Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Laatste Covid-19 update van Israël

Laatste Covid-19 update van Israël - 18509
Samenvatting van het artikel

De cijfers in Israël verlopen zeer gunstig. Alle kerngetallen zijn zeer sterk gedaald. Vaccinatie heeft daarbij zeker een belangrijke (extra) rol gespeeld. Een nadere analyse van de overlijdenscijfers leert dat de vaccinatiecampagne niet geleid heeft tot een forse oversterfte. Waarschijnlijk de laatste cijfermatige update uit Israël.

Lees volledig artikel: Laatste Covid-19 update van Israël

Leestijd: 4 minuten

Laatste Covid-19 update van Israël

Verantwoording

Waarschijnlijk is dit de laatste update van de data-ontwikkelingen in Israël.  Sinds 9 januari heb ik regelmatig geschreven over de effecten van de vaccinatie daar. Hier treft u die artikelen aan. Ik vond en vind dat heel belangrijk om dat op deze site te doen.

Juist omdat ik probeer op een objectieve manier u van informatie te voorzien, die u kunnen helpen met het nemen van weloverwogen besluiten. Ik vond en vind dat iedereen zelf zijn beslissing moet kunnen nemen t.a.v. het vaccineren tegen Covid-19. En daarbij zo goed mogelijk te overwegen wat de risico’s zijn om je wel of niet te laten vaccineren.

Voor degenen die dat goed willen doen, is dit een interessante Engelse site. Hierbij kunt u een serie vragen invullen. Waarna er de risico’s uitkomen die u heeft om bij besmetting met Covid-19 in een ziekenhuis terecht te komen of eraan te overlijden.

Onbekend natuurlijk is wat de lange termijn effecten van het vaccineren tegen Covid-19 zijn. Daar kan niemand u een 100% garantie voor geven over wat er wel of niet gebeurt. Daar moet u uw eigen afweging bij maken. Gebruik daarvoor personen of bronnen, die u daarbij vertrouwt.

Maar ik zou u wel willen vragen: heb respect voor de mening van anderen en probeer hen niet uw eigen opvatting op te dringen.

Israël

Over naar Israël: 0p vele manieren is het zichtbaar hoeveel bescherming de massale vaccinatie met Pfizer in Israël heeft gegeven. Alle cijfers zijn zeer sterk gedaald. Dat is goed zichtbaar in deze grafiek.

Laatste Covid-19 update van Israël - 18500

Op het hoogtepunt waren er ruim 8000 positief getesten per dag, inmiddels is het ongeveer 300. (Naar Nederlandse verhoudingen moet je dit met een factor van bijna 2 vermenigvuldigen).

Een zeer sterke daling heeft trouwens ook in aantal andere landen plaatsgevonden, waar de vaccinatiegraad niet zo hoog was. Maar juist omdat ik Israël 3 maanden intensief volg, heb ik kunnen constateren dat de positieve effecten het eerst ontstonden bij de groep die het eerst werd gevaccineerd. Dit is via deze grafiek van de ontwikkeling van het aantal “critical ill” in het ziekenhuis naar leeftijd goed te zien. (Ik heb deze groep  als “op de IC’s” vertaald).

Laatste Covid-19 update van Israël - 18501

Eind januari betrof dat circa 1200 patiënten . Nu liggen er nog 300.

Opmerkelijke sterftecijfers

Al heel vroeg kreeg ik artikelen toegestuurd, waaruit zou moeten blijken dat bij het massaal vaccineren in Israël veel mensen zijn overleden. Als ik dan naar de data ging kijken, dan zag ik dat die conclusies niet getrokken mochten worden aan de hand van de data die werden gebruikt.

De afgelopen twee weken ontstond er toch het gevoel dat er iets bijzonders was met de overlijdensdata in Israël. Dat was bij EuroMOMO. Hier werden de sterftecijfers van Europese landen op een heel interessante manier met elkaar worden vergeleken, inclusief oversterfte cijfers.

Als je naar de oversterftecijfers van Israël keek bij EuroMOMO was goed te zien dat in de loop van januari er een duidelijke oversterfte was onder de oudere bevolking in Israël. Precies tijdens de vaccinatiecampagne in Israël, die eind december begon. Dit was daar te zien voor de groep 65+.

Laatste Covid-19 update van Israël - 18504

Vraagtekens

Een week geleden bleek dat de Israëlische cijfers niet meer werden getoond bij EuroMOMO, hetgeen veel vraagtekens opleverde. Dat is o.a. terug te lezen in dit artikel van FranceSoir.  Wat natuurlijk ook niet hielp was dat EuroMOMO niet expliciet uitlegde wat er aan de hand was. Maar in hun laatste bulletin stond: “Please note that for technical reasons the data from Israel have not been included in this week’s analysis.”

Juist omdat er dus onzekerheid is ontstaan over die sterftecijfers heb ik een deskundige op het terrein van analyses van de demografische cijfers gevraagd om de sterftecijfers in Israël uitgebreid te analyseren. Die sterftecijfers zijn per leeftijdsklasse en per dag in het jaar beschikbaar over een groot aantal jaren, inclusief 2021.

Dit is de ontwikkeling van de cijfers in Israël sinds begin 2020:

Laatste Covid-19 update van Israël - 18505

Belangrijke bevinding

Ook als je de ontwikkeling van de ziekenhuisopnames in Israël bekijkt, dan zijn er twee forse golven geweest. Een in september-oktober 2020 en vanaf eind december 2020. Ik memoreerde al dat rond 9 januari bijna 1200 patiënten ernstig ziek in het ziekenhuis lagen. Dan is het logisch dat er ook meer sterfte is dan normaal. En dat was ook het geval in oktober 2020 in Israël en bij ons eind maart en april.

Als dan de sterftecijfers in Israël worden bekeken in januari-februari 2021 en we die vergelijken met die van oktober 2020, dan zijn vergelijkbare patronen te zien. Ook de verdeling naar leeftijdsklasse (van oud naar jong) leek op die van oktober. En dat is een heel belangrijke bevinding. Want als er door vaccinatie een duidelijke extra sterfte was ontstaan, dan zou dat onevenredig meer zijn dan in oktober bij de aller oudsten moeten zijn toegeslagen (want die waren het eerst gevaccineerd).

Dus er is geen reden om aan te nemen dat het massaal vaccineren met Pfizer in Israël tot een forse extra sterfte heeft geleid. Dat sluit natuurlijk niet uit dat er gevallen geweest kunnen zijn die door of indirect ten gevolge van de vaccinatie zijn overleden. Maar dat is niet in grote mate gebeurd.

Wat een belangrijk nieuw onderwerp wordt t.a.v. wat er in Israël aan de hand is, is hoe men de samenleving open maakt en welke voordelen men dan geeft aan degenen die gevaccineerd zijn. Een discussie die ook in Europa en in Nederland steeds urgenter wordt. Ik kom daar op een later moment op terug.

U heeft zojuist gelezen: Laatste Covid-19 update van Israël.

Volg Maurice de Hond op Twitter en YouTube.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.