The carpenters of the WHO

When I hear the experts of the WHO/RIVM/OMT, I always think of Maslow (1966) who said that if your only tool is a hammer, then every problem looks like a nail. According to the WHO (and the Dutch CDC and almost all virologists/epidemiologists in the media) Covid-19 is spread by larger drops. If someone coughs, […]

De timmerlieden van WHO en RIVM

Als ik de deskundigen van de WHO/RIVM/OMT hoor, dan moet ik steeds denken aan die uitspraak van Maslow (1966), dat als je enige gereedschap een hamer is, dat dan ieder probleem eruit ziet als een spijker. Volgens de WHO (en de RIVM in Nederland en vrijwel alle virologen/epidemiologen in de media) wordt COVID-19 verspreid door […]

About aerosols, masks and RIVM

In my -firm- criticism of the RIVM (the Dutch CDC) and specific persons of those bodies, I am convinced that all those persons have always acted in good faith. However, I think that they should have been aware by now, that they regularly lag behind the facts and have a tendency, when new important knowledge […]

Het verdwenen koor op Goeree-Overflakkee

Op 30 juni was ik bij Op1 en had ik een debat met prof. Voss. We spraken o.a. over superspreading events, die op veel plekken in de literatuur worden gezien als de belangrijkste aanjager van de uitbraak van COVID-19.  De interviewers gaven prof. Gommers de ruimte om op het gesprek te reageren. Dit zei hij […]

Over aerosols, mondkapjes en RIVM

In mijn -stevige- kritiek op het RIVM, OMT en specifieke personen van die gremia, ben ik ervan overtuigd dat al die personen, steeds ter goeder trouw hebben gehandeld. Wel vind ik dat zij zich inmiddels bewust hadden moeten zijn dat ze regelmatig achter de feiten aanlopen en nogal de neiging hebben als er nieuwe belangrijke […]

Prevent contamination and live as normal as possible

Based on this information you can determine for yourself what you can or want to do, in relation to the risk of being infected with Covid-19. The aim is to be able to live as normal as possible. The basis is based on the latest findings with an important role for the aerosols and you […]

Voorkom besmetting en leef zo normaal mogelijk

Aan de hand van deze informatie kun je voor jezelf zo goed mogelijk bepalen wat je wel kunt of wilt doen, in relatie tot het gevaar om besmet te worden met COVID-19. Met als insteek om toch zo normaal mogelijk te kunnen leven. De basis hiervan is gebaseerd op de nieuwste bevindingen met een belangrijke […]

A first step towards quantifying the influence of the aerosols

The WHO’s snail rate The key question is not whether or not airborne contamination takes place, but what part of all contamination that is. It will be clear that the WHO/CDC and others, who at first found the airborne infection of little or no importance, are now at most willing to acknowledge that it may […]

Een aanzet tot kwantificering van de invloed van de aerosols

Het slakkentempo van de WHO De sleutelvraag is niet of er al dan niet besmetting via de lucht plaatsvindt, maar welk deel van alle besmettingen dat uitmaakt. Het zal duidelijk zijn dat de WHO/RIVM en anderen, die eerst de besmetting door de lucht van weinig tot geen importantie vonden, nu hooguit bereid zijn te erkennen […]

De aanhoudende onzin van de 1,5 meter buiten

Weer is er duidelijk bewijs dat men buiten niet besmet raakt. Maar ook hoe bestuurlijk Nederland de weg kwijt is geraakt met burgemeester Bruls voorop.   De Volkskrant had een interessant artikel naar aanleiding van het laatste rapport van het RIVM. Daarin stond een statistisch overzicht van de resultaten van het contactonderzoek. Het betreft de […]

Maurice de Hond

Welkom! Op deze site vind je diverse facetten van mijn leven terug. Wat ik vroeger gedaan heb en vandaag doe. Wat mij opvalt over wat er in Nederland en de wereld gebeurt.

Je treft mijn drie boeken aan die ik sinds 1986 geschreven heb. In het media-archief tref je veel van de interviews aan die ik in de afgelopen 30 jaar heb gegeven en artikelen die ik geschreven heb. Voor mijn onderzoeken verwijs ik je naar www.peil.nl, waar je ook lid kunt worden. In mijn weblog beschrijf ik wat me bezighoudt en/of opvalt bij wat er met name in Nederland gebeurt. Als jij je inschrijft kan je op mij of andere deelnemers reageren. Wil je me direct bereiken stuur dan een mail.

Maurice de Hond