Internet in 2030

Door HP/De Tijd ben ik, ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan, gevraagd om een artikel te schrijven over internet over 20 jaar. Hoewel eigenlijk een ondoenlijke taak heb ik toch een poging gedaan.

Toen ik het concept artikel geschreven had heb ik via Twitter mensen opgeroepen hun commentaar te geven op het artikel. Meer dan 100 mensen hebben dat die zondag gedaan. Daar kwam zoveel uit dat ik heb besloten een uitgebreider stuk te schrijven dan de 2000 woorden die voor mij in HP/DeTijd waren gereserveerd. In dat tijdschrift staat nu een samenvatting van het artikel van circa 6000 woorden dat er gekomen is mede dankzij de reacties van al die mensen. (Die daarmee weer de kracht van internet bewezen. Daarvoor nogmaals mijn dank).

Onderin treft u het uitgebreide artikel aan.

Ik heb ook een WIKI aangemaakt waarbij ieder hoofdstuk apart in is opgenomen. Ik hoop dat u daar naartoe gaat om uw gedachten en visies aan het artikel toe te voegen. Het is binnen Wiki’s heel gemakkelijk. Even inschrijven en veranderingen aanbrengen. Er staat ook een korte handleiding bij. Hier kunt u terecht.

Op basis daarvan hoop ik uiteindelijk ook dit onderstaande artikel verder bij te stellen en wellicht te laten uitmonden in een publicatie.

Dankzij de snelheid van het licht 2030, extended versie

Voorspel uitslag formatie 2010

Tot 15 juli kan je hieronder of via Twitter je voorspelling doen over de uitkomst van de formatie, alsmede de datum waarop dat kabinet met de koningin op het bordes staat.  Het format van je voorspelling via Twitter MOET zijn  #Formatie2010, partijA+partijB+partijC, dd-mm-jjjj.

Dus bij voorbeeld #Formatie2010, VVD+PvdA+CDA, 08-09-2010.

De winnaar ontvangt een theaterbon van 100 euro en de twee runnerups theaterbonnen van 50 euro (en natuurlijk de eer). Wellicht vraagt de koningin hem/haar de volgende keer om informateur te worden.

Lees meer

Vergeet de kiezers niet!

Ons politieke systeem is volledig uit het lood geslagen. De uitslag van de verkiezingen van 9 juni is daarvan hét bewijs. Want hoewel er altijd wel een regeringscoalitie is te vinden met een meerderheid in de Kamer, is het onmogelijk er één te vormen met een meerderheid onder de bevolking. Als men dat op en rondom het Binnenhof niet beseft, valt Nederland nauwelijks nog te regeren.

Lees meer

Queetz.com gestart

Vandaag ben ik met een aantal anderen www.queetz.com gestart. Dat is een eenvoudige manier om de mening te peilen onder je volgers op Twitter. Lees dit persbericht en probeer het een keer.

Persbericht over Queetz, 14 april 2010

Doe mee: Naar een moderne democratie

Ik roep jullie op mee te denken en te doen bij de gedachtenvorming voor een modern democratisch stelsel. Het is gebaseerd op mijn artikelen uit 2003. Ik heb een concept stuk gemaakt (dat je hieronder aantreft, maar ook bij Joop.nl). En er is een Wiki gemaakt waar jullie de voorstellen kunnen aanscherpen, aanvullen of met alternatieven kunnen komen. Heb je een plan dat behoorlijk van die van mij afwijkt, ook prima. Start dan een eigen Wiki met jouw plan en meldt in het kort de essentie van jouw plan en de URL van je Wiki hieronder (en/of bij mijn Wiki).

Hopelijk zijn we zo samen in staat om de politici, die ten aanzien van het onderhoud van onze democratie lange tijd zo in gebreke zijn gebleven, te enthousiasmeren en stimuleren.

Democratie anno 2010

In 2003 heb ik een artikel geschreven over het huis van Thorbecke dat op instorten stond. Daarbij kwam ik ook met een voorstel over de nieuwe inrichting van ons democratisch parlementaire stelsel. Sindsdien is 2 keer een kabinet gevallen en de vooruitzichten voor een sterke regeringscoalitie na de zomer zijn miniem.

Lees meer

Wibiya Toolbar

Een van de dingen die ik me direct realiseerde bij de grootschalige start van het internet ruim 15 jaar geleden was dat er een nieuwe Lingua Franca ontstond.  Een nieuw soort computertaal waardoor alle computers en hun gebruikers eenvoudig met elkaar konden communiceren. Tot dat moment was het heel omslachtig geweest. Het lijkt er wel op of het positieve effect van deze Lingua Franca steeds meer versnelt.

Lees meer