Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Dagcijfers 13 augustus

Dagcijfers 13 augustus - 22534
Samenvatting van het artikel

Op deze pagina worden dagelijks de laatste cijfers over de covid-19 epidemie gepresenteerd, op basis van de gegevens van het NICE, aangevuld met de voorspellingen voor de komende weken. Vandaag de cijfers voor 13 augustus 2021

Lees volledig artikel: Dagcijfers 13 augustus

Leestijd: 3 minuten

Alvorens het verslag van het Green Team even het dagelijkse overzicht van de GGD-cijfers. Daar is te zien dat woensdag t.o.v. een week geleden er een verdere afvlakking is van de daling van het aantal positieve testen. Daarmee lijken we af te stevenen op een stabilisatie bij de GGD cijfers rond 2000 (en wellicht daarna weer stijgingen) van het aantal positieve testen.

Dagcijfers 13 augustus - 22547

Delta is binnen

We horen al weken de berichten over de Delta variant en die klinken zeer zorgwekkend. Hij zou tot wel 1000 maal besmettelijker zijn, ook wordt 4 maal genoemd en “wel besmettelijker maar niet ziekmakend”. Hij zou voor de uitbraak in juli verantwoordelijk zijn, een reden om alle maatregelen nog eens goed onder de loep te nemen zodat we klaar zijn voor de winter.

Maar waar staan we nu eigenlijk? Laten we de feiten eens op een rijtje proberen te zetten. We beginnen met het aandeel dat de Delta inmiddels heeft en vinden dan dit plaatje op het Corona Dashboard:

Dagcijfers 13 augustus - 22535

We zien hier de Britse variant als de blauwe lijn. We hebben van januari tot april de angstverhalen aan kunnen horen hoe besmettelijk deze was. De verwachtingen werden voortdurend bijgesteld van 2 maal besmettelijk tot uiteindelijk de ongeveer 24% waar het Green Team het al snel op hield. Dat kan herleid worden uit de snelheid waarmee het aandeel groeit. We zien hier dat het aandeel van de Britse variant in 3 maanden is aangegroeid van 10% begin januari tot 90% eind maart, in 3 maanden tijd dus.

De oranje lijn is de Delta variant. Dit aandeel steeg vier maal sneller dan de Delta, dus mag je ook verwachten dat daarmee de verspreiding vier maal sneller verloopt. Dat betekent dan ook een vier maal hogere R-waarde en het vreemde is dat we dit (afgezien van de Bonusbult) dus helemaal niet zien!

Nu is het zo dat we verspreiding direct en indirect meten aan het aantal ziektegevallen: het aantal ziekenhuisopnames en het aantal positieve PCR testen van mensen die corona gerelateerde klachten hebben. Beide cijfers laten geen noemenswaardige stijging zien. We halen de R-waarde er eerst even bij:

Dagcijfers 13 augustus - 22538

Wat we zien is dat na 26 juni de R-waarde explosief steeg ten gevolge van de superspreads, wat uiteindelijk leidde tot 200.000 positieve PCR-testen, voornamelijk onder de jongeren groep. Deze besmettingen resulteerden onder de hele bevolking in de Bonusbult. De verwachting was dat de R-waarde geleidelijk weer zou terugkeren tot 0,75, als de besmettingen hun top bereikt zouden hebben en de R0 van de Delta niet veel hoger zou zijn. Nadat de R op basis van de PCR-waardes inderdaad even tot die 0,75 was gedaald, zien we inmiddels een stabilisatie optreden, waarbij beide R-waarden nu staan op 0,9.

Welke extra besmettelijkheid hebben we nu?

Als die 200.000 positieve testen representatief zijn voor 1 miljoen besmettingen in die 2 weken, dan betekent dat een extra immuniteit van 1/17 van de R0 die rond de 4 is nu, oftewel 0,25 daling. Echter, we zien juist een verhoging van de Reff van 0,75 naar 0,9 nu, dus ruwweg +0,15 (eigenlijk moet het precies berekend worden, maar zo is het beter te volgen). De effectieve R-waarde is dus door de Delta variant verhoogd met 0,15+0,25 = 0,4 punten, waarvan dus 0,25 punten verlaging komen door de extra opgebouwde immuniteit gedurende de Bonusbult.

Bijzonder wordt het dan als we nu naar de Belgische cijfers kijken (de groene lijn). Daar is geen sprake geweest van een uitbraak, omdat daar de discotheken dicht bleven. Omdat daar dus niet de extra immuniteit is verkregen, is daar wel de verhoging van de R-waarde van 0,4 te zien, de Reff steeg daar in 3 weken tijd van 0,75 naar 1,15.

Ook leren de opnamecijfers ons nog iets:

Dagcijfers 13 augustus - 22539

We zien hier dat gedurende de hele epidemie de verhouding tussen het aantal positieve PCR uitslagen en ziekenhuisopnames vrij constant is. Bij de bonusgolf wijkt het sterk af, omdat jongeren nou eenmaal zelden in het ziekenhuis terecht komen. Het aantal positieve testen onder jongeren was 10 maal zo hoog als normaal. Inmiddels is deze verhouding weer vrijwel genormaliseerd. Wat nu opvalt is dat de verhouding PCR/opnames niet meer terugvalt op de waarde voor de komst van de Delta variant, maar de ziekenhuisopnames nu 40% lager blijven. Dat zou zowel aan de Deltavariant zelf kunnen liggen als aan de bescherming die vaccinatie tegen ziekenhuisopnames biedt of waarvan het geclaimd wordt dat het geboden wordt. Wellicht dat de komende weken uitsluitsel geven over de verklaring hiervoor.

Wat ook opvalt in de PCR cijfers, is dat er inmiddels 34X zoveel positieve uitslagen bij de leeftijdsgroep 90+ zijn dan voor de komst van de Delta variant (0,2/100.000 eind juni; 6,8/100.000 nu). Grote vraag is natuurlijk of dat met de Delta variant te maken heeft of de werkingsduur van het vaccin.

En de dagcijfers zijn:

    • Aantal ziekenhuisopnames gisteren 57 *
    • Aantal ziekenhuisopnames eergisteren: 54 *
    • Actuele geschatte R-waarde op basis van ziekenhuisopnames: 0,90 **

We gaan het weer zien!

Toelichting

In de grafiek met ziekenhuisopnames, geeft de blauwe lijn gemerkt “I-PCR” de voorspelling weer van het aantal ziekenhuisopnames op basis van de PCR test. Zie ook ons blog hierover.

* Gecorrigeerde waarden. Ongecorrigeerde waarden op stichting-nice.nl
** Let op: deze R dag-waarde kan dus nog 0,01 wijzigen de komende tijd, als gevolg van het bijplussen (toevoegen door NICE van nog niet ingevoerde patiënten met een positieve PCR-test).

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Stemtel pagina EP2024, 6 juni 2024 - 89126