Het grote of kleine belang van aerosols bij de verspreiding van COVID-19

Bij het debat tijdens Op1 van 30 juni werd door prof. Voss gedaan alsof er maar één mogelijk standpunt rondom aerosols de juiste is: dat het slechts een kleine rol speelt bij de verspreiding van COVID-19, zoals door RIVM/OMT/WHO wordt beweerd.

Maar er is een grote verscheidenheid aan standpunten/bewijzen over het belang van airborne aerosols bij de verspreiding van COVID-19, van wetenschappers over de hele wereld.

Airborne transmission of SARS-CoV-2: The world should face the reality, prof. L. Morawska

Coronavirus drifts through the air in microscopic droplets – here’s the science of infectious aerosols prof. S. Miller

 

COVID-19 Is Likely Airborne, Aerosol Scientist Says prof. K. Prather

Identifying Airborne Transmission as the dominant route of Covid-19 (Zhang, Li, Zhang, Wang, Molina – Texas University, University of Technology Pasadena, Univeristy of California San Diego, )

Podcast met Christian Drosten, adviseur van Merkel

Websitewijziging Duitse RIVM (26-6-2020)

 

Webstie RIVM 1-7-2020

OMT 25-5-2020

 

Brief aan RIVM dd. 23-6-2020 van Drs, M. de Hond

Hoe groot is het gevaar nu echt?

Op deze kaart wordt de verspreiding van het virus real time gevolgd. Het betreft wel alleen de “cases” en dat is mede afhankelijk van hoeveel men per land test.

Lees meer

Als de verspreidingssnelheid naar -bijna- nul is gedaald

Er wordt nu geschat dat het COVID-virus zonder maatregelen een R0 van 2,2 heeft. Dus 1 besmet persoon besmet dan op zijn beurt nog eens 2,2 mensen. Hier heb ik daarover geschreven. Lees meer

De enorme gevolgen van deze pandemie

In 1995 schreef ik een boek over mijn verwachtingen van de grote revolutie die internet zou gaan betekenen. 21 jaar erna schreef een journalist dit artikel erover. Ik had heel veel van de ontwikkelingen goed ingeschat. Lees meer

Lockdown light: slimmer en beter

Hieronder het eerste gedeelte van het artikel “Lockdown Light; slimmer en beter” met als ondertitel “door rekening te houden met het weer/luchtvochtigheid,
kan een veel gerichter beleid gevoerd worden.”

Dit is het complete artikel.

Hier treft u de calculator aan voor de het berekenen van de specifieke luchtvochtigheid.

Doelstelling

Het is volkomen terecht dat overheden nu een beleid voeren om de kans op de overdracht van een drager van het Coronavirus naar een andere persoon (sterk) te verkleinen. Naast het onder quarantaine stellen van mogelijke dragers van het virus, zijn maatregelen erop gericht om contact tussen mensen te verminderen.

Wereldwijd zien we verschillende varianten daarvan. Van het verbieden van bijeenkomsten met grotere aantallen mensen, via het sluiten van scholen en restaurants, tot een complete lockdown van landen. Vanzelfsprekend met enorme sociale en economische gevolgen, maar die worden op dit moment geaccepteerd omdat gezondheid op nummer één wordt gesteld.

Bij het bepalen van de zwaarte van de maatregelen is het van cruciaal belang om inzicht te hebben in de omstandigheden waarin het virus zich snel verspreidt en onder welke langzamer tot vrijwel niet. Op die manier kan namelijk een optimale aanpak gevonden worden, zowel voor de gezondheidszorg als voor de economie.

Verspreidingsomstandigheden

Er zijn harde bewijzen dat het weer -en dan met name de luchtvochtigheid- een grote rol speelt in het tempo waarin het virus zich verspreid. Als de beleidsmakers zich daarvan goed vergewissen kunnen de maatregelen daarop worden aangepast.

Het resultaat voor de gezondheid van de inwoners van het land kan dan hetzelfde zijn als een lockdown, maar met significant minder nadelen die zo een lockdown heeft op de sociale en economische gezondheid van de inwoners van het land. (En het is zeker dat een abrupte verslechtering van sociale en economische omstandigheden ook een negatief effect zal hebben op de volksgezondheid op langere termijn).

Allereerst zal ik aantonen op welke wijze het weer/de luchtvochtigheid werkt op de verspreiding van het coronavirus. Vervolgens zal ik beschrijven welke gevolgen dat kan hebben op de besluitvorming over de beste aanpak.

 

Hier is het complete artikel.