Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Forse overschatting van nieuw geïnfecteerden de komende tijd!

Forse overschatting van nieuw geïnfecteerden de komende tijd! - 19515
Samenvatting van het artikel

Bij PCR-testen zijn false positives een fors probleem. Dat is nu ook erkend door het Amerikaanse RIVM, door bij gevaccineerden een eis van maximaal 28 verdubbelingen in te voeren. Juist als er sprake is van dalingen versluiert dit probleem de gunstiger cijfers. Dus dat gaat ons nu parten spelen.

Lees volledig artikel: Forse overschatting van nieuw geïnfecteerden de komende tijd!

Leestijd: 4 minuten

Het probleem van de “false positives”

Al bijna een jaar is het duidelijk dat de PCR-testen waarmee, ook in Nederland, bepaald wordt of iemand op dat moment met Covid-19 besmet wordt, een belangrijk probleem kent: ook als iemand een tijdje geleden geïnfecteerd is geraakt, dan is er een behoorlijke kans dat zo iemand toch een positief testresultaat krijgt.

Dat ligt aan de aanpak van de PCR-test. Waarbij door een ingenieuze vermenigsvuldigingsprocedure datgene wat men als sample uit neus en keel heeft gehaald zich enorm laat vermeerderen. Met gevolg dat het Covid-19-virus herkend kan worden.

Dat vermenigvuldigen wordt uitgedrukt in een Ct-waarde. Als het sample veel virusdeeltjes heeft, dan kan die Ct-waarde lager dan 20 zijn. Dat betekent dan wel dat het monster zo’n 20 keer verdubbeld is. (2 keer 2 keer 2 …… en dan 20 keer).

Maar als men het sample 40 keer verdubbeld (dus de Ct-waarde is 40) en men vindt aanwijzingen dat het Covid-19 virus aanwezig is, dan was er in het oorspronkelijk monster zo weinig virus, dat het bijna niet kan dat die persoon op het moment van monster nemen nog besmettelijk was. Die zou dan best 1 maand of 2 maanden geleden besmettelijk kunnen zijn geweest.

Ct-waarde

Op deze site heb ik er regelmatig over geschreven. En in de New York Times was daarover eind augustus ook een groot artikel. Daar waar men de Ct-waarde wel vermeldde, kon vastgesteld worden dat dit een forse overschatting gaf van het aantal mensen dat echt anderen kon infecteren. (Die periode duurt ongeveer 8 dagen).

Daar werd gesteld dat boven een Ct-waarde van 33 een test geen positief resultaat meer zou mogen geven. Op andere plekken kom ik de waarde van 25 of 30 tegen.

Hoewel aanvankelijk in Nederland dit verschijnsel door RIVM/OMT werd ontkend of genegeerd, is dat inmiddels niet meer het geval. Maar desondanks worden de Ct-waardes per test niet gebruikt om vast te stellen of iemand nog echt besmettelijk is. En weten we dat het aantal positief getesten in Nederland een overschatting betekent van het aantal mensen dat in de laatste anderhalve week besmet is geraakt.

Ct-cycli verhoogd

Er zijn ook aanwijzingen dat vanaf eind september 2021 het aantal mogelijke Ct-cycli dat aangeraden mocht worden in Nederland, verhoogd is.

Ik ontvang regelmatig mails van mensen die aangeven dat ze een forse tijd nadat ze positief waren getest en ziek waren geweest, toch nog een keer positief getest zijn via deze PCR-methode.

En het is natuurlijk heel opvallend dat bij het project “Testen voor Toegang”,  waarbij niet met een PCR-methode is gewerkt slechts bij 1 op de 460 mensen een positieve testuitslag werd bereikt, het RIVM stelt dat in die periode 1 op de 100 mensen besmettelijk waren. (Dat verschil kan maar ten dele verklaard worden doordat mensen met symptomen zich niet hebben laten testen bij “Testen voor Toegang”. )

Zowel in Nederland als in het buitenland liepen velen tegen een muur op als ze hier aandacht voor vroegen. Er werden geen Ct-waardes gemeld per test en men stopte niet na bij voorbeeld 30 keer verdubbelen.

Testen van gevaccineerden in de VS

(Dit deel is na publicatie gewijzigd) Maar onlangs is er iets opmerkelijks gebeurd. Het Amerikaanse RIVM (CDC) heeft richtlijnen bekend gemaakt voor onderzoek of mensen die gevaccineerd zijn, toch later besmet zijn geraakt met Covid-19. En daar staat dat men voor het sequencen van het sample met een maximale Ct-waarde mag werken van 28. (Sequencen betekent dat men probeert vast te stellen welke Covid-19 variant het is).

Forse overschatting van nieuw geïnfecteerden de komende tijd! - 19512

Met andere woorden: als die Ct-waarde boven de 28 is, dan stelt het CDC dus dat sequencen een resultaat oplevert (vrijwel) nihil is.

Dat is trouwens in lijn met de  bevindingen in Lansingerland. Terwijl van alle bewoners, die zich toen lieten testen, ruim 1% positief met de PCR test werd aangepakt, heeft men slecht van een beperkt deel via sequencen kunnen bepalen welke virusvariant dat was. En 69% van de positief getesten hadden geen symptomen.

Dit zijn resultaten, die meer lijken op wat bij “testen voor toegang” is vastgesteld, dat slechts 1 op de 600 mensen positief was. Want daar werd geen PCR-test uitgevoerd, maar een sneltest, waar niet met vermenigvuldigingen van het monster wordt gewerkt.

Het is een expliciete erkenning van datgene wat door velen al heel lang is beweerd. Om een goede indruk te krijgen van het verloop van de verspreiding van het virus en om personen niet onnodig in quarantaine te krijgen, had men een harde grens aan de Ct-waarde moeten stellen. Voor mijn part een waarde van 33. Maar zeker niet hoger.

Juist nu

In Madrid hebben ze wel de Ct-waardes bekendgemaakt en daaruit is een belangwekkend patroon herkend, dat juist nu van groot belang voor Nederland is.

Als het aantal positieve testen afneemt, dan neemt het aandeel testen met een te hoge Ct-waarde toe. Er worden dan relatief gezien meer mensen getest, die wel geïnfecteerd waren, maar nu niet meer besmettelijk zijn. Maar desondanks in de cijfers terugkomen.

In Madrid was dat op een gegeven moment bijna twee derde van alle positieve testen!

We zien dat de cijfers van de positieve testen ten opzichte van de week ervoor met meer dan 10% aan het dalen zijn. De kans is groot dat dit de komende weken duidelijk doorzet (zeker als het weer beter wordt).

Maar juist dan is het van groot belang de echte besmettelijken van de niet meer besmettelijken te scheiden. Want ook in Nederland krijgen we dan de situatie dat een groot deel van de positief getesten niet meer besmettelijk zijn. Terwijl dan toch het gevoel blijft dat de cijfers nog te hoog zijn.

Besef dus dat in de komende tijd bij een dalende trend het aantal personen dat echt nieuw besmet worden, wel eens maar een kwart tot de helft van de echte cijfers van GGD/RIVM kan zijn!

U heeft zojuist gelezen: Forse overschatting van nieuw geïnfecteerden de komende tijd!

Volg Maurice de Hond op Twitter en YouTube.

Een site als deze dagelijks in de lucht houden is een kostbare, tijdrovende zaak. En toch willen we er geen commerciële draai aan geven. Daarvoor vragen we u wel om een kleine donatie te overwegen. Dat kunt u hier doen

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963