks voordelen op hebben we net gezien. Wel een zeer aanzienlijke verbetering levert het verbeteren van de luchtkwaliteit op. Het virus verspreidt zich grotendeels door de lucht, zoals inmiddels vrijwel algemeen wordt erkend. Dus hoe vaker de lucht wordt ververst of gereinigd, hoe veiliger de werkvloer is.

De minimale voorziening die een werkgever zijn werknemers kan bieden is een CO2 meter die een maat voor de ventilatie aangeeft. De werknemer is dan zelf in staat om zijn/haar risico in de schatten op de kans besmet te kunnen worden. In de buitenlucht is de CO2 concentratie 400ppm. Als binnen de concentratie oploopt tot boven de 800ppm, dan adem je dus de uitgeademde lucht in van je collega’s. Het risico door een besmette collega besmet te worden, wordt dan aanzienlijk groter. Lees hierover bijvoorbeeld het artikel Mijn Deltaplan Ventilatie is urgenter dan ooit.

Het scheppen van een veiliger binnenklimaat is van veel grotere invloed op een veilige werkvloer dan de winst die controleren op de vaccinatiestatus zal opleveren.

Conclusies

De veronderstelling dat een veilige werkvloer verkregen wordt door het weren van ongevaccineerden, is onjuist. Het verlaagt de kans besmet te worden met minder dan 6% en geeft dus een schijnveiligheid. Het zorgen voor een gezond binnenklimaat en de controle daarop via een CO2 meter geeft zeer veel meer garantie op het verkleinen van gezondheidsrisico’s, niet alleen voor covid-19 maar ook tegen het oplopen van griep in het komende winterseizoen.

Steun onze site met af en toe een (kleine) donatie. Klik hier. 

U heeft zojuist gelezen: De veilige werkvloer.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963