Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De flinterdunne lijn tussen griep en Corona

De flinterdunne lijn tussen griep en Corona - 12512
Samenvatting van het artikel

In dit artikel laat Jillis Kriek zien dat de scheidslijn tussen Covid-19 en Influenza minder scherp is dan we denken.

Lees volledig artikel: De flinterdunne lijn tussen griep en Corona

Leestijd: 6 minuten

Gastblog: Jillis Kriek

Er lijkt er een harde lijn te zijn getrokken tussen de griep en het moment dat corona ons land binnen kwam. Wat meteen opvalt, is de snelle schakeling tussen de twee luchtweginfecties.

Zo is het allemaal griep en een week later is corona dominant en griep lijkt niet meer te bestaan. Een mogelijke verklaring is dat we op een gegeven moment veel meer op corona zijn gaan testen. Hierdoor is de griep van ondergeschikt belang geraakt zodat daar niet meer op getest werd. Er is ook de veronderstelling dat we maar door één virus tegelijk als bevolking geïnfecteerd kunnen raken.

In de grafiek hieronder kun je zien dat we in week 11 overgaan van influenza naar SARS-CoV-2.

De flinterdunne lijn tussen griep en Corona - 12505

Snelle daling

Na week 11 is er volgens deze grafiek geen influenza meer onder de gevallen met acute luchtweginfecties. Het lijkt te zijn verdrongen door het “nieuwe” coronavirus.

Wanneer we kijken naar de grafiek waar de influenza gevallen worden bijgehouden blijkt dat de piek van de influenza epidemie in week 10 en 11 ligt, en dat het daarna snel daalde.

Volgens onderzoeksinstituut NIVEL is er sprake van een ongewoon verloop van de griepepidemie.:”Waar de griep tot twee weken geleden leek af te nemen is er ten tijde van het coronavirus een opleving zo lijkt van het griepvirus. Dit kan te maken hebben gehad met de enorm droge lucht in het voorjaar waardoor virussen zich veel sneller verspreiden”. De grafiek hierboven geeft dan een vertekend beeld van de influenza epidemie die gaande was.

De grafiek hieronder laat een daling zien die in de natuur logischerwijs niet heeft kunnen plaatsvinden. Voor het idee ziet u rechts ter vergelijking de normale afname van een ander jaar met de gebruikelijke belvorm.

De flinterdunne lijn tussen griep en Corona - 12506
De flinterdunne lijn tussen griep en Corona - 12507

Smaakverlies

Aan de opwaartse trend kun je aflezen dat we het plateau van de epidemie nog niet bereikt hadden.

Het lijkt alsof we nu met iets heel anders te maken hebben dan de jaarlijkse griep. Terwijl virussen die tot griep behoren elk jaar uit een ander vaatje worden getapt.

National Geographic heeft onderzocht of het smaakverlies kenmerkend is voor het coronavirus. Het blijkt dat smaakverlies veel vaker voorkomt, zelfs bij 40% van alle luchtweginfecties. Dit kan dus niet direct gerelateerd worden aan enkel het coronavirus.

Wanneer we naar het verleden kijken, blijkt dat een aandeel van ongeveer 15-20 procent van het griepseizoen op rekening komt van andere virussen dan influenza. Een deel daarvan zijn coronavirussen en vooral de ouderen ondervinden hier de nadelen van. (zie hier en hier)

Zijn coronavirussen dan niet verweven met het griepseizoen is de vraag, is er ooit groot onderscheid tussen verschillende virussen gemaakt?  Wat maakt dat het nu corona is? En dat het in andere jaren misschien onder de noemer griep zou zijn gegaan?

Houden klachten

Dit wordt er gezegd over de nasleep van de griep in 2018: 

‘We zagen dit jaar veel longontstekingen, onder andere door griep,’ vertelt ze. ‘En wat ik zorgelijk vind: er zijn mensen die griep hadden gehad, die qua conditie niet meer op hun oude niveau kwamen. Ze houden klachten en zijn minder mobiel. Zozeer zelfs dat ze soms niet meer zelfstandig kunnen wonen en permanent hulp nodig hebben.’

Het blijkt dat een groot deel van de mensen die corona hadden, ook andere luchtweginfecties, zoals influenza en/of bacteriën in het lichaam hadden. Een bacteriële infectie zorgt voor het grootste gevaar. Ongeveer de helft van de coronapatiënten had ook een bacteriële infectie. De harde scheidingslijn tussen corona en griep en als vergeten factor bacteriën, blijkt dus helemaal niet zo hard te zijn, zoals uit deze 5 studies is op te maken:  (1), (2), (3), (4), (5).

Scheidingslijn

“Brown and his colleagues analyzed 562 people recently tested for COVID-19 at Stanford Health Care’s Marc and Laura Andreessen Emergency Department. Forty-nine of those people tested positive for infection with SARS-CoV-2.”

“Of the 562 people, 517 were also tested for the presence of other common respiratory viruses. Such as influenza A and B, respiratory syncytial virus, rhinovirus, adenovirus and several types of pneumonia. One hundred and twenty seven received a positive result for one of these other respiratory viruses.” (6)

“Co-infection may significantly inhibit the immune system of host, increase antibacterial therapy intolerance, and be harmful to the prognosis of the disease (Li and Zhou, 2013). In our study, 94.2 % of COVID-19 patients could be co-infected with one or more other pathogens, including 9 viruses, 11 bacteria and 4 fungi.”

“Bacterial co-infection in the setting of viral pneumonia is known as major cause of mortality (Guo, et al. 2019). Our results showed that bacterial co-infection were dominant in all COVID-19 patients.”

Onderscheid

Op de site van stichting NICE zie je dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen corona infecties en algemene luchtweginfecties voor corona. Wel staat er bij dat dit niet zo concreet gesteld mag worden (andere luchtweginfecties worden in verband gebracht met het coronavirus).

Gek genoeg concludeert men een half jaar later, dat het aandeel andere luchtweginfecties (Covid-19) drie keer zo groot is geweest en is de grafiek drastisch aangepast. (zie hieronder)

Bij het RIVM hebben ze dit precies andersom gedaan maar dat is een ander verhaal.

De flinterdunne lijn tussen griep en Corona - 12509
De flinterdunne lijn tussen griep en Corona - 0

In onderstaand plaatje staan twee grafieken.

A: De algemene luchtweginfecties

B: De sterftegrafiek met daar overheen de algemene luchtweginfecties.

De flinterdunne lijn tussen griep en Corona - 12511

Luchtweginfecties

Laten we de sterftegrafiek een aantal weken naar voren verschuiven, omdat het moment van overlijden een vertraging heeft ten opzichte van de geteste algemene luchtweginfecties. Dan kun je zien, dat de som van de luchtweginfecties die niet corona gerelateerd zijn, grote overeenkomst vertoont met de sterftegrafiek. (grafiek A/B)

Hieruit is ook af te lezen dat de epidemie in week 8 is begonnen en niet pas wanneer de coronatesten zijn gestart in week 11. De top van de sterftepiek vond plaats in week 13/14. Twee a drie weken na de top van de griepepidemie die in deze grafiek wel netjes doorloopt!

Grafiek B volgt uit grafiek A en daar zit een week of 3 tussen.

Vanwaar dan de reden om dit virus in januari op de A lijst te zetten als er vervolgens helemaal niet naar omgekeken wordt? Is er überhaupt wel getest op het coronavirus, en wat is het aandeel daarin dan geweest?

In het rapport van recente virusuitslagen van het RIVM staat dat influenza doorloopt tot aan week 17 net zoals in deze grafiek.  En dat men tijdens de “corona uitbraak” in een groot deel van de geteste personen, influenza aantrof. Hier hebben we verder niks over gehoord.

Alles Corona?

Sterker nog. In de piek van de corona-epidemie is maar bij 30% van de gevallen met acute luchtweginfecties corona aangetroffen. Dit zijn allemaal mensen geweest die met grote problemen werden opgenomen en zijn getest. Wanneer je alles toeschrijft aan corona is het heel gek dat dit percentage zo laag ligt. Daarbij komt dat we uit de grafieken kunnen lezen er vier keer zoveel mensen besmet zijn met andere luchtweginfecties dan corona.

Wij testen nu op bijna 20% positief, terwijl we nu 300 000 testen per week uitvoeren. Dat zou er toch moeten wijzen op dat er nu veel meer corona is dan in maart.

Toch is de sterfte is op dit moment totaal niet vergelijkbaar met de situatie in april.

Gemiddeld genomen sterft iemand 21 dagen na de besmetting.

Wanneer we de piek van de positieve coronatesten in week 15, een aantal weken verschuiven  naar week 17/18 zien we daar ook niet veel van terug in de sterftegrafiek..

Welk virus is er dan vooral verantwoordelijk geweest voor de sterfte?

De flinterdunne lijn tussen griep en Corona - 12537

Co-infectie

We gaan nu uit van 30 000  nieuwe besmettingen per dag. Gemiddeld genomen komen er daar 250 per dag door/met in het ziekenhuis. (Dit op basis van de weekrapporten van het RIVM).

Alle patiënten die in het ziekenhuis liggen met een verdachte of bewezen COVID-19 status worden meegenomen in de overzichten, ook als de reden van opname iets anders is dan de COVID-19 infectie. Waneer we dit omrekenen is dit minder dan 1% van alle besmette personen. Dat komt niet de buurt van de 1,5 procent waarmee het RIVM rekent.

Co-infectie lijkt op grote schaal te zijn gebeurd. Wanneer we ervan uitgaan dat de corona-epidemie na de griep is verschenen zoals de testen uitwijzen is dit moeilijk terug te vinden in de sterfte. Wel zou dit meer aansluiten bij het wat lagere sterftepercentage wat volgt uit de postieve testen op corona.

Met deze vergelijking probeer ik aan te tonen dat het niet zo zwart/wit is als wordt gebracht. Het is niet zo heel erg makkelijk vast te stellen met welk virus of bacterie we nu te echt maken hebben. We haden de rollen ook om kunnen draaien en influenza als de boosdoener kunnen aanwijzen. Op andere virussen wordt amper meer getest. Er is geen capaciteit meer voor.

“Op klinische gronden is het moeilijk om in individuele gevallen een duidelijk onderscheid te maken tussen luchtweginfecties veroorzaakt door influenzavirussen en luchtweginfecties veroorzaakt door andere virussen. In de praktijk wordt daarom vaak de diagnose ‘influenza-achtig ziektebeeld’ (IAZ) gesteld dat  is omschreven in Dijkstra et al., 2009 .

Niet nieuw

Dit is geen nieuwe situatie. In 2018 hadden we 600 IC bedden en zorgpersoneel meer en lagen de patiënten letterlijk in de ziekenhuisgangen opgestapeld (zoals hier en hier te lezen is). Uitbraken in de verzorgingstehuizen zijn ook niet nieuw, zoals hier en hier en hier te lezen is.

De situatie is vooral veroorzaakt door afschaling van de zorg en de privatisering in de afgelopen tien jaar. Dit terwijl er toch hele goede redenen zijn geweest om dit vooral niet te doen en we naar een flexibeler systeem moeten zodat we ook in de winter genoeg capaciteit hebben om mensen te helpen bij gezondheidsproblemen en daarbij niet de rest van het volk moeten duperen.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205