How you get infected by aerosols and what you can do about it

Fortunately, due in part to the publicity surrounding the letter from the 239 scientists to the WHO, more and more people are recognizing that aerosols are an important source by which people are infected. On April 2nd I wrote this about it and on April 18th I spoke about it at Op1. Superspread events are […]

Covid-19 has the flu

It is becoming increasingly clear that Covid-19 has the same distribution patterns as influenza. We can learn a lot from this, if we are prepared to take a serious look at the data. Plus, we also know that it will lead to far fewer infections throughout Western Europe and North America in the coming months. […]

Nu de WHO de eerste stap heeft gezet

Bij de kritiek op mijn werk sinds eind maart werd er vaak gesteld dat ik toch geen viroloog/epidemioloog was of dat ik geen wetenschapper zou zijn. Dat was dan eigenlijk al voldoende om niet serieus op mijn bevindingen in te (hoeven) gaan. Dat miskent het universele karakter van onderzoeken over veel vakgebieden heen. Mijn kracht […]

Zo word je besmet door aerosols en dit kan je er tegen doen

Gelukkig gaan mede door de publiciteit rond de brief van de 239 wetenschappers aan de WHO steeds meer mensen onderkennen dat aerosols een belangrijke bron zijn waardoor mensen worden besmet. Op 2 april heb ik daar dit over geschreven en op 18 april heb ik daar bij Op1 over gesproken. Superspreading events zijn de aanjager […]

De ultieme lakmoesproef (Bewaarexemplaar)

De afgelopen dagen is er veel gebeurd. Ook is er veel nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Op basis daarvan heb ik een belangrijk besluit genomen en heb ik dit blog “de ultieme lakmoesproef” genoemd.

Better safe than sorry, onderbouwing

Dit artikel in de New York Times van 30 juni geeft weer wat in steeds meer studies wordt geconcludeerd: superspreading events zijn de aanjagers van de COVID-19 uitbraken.  Dat was trouwens ook zo bij de uitbraak van SARS in 2003. Uit de database van gedocumenteerde superspreading events blijkt dat die ontstaan in gesloten ruimtes met nogal […]

Better safe than sorry, 2 video’s

Twee video’s waarin uitgelegd wordt waarom zo snel mogelijk gestart moet worden met het Deltaplan Ventilatie in Nederland.  En hier treft u de onderbouwing ervan aan.   Lees hier de onderbouwing.  

Input voor het Deltaplan Ventilatie

Sinds ik opgeroepen heb tot een Deltaplan Ventilatie krijg ik zowel veel vragen over dat onderwerp, als veel informatie van deskundigen op dat terrein. Ik ben van plan om de komende tijd relevante informatie die ik over dit onderwerp krijg hier te delen.

Het grote of kleine belang van aerosols bij de verspreiding van COVID-19

Bij het debat tijdens Op1 van 30 juni werd door prof. Voss gedaan alsof er maar één mogelijk standpunt rondom aerosols de juiste is: dat het slechts een kleine rol speelt bij de verspreiding van COVID-19, zoals door RIVM/OMT/WHO wordt beweerd. Maar er is een grote verscheidenheid aan standpunten/bewijzen over het belang van airborne aerosols […]

New York Times geeft een goed overzicht van de stand van zaken

Hier treft u een samenvatting aan van mijn bevindingen van de afgelopen 4 maanden weergegevn in  dit artikel New York Times van 30 juni 2020.  Voor degenen die het liever in het Nederlands lezen, heb ik hieronder de vertaling staan.   De meeste mensen met het coronavirus zullen het niet verspreiden. Waarom besmetten weinigen velen? […]

Maurice de Hond

Welkom! Op deze site vind je diverse facetten van mijn leven terug. Wat ik vroeger gedaan heb en vandaag doe. Wat mij opvalt over wat er in Nederland en de wereld gebeurt.

Je treft mijn drie boeken aan die ik sinds 1986 geschreven heb. In het media-archief tref je veel van de interviews aan die ik in de afgelopen 30 jaar heb gegeven en artikelen die ik geschreven heb. Voor mijn onderzoeken verwijs ik je naar www.peil.nl, waar je ook lid kunt worden. In mijn weblog beschrijf ik wat me bezighoudt en/of opvalt bij wat er met name in Nederland gebeurt. Als jij je inschrijft kan je op mij of andere deelnemers reageren. Wil je me direct bereiken stuur dan een mail.

Maurice de Hond