Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Accepteer de consequenties van de realiteit

Accepteer de consequenties van de realiteit - 22826
Samenvatting van het artikel

Belangrijke consequenties zijn moeilijk te accepteren. Dat is nu het geval met het feit dat vaccinatie niet heeft geleid tot het einde van de Corona-crisis zoals gehoopt en gedacht werd. Aan de hand van de vijf fasen van rouwverwerking is goed te zien wat zich nu afspeelt en zal gaan afspelen.

Lees volledig artikel: Accepteer de consequenties van de realiteit

Leestijd: 4 minuten

Vaccinatie beschermt onvoldoende tegen besmettelijkheid en ook gevaccineerden kunnen in het ziekenhuis belanden. Na anderhalf jaar hopen op verlossing door vaccinatie, is deze realiteit voor veel mensen moeilijk te verteren. Zij zullen het langdurige en zware proces van rouwverwerking doorlopen. Een artikel van Eildert Slim.

Consequenties zijn soms moeilijk te accepteren. Dit is niet alleen afhankelijk van de ‘pijn’ van de consequenties zelf, maar ook van de manier waarop ze tot stand zijn gekomen. Gesorteerd van makkelijk tot moeilijk:

  • Consequenties voor een ander ten gevolge zijn/haar eigen keuzes zijn het eenvoudigst te accepteren. Daar heb je zelf immers geen last van.
  • Consequenties voor jezelf ten gevolge van je eigen keuzes zijn moeilijker. Maar zelf kiezen geeft een gevoel van ‘controle’, dat maakt acceptatie gemakkelijker.
  • Moeilijkst te accepteren zijn consequenties ten gevolge van zaken waar je zelf geen controle over hebt.

Helaas zijn op dit punt in de coronacrisis twee zaken onomstotelijk vast komen te staan, zoals ook zondag door Maurice werd beschreven:

  • Vaccinatie beschermt onvoldoende effectief tegen besmettelijkheid om een nieuwe piek in de besmettingscijfers te voorkomen. In IJsland is duidelijk geworden, dat gevaccineerden gemakkelijk besmet kunnen raken en anderen kunnen besmetten.
  • Vaccinatie verlaagt het risico op ernstig ziekteverloop, maar ook gevaccineerden kunnen in het ziekenhuis terechtkomen. In Israël is volgens de NOS ongeveer de helft van opgenomen patiënten volledig gevaccineerd.

De consequentie hiervan is, dat vaccinatie geen einde maakt aan de coronacrisis – zelfs als 100% van de bevolking gevaccineerd zou worden. Voor mensen die anderhalf jaar lang geloofden, dat vaccinatie de oplossing was, is deze consequentie moeilijk te accepteren. Ook, omdat ze er zelf niets aan kunnen doen.

Het is makkelijker deze realiteit te ontkennen en de schuld af te schuiven – bijvoorbeeld op degenen die zich niet hebben laten vaccineren. Deze ontkenning is de eerste stap in de vijf fasen van rouwverwerking.

De vijf fasen van rouwverwerking

Rouwverwerking is de manier waarop iemand na een ingrijpende verdrietige ervaring tot rust komt. De psychiater Elisabeth Kübler-Ross heeft vijf fasen omschreven die mensen geheel of gedeeltelijk doorlopen om na een traumatische ervaring weer tot rust te komen. Deze fasen zijn niet voor iedereen even intensief en ook verschilt de volgorde vaak.

De 5 fasen zijn:

  • In deze fase beschermt de persoon zich door de waarheid geheel af te wijzen. Dit gedrag geeft iemand de gelegenheid om de waarheid gedoseerd tot zich te laten komen.
  • De persoon protesteert tegen de verdrietige ervaring en heeft hierbij veel woede. Vaak richt de woede zich ook (ten onrechte) tegen de brenger van het nieuws. Soms probeert men de schuld ook iemand in de schoenen te schuiven. Het is een gezond psychologisch verdedigingsmiddel om de schuld buiten zichzelf te zoeken.
  • Onderhandelen en vechten. Als de verliezer merkt dat protesteren en boosheid niet helpt kan men proberen het verlies te verwerken door zich doelen te stellen of beloften te doen. Of men kan het recht in eigen hand nemen en een tegenaanval organiseren.
  • Als het verdriet niet langer te ontkennen is en protesten, onderhandelingen, tegenaanvallen, etc. niet geholpen hebben, treedt vaak depressie op.
  • Na verloop van tijd ziet de persoon in dat de waarheid niet te bestrijden is en accepteert hij het verdriet.

Deze 5 fasen zijn ook zichtbaar in de reacties van mensen en overheden nu de vaccinatiecampagnes ten einde lopen en men geconfronteerd wordt met de realiteit, dat vaccinatie geen eind maakt aan de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames.

1. Ontkenning

Volgens het RIVM was 97% van alle Covid-overlijdens 60+, voor de vaccinatiecampagne begon waren volgens NICE ongeveer 90% van alle ziekenhuis opnames 50+. Het vaccineren van jongere leeftijdsgroepen kon dus nooit meer dan 3% effect hebben op de sterfte en 10% op het aantal opnames. Desondanks werd de vaccinatiecampagne voor deze leeftijdsgroepen op volle kracht doorgezet, onder het motto ‘je doet het voor een ander’. De vaccinatiecampagne voor tieners dient geen enkel gezondheidsdoel voor deze doelgroep, maar stelde mensen in staat de realiteit te blijven ontkennen.

2. Boosheid

Deze reactie kwam de afgelopen maanden naar boven en is vooral gericht tegen mensen die bedanken voor vaccinatie.

3. Onderhandelen en vechten

Hier valt de vaccinatieplicht voor bepaalde beroepsgroepen onder, zoals ingevoerd in Frankrijk en recent in België. Ook de derde booster vaccinatie, zoals ingevoerd in Israel. Dit zijn zeer vervelende maatregelen, maar uiteindelijk tot mislukking gedoemd als poging de virusverspreiding finaal in te dammen.

4. Depressie

Deze fase lijkt vooralsnog mee te vallen, maar dat kan ook komen doordat het zomer is en de cijfers sowieso relatief laag zijn.

5. Aanvaarding

De coronacrisis zal afgelopen zijn, wanneer een voldoende groot deel van de bevolking deze fase heeft bereikt. Zodra men accepteert, dat corona onder ons blijft kan de zorg daarop worden ingericht en het normale leven weer opgepakt.

Epiloog

Positief is, dat in verschillende landen de aanvaarding lijkt door te breken. Singapore en Denemarken zijn twee voorbeelden, Engeland met haar Freedom Day 19 juli een derde. In andere landen is men minder ver: Het hoofd epidemiologie in Ijsland erkent, dat vaccinatie onvoldoende beschermt tegen besmettelijkheid, maar trok zijn logische gevolgtrekking dat men het virus rond moet laten gaan later weer in.

Binnenkort gaan kinderen terug naar school en volwassenen weer aan het werk. Daarna begint het griepseizoen. Komende maanden zullen de coronacijfers opnieuw stijgen en zal de druk op de zorg toenemen, zoals deze elke winter toeneemt. Verschil met een jaar geleden is, dat Rutte en De Jonge vaccinatie toen nog konden neerzetten als exit strategie voor de coronamaatregelen. Dat wordt nu veel moeilijker, aangezien zoveel mensen inmiddels al gevaccineerd zijn. Zullen mensen uit angst voor de coronacijfers een maatregelen pakket zonder exit strategie accepteren, of accepteert men, dat we normaal moeten leren leven met COVID-19?

Hoe dan ook, aan degenen die tegen ongevaccineerden zeggen: “Accepteer de consequenties van je keuze” is het antwoord: “Accepteer de consequenties van de realiteit. Uitroeien kan niet, we moeten normaal leren leven met Covid-19.”

Volg Maurice de Hond op Twitter en YouTube.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.