Berichten

De Stemming van 19 januari 2020

Hieronder treft u de uitslag van de weekpeiling aan van deze week. Daarnaast treft u hier het onderzoek dat gehouden is over Schiphol en Lelystad Airport.

Deze week zien we geen verschuivingen in politieke voorkeur t.o.v. de vorige week. Op geen enkele wijze zien wij in onze tabellen een aanwijzing dat t.o.v. de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019  (waar de VVD 14% haalde) de VVD duidelijk gestegen is, zoals bij andere peilingen wordt gemeld. Circa twee derde van de kiezers, die toen VVD stemden, geven dat nu nog steeds aan. Er worden alleen wat kiezers gewonnen van CDA en D66.

Er zijn maar drie partijen die het (duidelijk) beter doen t.o.v. die verkiezingen van bijna één jaar geleden en dat zijn PVV, PvdA en 50PLUS. Die laatste partij is in de afgelopen weken duidelijk gestegen. Bij het overzicht van het vertrouwen in de fractievoorzitters, die we hebben gemeten, zien we  trouwens ook dat Henk Krol aan een opmars bezig is. Er staan nu drie CDA-ministers bovenaan bij het meten van het vertrouwen in ministers.

Lees meer

De Stemming van 12 januari 2020

Bij de eerste peiling van na de wisseling van het decennium veranderen we de vormgeving en layout van ons weekverslag. Daarbij zullen aparte onderwerpen, apart worden gerapporteerd. Wel treft u dan onderaan de links naar die andere onderwerpen. Vandaag betreft dat onderzoek over een mogelijk vuurwerkverbod en de “talkshow-oorlog”.

Met deze vormgeving kunnen de uitslagen ook beter bekeken worden per smartphone en tablet.

Lees meer

Antwoorden op vragen van leden

Het grote aantal vragen van leden worden in een aantal golven gesteld.

Hieronder de antwoorden op de eerste serie.

Vragen leden Peil.nl deel 1

Heel interessant is de tabel waar het antwoord wordt afgezet op de vraag wat men gestemd had als Pim Fortuyn nu nog had geleefd.

Lees meer

Het andere gelijk van Eurlings

Laat ik voorop stellen dat ik een sterke voorstander ben van een correctief referendum. Als de Tweede Kamer een (belangrijk) besluit genomen heeft dan zou de helft plus één van de opgekomen kiezers bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen kunnen aangeven dat de volksvertegenwoordigers het hun gegeven mandaat onjuist hebben toegepast.  (zie ook mijn stuk over democratische vernieuwing)  En ik vind dus ook de insteek van het hebben van een draagvlak voor te nemen maatregelen van groot belang.

Lees meer

Onwaarheden van de Politieke Barometer

Op deze plek heb ik me al meermalen geuit over de strapatsen van de Politieke Barometer en het feit dat Nova die cijfers klakkeloos breng en er ook nog serieus reacties aan politici voor vraagt. Vandaag hebben ze een nieuwe lelijke kraal toegevoegd aan hun ketting.

Lees meer

EP – 4 juni 2009

De lage opkomst bij de verkiezingen voor het Europees Parlement maken voorspellingen moeilijk. Op basis van het onderzoek10 dagen voor de verkiezingen is wel een indruk te geven van wat er op ons afkomt en wat er nog in die laatste dagen kan gebeuren.

Lees meer

VVD 4, D66 1 zetel??

In Nova vond gisteravond een debat plaats over de aanstaande Europese Parlementsverkiezingen. Aan het eind kwam de politieke barometer met daarin de zetelverdeling voor de Europese Parlementsverkiezingen van 4 juni a.s. En het was eigenlijk een genante vertoning.

Lees meer