Berichten

Zo kan er wel na 2021 een regering gevormd worden

(Dit is een vervolg van dit artikel)

Als je goed kijkt, en dus niet alleen in Nederland, dan zie je dat het politieke stelsel eigenlijk zijn houdbaarheidsdatum voorbij is.

Lees meer

Let op de Eerste Kamer

Ten aanzien van de regeringsvorming na de verkiezingen dient zeker ook gekeken te worden naar de samenstelling van de Eerste Kamer. Niet alleen de huidige, maar zeker ook die (indirect) in maart 2011 gekozen gaat worden. Zeker als de nieuwe regering op slechts een paar zetels meer dan 75 zetels zal gebaseerd zijn is de kans groot dat de Eerste Kamer in 2011 geen meerderheid zal hebben. Lees dit artikel!