Lockdown light: slimmer en beter

Hieronder het eerste gedeelte van het artikel “Lockdown Light; slimmer en beter” met als ondertitel “door rekening te houden met het weer/luchtvochtigheid,
kan een veel gerichter beleid gevoerd worden.”

Dit is het complete artikel.

Hier treft u de calculator aan voor de het berekenen van de specifieke luchtvochtigheid.

Doelstelling

Het is volkomen terecht dat overheden nu een beleid voeren om de kans op de overdracht van een drager van het Coronavirus naar een andere persoon (sterk) te verkleinen. Naast het onder quarantaine stellen van mogelijke dragers van het virus, zijn maatregelen erop gericht om contact tussen mensen te verminderen.

Wereldwijd zien we verschillende varianten daarvan. Van het verbieden van bijeenkomsten met grotere aantallen mensen, via het sluiten van scholen en restaurants, tot een complete lockdown van landen. Vanzelfsprekend met enorme sociale en economische gevolgen, maar die worden op dit moment geaccepteerd omdat gezondheid op nummer één wordt gesteld.

Bij het bepalen van de zwaarte van de maatregelen is het van cruciaal belang om inzicht te hebben in de omstandigheden waarin het virus zich snel verspreidt en onder welke langzamer tot vrijwel niet. Op die manier kan namelijk een optimale aanpak gevonden worden, zowel voor de gezondheidszorg als voor de economie.

Verspreidingsomstandigheden

Er zijn harde bewijzen dat het weer -en dan met name de luchtvochtigheid- een grote rol speelt in het tempo waarin het virus zich verspreid. Als de beleidsmakers zich daarvan goed vergewissen kunnen de maatregelen daarop worden aangepast.

Het resultaat voor de gezondheid van de inwoners van het land kan dan hetzelfde zijn als een lockdown, maar met significant minder nadelen die zo een lockdown heeft op de sociale en economische gezondheid van de inwoners van het land. (En het is zeker dat een abrupte verslechtering van sociale en economische omstandigheden ook een negatief effect zal hebben op de volksgezondheid op langere termijn).

Allereerst zal ik aantonen op welke wijze het weer/de luchtvochtigheid werkt op de verspreiding van het coronavirus. Vervolgens zal ik beschrijven welke gevolgen dat kan hebben op de besluitvorming over de beste aanpak.

 

Hier is het complete artikel.

 

 

Onderzoekcijfers Mexicaanse Griep

Eerder heb ik al geschreven over de discussie die er gevoerd is over het al dan niet laten inenten tegen de Mexicaanse Griep. Mijn grote probleem was dat er cijfermatig zo weinig beschikbaar was dat het meer een kwestie was van geloof. Ik heb nu een interessant artikel ontvangen met daarin wel veel onderzoeksmateriaal. Hopelijk komt daar een onderbouwde reactie op door degenen die vonden dat het onverantwoord was als je een kindje van ruim 6 maanden niet twee keer liet inenten in een volle Rai.

Lees meer