Deel 2 – ‘De psychologie van totalitarisme’ (Hfst. 1)

Het eerste hoofdstuk ‘Wetenschap en ideologie’ bevat een bespreking van de verschillen tussen verlichte en dogmatische ideologische wetenschappers. Het wezen van die verschillen ligt in de ethiek. Wat heeft ethiek met wetenschap te maken?