Is er een unieke NLse COVID-19-variant? (spoiler: nee, we lopen achter)

Terwijl aerosolen in de internationale wetenschap, politiek en media inmiddels veel meer aandacht krijgen, blijft Nederland achter. Dit artikel geeft een overzicht van deze internationale ontwikkelingen en waarschuwt voor de gevolgen als Nederland haar oogkleppen ophoudt.