De ontluistering in beeld

Dinsdag om 9 uur begint in Zutphen de rechtszaak tegen de zeven hondenbegeleiders die ervan beschuldigd worden dat ze 9 (!) jaar langs de geurproeven zodanig hebben uitgevoerd dat ze de kans opzettelijk hebben vergroot dat een verdachte ONTERECHT aan de geur van het object werd gekoppeld. Als je de kans hebt, zou ik er zeker naartoe gaan.

Waarom laat dit proces de ontluistering zien van onze rechtsstaat? Omdat hier alles bij elkaar komt van een totaal doorgeschoten in zichzelf gekeer systeem dat geen zelfreinigend vermogen heeft en gebrek aan professionalisme paart aan een gebrek aan integriteit. Bedenk maar het volgende:

– Zeven hondenbegeleiders hebben negen jaar lang BEWUST de geurproeven zodanig uitgevoerd dat de kans groter werd dat de speurhonden de verdachten koppelden aan het onderzochte voorwerp. Niet alleen door te weten welke buisje van de verdachte was, maar ook te sjoemelen met de loting rondom de testopstelling (aangetoond door Prof. Fryters).
Dat 7 man het gedaan hebben en dat meer dan 9 jaar hebben kunnen blijven doen geeft aan welke mentaliteit er achter de schermen blijkbaar heerst. Het moet samenhangen met de cultuur die er heerst.

– Het OM wist al lang dat er ernstige problemen waren met de geurproeven. Niet alleen dankzij het onderzoek dat begin 2003 werd gedaan op het mes waar Louwes op veroordeeld werd. Daaruit bleek dat Louwes het mes niet in handen had gehad, maar toch door de hond Spike was gekoppeld aan een mes. Louwes ontmoette in de gevangenis een Oostenrijker die door Spike aan een revolver was gekoppeld waarmee een moordaanslag was gepleegd. Toen het slachtoffer echter na lange tijd uit coma kwam wees hij iemand anders aan als dader.

– Vele malen is bij rechtszaken gevraagd aan de rechters om de hondenbegeleiders onder ede te horen over hun test. Dat is ook bij de rechtszaak van Louwes gebeurd (o.a. bleek de video verdwenen die van de geurproef gemaakt zou zijn). Maar de rechter was doof en vertrouwde blindelings op de verklaring van de politieambtenaren. Pas toen in oktober 2006 in Leeuwarden ze wel onder ede werden gehoord bleek wat er al 9 jaar aan de hand was en werden 2000 geurproeven vervallen verklaard (met meer dan 40 herzieningsverzoeken als gevolg).

– Prof. Fryters heeft vele brieven geschreven, klachten opgestuurd, aangiftes gedaan, vanaf 2002 over de problemen met de geurproeven. Steeds weer werd het vanuit de ontvanger doorgestuurd naar de Hoofdofficier van Justitie van IJsselland die er NIETS mee deed. Vaak niet eens antwoord gaf. Maar ja, als je zelf eindverantwoordelijk bent voor datgene waarover de klacht gaat en je werkt bij het OM dan leg je het gewoon ongestraft naast je en geen haan die ernaar kraait.

– Als de hondenbegeleiders gewoon correct hun werk hadden gedaan was Louwes nooit in Arnhem tot 12 jaar veroordeeld. Hoogstwaarschijnlijk was hij niet eens voor de rechter gebracht en had het onderzoeksteam alternatieve scenario?s wel goed onderzocht.

Als de rechters wel alerter waren geweest en het Openbaar Ministerie wel al rond 2000 goed intern onderzoek had gedaan dan had dat niet alleen gezorgd dat de geurproeven wel correct uitgevoerd zouden worden, maar er had ook een preventieve werking vanuit gegaan. (Politie-)ambtenaren hadden dan goed begrepen dat als ze Processen Verbaal opmaken dat het dan ook op waarheid dient te gebeuren. En Officieren van Justitie hadden dan beseft dat ze er waren om aan eerlijke en objectieve waarheidsvinding te doen en de rechter niet mogen voorliegen. Maar dat is niet gebeurd en de cultuur van slordig en slecht onderzoek is gewoon voortgezet en werd toegedekt door valse verklaringen, rommelen met documenten en rechters keken de andere kant op.

Dat men bij het OM nog steeds niets geleerd heeft van deze gebeurtenissen blijkt wel uit het volgende. Eind april van dit jaar heb ik Hoofdofficier Vast zowel in kennis gesteld van de keiharde aanwijzingen van vervalsing van het Proces Verbaal over de ?chain of custody? door Ruiter en Oldenhof op 16 december 2003, en de vele aanwijzingen van de aanpassing van het Tactisch Journaal alvorens het aan het Hof van Den Bosch werd overhandigd.
Eind mei 2007 kreeg ik een bevestiging van ontvangst van de twee stukken en de melding dat er inhoudelijk gereageerd zou worden. We zijn nu 6 (!) maanden later en ik heb nog steeds NIETS gehoord.
Vorige week heb ik een rappel gestuurd naar de opvolger van Mr. Vast en heb ik ook het de voorzitter van het landelijk parket, de heer Brouwer in kennis gesteld, dat het Openbaar Ministerie ?wederom- duidelijke bewijzen voor ambtelijk misdrijf weigert te onderzoeken.

Daarom raad ik jullie aan dat proces in Zutphen intensief te volgen (of er naartoe te gaan) en daarbij te beseffen dat in feite niet alleen deze 7 hondenbegeleiders voor de rechter staan, maar ook degenen die hun vervalste informatie met genoegen hebben gebruikt om onschuldigen de gevangenis in te krijgen en er tot op vandaag NIETS van geleerd hebben.

Waar macht ontspoort, moet de burger spreken

Gisteren was dan het proces. Zoals aangekondigd heb ik zelf mijn verdediging gevoerd, maar Plasman was erbij en heeft op een aantal momenten mij (erg goed) aangevuld.
Door de uitspraak van de civiele rechter in april zou het kunnen dat ik (helaas) niet alles wat ik tijdens de rechtszaak heb gezegd -wat op zichzelf een openbare zitting was- hier plaatsen. Daarover verschillen de geleerden, dus plaats ik een gecensureerde versie, waarover men wel eens is Ook kan ik niet praten over de sensationele vondst uit het dossier bij het begin van het proces.
Dit is wat ik in ieder geval wel mag zeggen…

Allereerst was er een haast vermakelijke discussie rondom het mogen uitnodigen van getuigen.
In de dagvaarding, die was ondertekend door de OvJ, werd expliciet mijn aandacht gevraagd voor punten 1, 6, 7 en 8 van de achterkant. Punt 7 betrof de procedure t.a.v. het uitnodigen van getuigen. Dat verzoek diende ik uiterlijk 14 dagen van te voren in te dienen bij de OvJ. Ik had keurig 8 aanvragen, gemotiveerd ingediend.
Een dag voor de zitting kreeg ik een afwijzing. De OvJ wees de getuigen allemaal af, omdat ik te laat was. Dat had ik namelijk bij de regiezitting in april moeten doen.
uit mijn vraag, waarom ik dan in een door hem ondertekende brief werd gewezen op de mogelijkheid getuigen uit te nodigen, bleek dat het een standaardbrief was, die gestuurd werd, ongeacht of er een regiezitting was geweest.
Blijkbaar was dat probleem al een aantal jaren het geval en weten advocaten ervan.
Men is er nog niet in geslaagd om de uitnodigingsbrief te veranderen.
En de OvJ reageerde alsof ik dat had moeten weten. Dat hij dus een brief had ondertekend met een bepaalde inhoud, maar dat het in werkelijkheid heel anders was.
En de rechter legde uit dat jurisprudentie bepaalde dat de OvJ gelijk had. Jaja, zo zijn onze juristenmanieren. We sturen een brief met een bepaalde inhoud. We ondertekenen het. Dan zeggen we dat je de inhoud niet mag interpreteren op basis van wat er staat. En legt de rechter uit dat op basis van jurisprudentie dit inderdaad juist is.
(Hoe moeilijk is het om in de gevallen dat er een regiezitting is geweest de uitnodigingsbrief aan te passen en de regel weg te laten zodat er geen verwarring hoeft te zijn.)

De getuigenaanvragen waren o.a. gebaseerd op artikel 6 van het Europese Verdrag voor de bescherming van de Rechten van de Mens. Daar staat o.a. dat de verdachte het recht heeft om een getugie a charge te ondervragen. Ik beweerde dat de aanklagers (Michael de Jong en Meike Wittermans) in feite als getuige a charge optraden. Zeker omdat er in het procesdossier een stuk van 18 pagina’s zat door hen ondertekend, waarin ze aangaven wat hen allemaal was overkomen. En, zoals ik aangaf en via een aantal getuigenverklaringen onderbouwde, wederom doorspekt was van leugens.

De rechter wees -wederom- alle getuigenverzoeken af. (In totaal betreft het samen met de regiezitting 13 getuigen).
Mocht na een eventueel Hoger Beroep en een eventueel afgewezen cassatie ik veroordeeld zijn (ongeacht wat de straf is) zal ik zeker bij het Europese Hof dat over dit verdrag gaat klagen wegens het verbieden van het horen van getuigen in het algemeen en de twee aanklagers in het bijzonder.

Na het afwijzen van de getuigen (en toen waren we al rond 13.45 uur) mocht ik de DVD tonen waarom ik had verzocht. Daarin liet ik scenes zien uit het programma van Peter R. de Vries van 27-5-2001 waar Michael de J. vrijwillig voor het eerst uit de anonimiteit trad. Mijn optreden bij Woestijnruiters, waar ik op 26-2-2006 al goed uitlegde wat mijn insteek was. En het optreden van Dan Krane bij Reporter.

Er waren wat vragen van de rechter die ik beantwoordde. De rechter wilde toen graag een soort verantwoording van me horen, waarom ik gedaan had wat ik had gedaan. Afgesproken werd toen dat ik dan maar mijn pleidooi zou houden (want anders had ik slechts een deel ervan moeten zeggen en na het requisitoir het ander deel). Mijn pleidooi had als motto “Als macht ontspoort, moet een burger spreken”. Dit zijn de gedeelten van dit pleidooi, dat ik zeker mag plaatsen zonder dat ik in overtreding ben ten aanzien van de uitspraak van de rechter bij de civiele zaak. Sommige juristen zeggen dat ik het helemaal zou mogen plaatsen, maar anderen denken van niet en ik wil geen risico nemen. (Het geeft trouwens heel schrijnend aan hoezeer de uitspraak van de rechter mij treft in mijn recht op vrije meningsuiting dat er juristen zijn die stellen dat ik mijn pleidooi uitgesproken in een openbare rechtzitting, niet integraal kan plaatsen.

Vervolgens kwam het requisitoir, door een Officier van Justitie, die inderdaad amper luisterde naar mijn pleidooi. Maar ja het luisteren naar burgers is en daar vervolgens iets mee doen is toch niet een eigenschap die hoog in het vaandel zit bij het OM. Dus was zijn gedrag wel exemplarisch.
De rechters luisterden zeker aandachtig.

Er werd op een gegeven moment een pauze ingelast, en aan het eind werd mijn stuk wat verkort.
Toen kwam het requisitoir met een eis van 240 uren taakstraf en een maand voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. (Met nog een conditie die specifiek de Deventer Moordzaak betrof, maar die ik nu even niet kan reproduceren).
Daarna sloot Plasman kort en goed af. Een soort reactie op de woorden van de OvJ en een vraag van de rechter.

Over twee weken is de uitspraak.

Gezien de wijze waarop in Nederland het recht is geregeld is de uitspraak door deze rechters eigenlijk onbelangrijk. Als er in Hoger Beroep wordt gegaan (en ik denk dat wat de uitspraak ook wordt, een van de twee partijen in Hoger Beroep gaat) dan wordt de rechtszaak overgedaan.
Daarna is er in Nederland nog een mogelijkheid tot cassatie.
En dan pas de mogelijkheid om naar het Europese Hof te gaan.

Als je het pleidooi leest dan zie je hoezeer ik me beroep op artikel 10 van dat Europese Verdrag. Op deze site staan de uitspraken van het Europese Hof in Straatsburg inzake dit artikel en dan kan je vaststellen hoe vaak daar gekozen wordt voor het recht op vrije meningsuiting.
Derhalve zal ik, bij een veroordeling in Nederland, die ook na cassatie zou blijven staan, zeker doorgaan tot bij het Europese Hof.

Ten slotte doe ik nu al een aanbod.
Mijn taakstraf wil ik graag benutten om een opleiding te geven op de rechercheschool en bij het Openbaar Ministerie hoe je professioneel onderzoek doet en wat eerlijke en objectieve waarheidsvinding is.
(In dat kader is de sensationele vondst uit het dossier, informatie die dus al sinds juli 2006 in bezit is van het OM, wederom een prachtig voorbeeld hoezeer het OM compleet de weg kwijt is. Helaas mag ik ook hier op deze site niet over praten, en de bezoekers mogen dat HIER ook niet, maar ik weet zeker dat Mr. Knoops het zal gaan gebruiken).

Politieke barometer misleidt

Bijgaand het persbericht dat ik uitgebracht heb over het feit dat de politieke barometer en Nova dezelfde fout maken m.b.t. de inschatting van de omvang van Verdonk als in februari 2002 m.b.t. de inschatting van de omvang van Fortuyn.

Gistereavond maakte Nova bekend dat uit de politieke barometer bleek dat Verdonk op 5 zetels zou staan en Wilders op 17. Iedereen met enig gevoel van politieke verhoudingen binnen het electoraat weet dat de aanhang van Verdonk beduidend groter is dan de aanhang van Wilders.
De uitslag in de politieke barometer van gisteravond (vrijwel dezelfde als vorige week) zegt NIETS over de electorale verhoudingen aan de rechterkant van het politieke spectrum. Maar het is het gevolg van fout uitgevoerd onderzoek. Een vergelijkbare fout als in februari 2002, toen de politieke barometer aangaf dat na de breuk tussen Fortuyn en Leefbaar Nederland het overgrote deel van de kiezers niet met Fortuyn meeging.

Het is alsof het KNMI een thermometer heeft die maximaal tot 20 graden kan aanwijzen. Op een dag is het in werkelijkheid 28 graden, maar omdat de thermometer 20 graden aangeeft (het maximum voor die thermometer), meldt de KNMI dat het die dag maximaal 20 graden is geworden.

Ik heb de afgelopen week diverse mails naar Inter/View-NSS en Nova gestuurd om ze op deze fout opmerkzaam te maken, maar er is niet (serieus) op gereageerd en gisteravond zijn dezelfde foute cijfers als vorige week wederom gepresenteerd.
Daarom dit persbericht.

Verdonk-partij

Vanavond zit ik bij Pauw & Witteman, inzake de ontwikkelingen rondom Rita Verdonk. Morgen schrijf ik daar een inhoudelijk stuk over. Wat er in feite al zeker 6 jaar in Nederland aan de gang is, zijn de stuiptrekkingen van een politiek (partij-)systeem dat niet meer aansluit op de ontwikkelingen binnen de bevolking.
En zoals de Amerikanen zeggen “you aint seen nothing yet”.