WHO/RIVM negeren de nieuwste bevindingen met enorme gevolgen

In dit blog zal ik laten zien hoezeer de WHO en het RIVM cruciale nieuwe onderzoeken negeren, met enorme gevolgen voor de samenleving en risico’s voor de volksgezondheid.

Inleiding

Ik heb twee schrijnende voorbeelden gevonden van hoe de WHO/RIVM en de meeste deskundigen die we in de Nederlandse media zien, nieuwe onderzoeksresultaten negeren of die bevindingen zo buigen, dat die altijd in hun -inmiddels achterhaalde- opvatting past.

Het gaat om de cruciale vraag hoe mensen elkaar kunnen besmetten. Dat is immers de belangrijkste kennis om de verspreiding van het virus te vertragen en te stoppen. De WHO/RIVM gaan ervan uit dat de verspreiding volledig plaatsvindt via “direct contact”. Dit staat bijvoorbeeld in een “Scientific Brief” van de WHO eind maart 2020.

Dat “direct contact overdracht” kan dus gebeuren, zoals hierboven staat, als je heel dichtbij een besmet persoon bent geweest, of als je voorwerpen of oppervlaktes aanraakt die een besmet persoon ook heeft aangeraakt.

Om ons te beschermen tegen besmetting met COVID-19 moeten we volgens de WHO en het RIVM aan social distancing doen. In Nederland is dat 1,5 meter afstand houden en veel handen wassen.  De verspreiding via aerosols, minuscule druppeltjes die lang in de lucht blijven zweven, vindt volgens de WHO/RIVM niet of amper plaats en als het gebeurt, spelen ze nauwelijks een rol in het verspreidingsproces. Dat heeft directeur Van Dissel regelmatig gezegd. Zie hier o.a. zijn opmerkingen in de Tweede Kamer begin april, zoals Trouw schreef.

Op basis van deze uitgangspunten heeft Nederland vervolgens de 1,5 meter-samenleving ingevoerd als het nieuwe normaal.

Maar via de nieuwste onderzoeken door buitenlandse wetenschappers (o.a. het onderzoek in Gangelt van prof. Streeck) zijn er steeds meer bewijzen voor de grote rol van die lang zwevende microdruppels (Dit is een groot aantal wetenschappelijke artikelen over dit onderwerp).  Onderzoeken naar superspreading events, die aan de basis staan voor de gigantische groei van het aantal besmettingen, laten steeds sterker zien dat het niet anders kan, dan dat daar vooral via aerosols besmetting heeft plaatsgevonden over veel grotere afstanden dan 1,5 meter.

Op basis daarvan is mijn conclusie, en die van vele anderen, dat COVID-19 voor het overgrote deel juist wordt verspreid via aerosols, die in besloten ruimtes worden ingeademd door mensen die daar enige tijd in verkeren. En dat de “direct contact”-besmetting een veel kleinere rol speelt. Ik zie steeds meer bewijzen dat “direct contact” met mensen en voorwerpen bij COVID-19 vrijwel geen enkele rol speelt (Zo is er de bevinding van prof. Streeck in Duitsland bij het onderzoek in de huizen van 300 besmette personen, dat er geen overdracht via voorwerpen mogelijk is).

Op basis hiervan zou de 1,5 meter-maatschappij onnodig zijn. En bovendien ook nog onveilig, omdat je daarmee allerlei risicosituaties handhaaft, waarin het virus zich onder de verkeerde omstandigheden, over veel grotere afstand alsnog verspreidt.

Via twee indringende voorbeelden wil ik laten zien dat aerosols bij superspreading events worden genegeerd/ontkend door de WHO/RIVM en door een groot aantal virologen en epidemiologen die regelmatig in de media verschijnen. Daarnaast wil ik laten zien hoe men zich in bochten wringt om die nieuwe inzichten toch in hun oude opvattingen te laten passen.

1. De SARS-vlucht uit 2003 tussen Hong Kong en Beijing

Eerst een veelzeggende video naar aanleiding van de uitzending van De Kennis van Nu van 11 mei jl.  Kijk hoe de befaamde klinisch epidemioloog professor Rosendaal uit Leiden daarin redeneert, om uit te komen op de gewenste conclusie, namelijk dat de besmetting via direct contact tot stand kwam, zoals door de WHO/RIVM altijd wordt beweerd.

 

Op een China Air-vlucht van Hong Kong naar Beijing besmette een 72-jarige man in totaal 2 stewardessen en 20 medepassagiers met SARS.  Dit is het plaatje uit het wetenschappelijk onderzoek dat naar aanleiding van deze vlucht is uitgevoerd. Het toont de gemarkeerde zitplaatsen van de besmette passagiers ten opzichte van de verspreider, die met het rode kruisje is aangegeven.

Dus er hebben in dit vliegtuig 22 besmettingen plaatsgevonden tot 7 rijen schuin voor en 5 rijen achter de virusdrager. Maar juist niet bij de twee personen die ruim drie uur lang pal naast hem zaten. Het wetenschappelijk onderzoek naar het incident  uit 2003 wijst besmetting door de lucht (airborne) als meest waarschijnlijke boosdoener aan, omdat de meeste besmette personen op meer dan 1,5 meter (tot wel 5,5 meter) van de patiënt zaten. Dit staat er:

Maar prof. Rosendaal zegt tijdens de uitzending dat als de besmettingen niet IN het vliegtuig binnen 1,5 meter hebben plaatsgevonden, dat die dan wel BUITEN het vliegtuig, bijvoorbeeld tijdens het boarden, binnen die afstand moeten hebben plaatsgevonden (wat in het wetenschappelijk artikel juist niet wordt aangenomen!)

Besef dat dit item bij “De Kennis van Nu”  werd aangekondigd met de vraag “waar komt die 1,5 meter nu vandaan?”.

Een goed voorbeeld van oogkleppen op:

 • De enige wijze waarop de overdracht plaats kan vinden is per direct contact.
 • 90% van de besmette personen zit op meer dan 1,5 meter.
 • Dus dan moeten die ergens anders door direct contact met de patient zijn besmet.

Is dat een logische en wetenschappelijk verantwoorde conclusie? Natuurlijk niet. Je moet nogal wat gedachtenkronkels maken om te accepteren dat de patiënt blijkbaar buiten het vliegtuig grote aantallen passagiers via direct contact heeft besmet, maar dat hij zijn beide directe buren tijdens de 3 uur durende vlucht, niet heeft besmet. Plus dat in het wetenschappelijk artikel nota bene expliciet wordt gesteld, dat besmetting door de lucht de meest logische verklaring is voor het besmetten van medepassagiers op grote afstand.

2. De repetitie van het koor in Seattle in maart 2020

Het tweede voorbeeld is het onderzoek naar de besmettingen bij het koor in Seattle. Ook een heel interessant onderzoek naar een superspreading event, dat voor het eerst werd beschreven in de L.A.-Times eind maart 2020.

Dit onderzoek is door het CDC in de VS uitgevoerd. Dat is de Amerikaanse tegenhanger van het Nederlandse RIVM.

Eén persoon heeft volgens dat onderzoek 53 van de 61 personen besmet (87%). Dit is een plaatje uit dat onderzoek.

Wat is dan de logische conclusie?  Dat de besmetting plaats heeft gevonden omdat al die koorleden binnen 1,5 meter van die ene virusdrager zijn gekomen en toen vrijwel allemaal besmet zijn geraakt? Of dat het virus in kleine druppels is gaan zweven die gedurende de hele repetitie zijn ingeademd door het hele koor?

Wat denkt u?  Via het directe contact binnen 1,5 meter of door de lucht op grotere afstand?

De CDC is duidelijk in zijn conclusie, want dit staat er:

 

Dus ook op basis van dit voorbeeld concludeert de CDC dat afstand houden tot elkaar het belangrijkste is.

In Nederland is er ook een koor geweest waarvan het overgrote deel der leden besmet is geraakt. Trouw heeft daar het eerst over gepubliceerd.  En ook bij andere bekende superspreading events (zoals op 5 maart in Kessel) is een groot aantal van de aanwezigen via aerosols besmet.

Om dit cijfer van 87% besmettingen in Seattle reliëf te geven, dient u te beseffen dat binnen een huishouden met één virusdrager, slechts 10 tot 35% van de leden van dat huishouden wordt besmet. Dat laatste cijfer komt uit het onderzoek in Gangelt.  En dat dus bij deze repetitie van 2,5 uur in Seattle vrijwel iedereen is besmet (87%).

De grote gevolgen van het negeren van de besmetting door de lucht

Maar noch prof. Rosendaal, noch het Amerikaanse CDC trekt de logische en meest voor de hand liggende conclusie met betrekking tot de wijze van besmetting tijdens deze superspreading events, namelijk via de lucht. Virusdeeltjes die ook al bij praten (en zeker bij zingen) door de patiënt naar buiten worden gebracht en die dus de kans lopen om een tijd lang te blijven zweven. Deze nieuwe studie, die op 13 mei is gepubliceerd, laat dat ook proefondervindelijk zien.

En dit is ook een belangrijk artikel dat net is verschenen: “Airborne transmission of SARS-CoV-2: The world should face the reality.”

 

Nieuwe onderzoeken naar specifiek de overdracht van COVID-19, geven de WHO of het RIVM geen enkele aanleiding om hun opvattingen aan te passen. Een treffend voorbeeld kunnen we zien toen het NRC op 13 maart het Amsterdamse koor beschreef, waar meer dan 75% van de 130 leden zijn besmet. Dat is dus 7 weken nadat de gebeurtenissen bij het koor in Seattle via kranten openbaar werden. Dit was de uitspraak van de woordvoerder van het RIVM:

Het Nederlandse beleid is gebaseerd op de stellingnames van het RIVM. Het is duidelijk dat zij vasthouden aan eerder ingenomen standpunten, welk nieuw onderzoek er ook bijkomt.

Dat zij nieuwe onderzoeksresultaten niet meenemen in hun beleid en voor alles dat daar niet in past met onwaarschijnlijke verklaringen komen, is vanuit wetenschappelijk oogpunt zeer kwalijk.

Vasthouden aan die oude standpunten heeft o.a. de volgende gevolgen:

 • Men ziet niet de relevantie van de mondbescherming. Zoals Van Dissel het letterlijk zei in een interview met het NRC. “Als men 1,5 meter afstand houdt heb je mondkapjes niet nodig”.
 • Men negeert de risico’s van besmetting door de lucht. Die kunnen bestreden worden door ventilatie en hogere luchtvochtigheid en het goed instellen van het HVAC-systeem in gebouwen. Het is vrijwel zeker dat grote uitbraken in zorginstellingen, kerken, kloosters en cruise- en marineschepen, zijn ontstaan door de verspreiding van die microdruppels via de luchtventilatiesystemen. Maar als je dat ontkent, zoals de WHO en het RIVM doen, dan staat er bijvoorbeeld ook niets over dit onderwerp in de protocollen voor de opening van de scholen.
 • Tegelijkertijd, als je wel goed weet hoe de besmetting via de lucht gaat, dan is het uitstekend mogelijk om maatregelen te nemen waardoor bijeenkomsten met veel meer mensen dan nu is toegestaan, wel plaats kunnen vinden. Hetgeen hele positieve gevolgen heeft voor de horeca, bioscopen, theaters, concert- en evenementenorganisatoren, religieuze bijeenkomsten, etc.
 • Een ander onderwerp waarover  via recent onderoek ook steeds meer duidelijk is geworden, is dat besmet worden in de buitenlucht (vrijwel) niet voorkomt. Daarom was het advies van het gerenommeerde viruslab in de VS “move activities outside”.

En zo zijn er nog meer fronten, waarop met de juiste maatregelen al veel meer kan, zonder dat de gevaren groter worden.

Doordat het RIVM nieuwe onderzoeksresultaten niet meeneemt zijn wij nu in Nederland in de 1,5 meter-samenleving beland.  Een zeer zwakke basis voor een zo ingrijpende maatregel.

Als die nieuwste onderzoeksgegevens wel meegenomen zouden worden, dan zou die 1,5 meter-samenleving niet als de ultieme oplossing worden gezien om te zorgen dat het virus onder controle komt.  Het kan echt veel slimmer, sneller en per saldo ook veiliger.

Daarom een oproep aan allen die zich bezorgd maken over de toekomst van Nederland. Help mee om ervoor te zorgen dat het Nederlandse beleid op basis van het nieuwste onderzoeksmateriaal wordt gebaseerd, zodat we zowel de gezondheidsrisico’s, als de schade voor de Nederlandse economie en maatschappij kunnen beperken.

 

NAGEKOMEN BERICHT:  In Hong Kong is een studie uitgevoerd met hamsters om te kijken hoe beschermend mondkapjes werken. De cijfers zijn zeer overtuigend. Wat je gewoon al op je vingers had kunnen natellen door de lage cijfers van slachtoffers in Oost-Azie, maar door iemand als Van Dissel altijd wordt ontkend, wordt nu via deze proef met hamsters onomstotelijk bevestigd.

234 antwoorden
 1. Ivo van Dijk
  Ivo van Dijk zegt:

  Ben het met je conclusies eens Maurice. Chapeau overigens voor het vele werk wat je inmiddels hebt verricht in deze kwestie. Erg indrukwekkend en ga ermee door!

  Beantwoorden
  • Inge Zwitserlood
   Inge Zwitserlood zegt:

   Super hoe Maurice zich inspant om de inzichten die hij uit al zijn onderzoeken opdoet te delen, met name onder regeringsleiders! En door zijn werk kunnen wij allemaal datzelfde doen ‘van onderaf’, in onze eigen omgeving. Daarbij kunnen we ons hart laten spreken en handelen met respect voor onze medemensen. Dank Maurice en allen!

   Beantwoorden
 2. Jurjen
  Jurjen zegt:

  Er is een probleem tussen gelijk hebben en gelijk krijgen, Maurice. Verder hebben ketters het in het algemeen moeilijker – vraag het Maarten Luther.
  Het lijkt wel duidelijk dat COVID19 een vergelijkbaar verspreidings- en seizoenspatroon heeft als influenza. Dat ligt voor de hand. Het RIVM zit meer op de lijn van uiterste voorzichtigheid, in ieder geval afstand houden en het kort en krachtig houden van de de boodschap. Misschien moet je meer begrip hebben voor hun rol en positie als overheidsorganisatie op voor hen onbekend terrein waar ze slechts met zeer grote zekerheid en in lijn met WHO uitspraken doen.
  De vlucht van Peking naar Hong Kong duurt overigens maar 3 uur. Uit onderzoek naar Mexicaanse griepverspreiding in een trein in China weet ik dat er pas een statistisch verband was indien de besmette patiënt meer dan tien uur contact had met de bron, dus 3 uur is relatief kort.
  – is in een vliegtuig (koelte?) het virus besmettelijker?
  – was de bron besmettelijker?
  – is in het algemeen corona besmettelijker?
  – of is SARS-corona besmettelijker?
  – kan hij in de vertrekhal bij het 3 uur lang wachten op boarden mensen via de lucht besmet hebben:?
  – alle bovenstaande antwoorden zijn juist?

  Beantwoorden
  • R. Zwart
   R. Zwart zegt:

   Aan de andere kant: ook het RIVM en de WHO doen vergaande uitspraken en geven verstrekkende adviezen op tot nu toe vooral aannames. Aannames waarvan de afgelopen 3 maanden meerdere keren is gebleken dat deze niet juist zijn, zoals:

   – het virus is niet erg besmettelijk (uitspraak eind februari)
   – we moeten afstand houden en geen oppervlaktes aanraken vanwege de besmettelijkheid van het virus (eind maart)
   – het sterftecijfer bedraagt waarschijnlijk 3% (WHO in februari 2020) en miljoenen mensen gaan sterven
   – de ligduur op een IC in Nederland bedraagt 10 dagen (basis voor het model van het RIVM in april) terwijl de werkelijke ligduur richting de 3 weken bleek te gaan
   – we moeten zoveel mogelijk binnen blijven (WHO en RIVM), terwijl uit alle studies naar virussen blijkt dat juist in der buitenlucht de verspreiding en besmetting minimaal tot nihil is

   Zo maar wat voorbeelden waaruit blijkt op basis van welke correcte of niet correcte aannames zeer vergaande adviezen worden gegeven. Waarom trouwens in NL 1,5 meter? In andere landen varieert de afstand van 2 meter (UK en VS), 1 meter (ik meen Oosterijk) tot armlengte (Zweden).

   Waarom dan niet ook meer gebruik maken van de onderzoeken en observaties die wijzen op verspreiding via aerosols? Waarom dan niet de uitkomsten van het Homeland onderzoek over ‘move activities outside’ aanhalen?

   Beantwoorden
   • Kosto
    Kosto zegt:

    Dit gaat nog steeds over “meest waarschijnlijk”, geen bewijs of het überhaupt wel besmettelijk is. Een indicatie, wat toch echt twijfel moet geven, zijn de bevindingen van besmettingen binnen een gezin (zoals bij het onderzoek van Hendrik Streeck al is aangetoond). Er is de laatste meer dan veertig jaar geen enkel onderzoek gedaan of b.v. griep wel echt besmettelijk is. Wordt het niet tijd voor zo’n onderzoek.

    Beantwoorden
  • Mark
   Mark zegt:

   Dat is het nu juist. Als Maurice zijn bevindingen aanvullend zouden zijn, dan kan je idd zeggen dat het RIVM gewoon extra voorzichtig is. Maar Maurice is niet voor niets scherp en hard in zijn stellingen, omdat door het niet erkennen van het RIVM dat de aerosolen veruit het grootste aandeel hebben in de verspreiding van het corona virus, ze dus eigenlijk gewoon zowel economie als welzijn beschadigen.Zijn bevindingen druisen dus in tegen de zienswijze van het RIVM

   Beantwoorden
 3. Jan Smit
  Jan Smit zegt:

  Maurice krijgt volledig ten onrechte de mensen achter zich die af willen van 1,5 meter samenleving. Met een besmetting die zelfs op 10/20 meter afstand plaats kan vinden is dat alleen maar heel slecht nieuws.

  Beantwoorden
   • Henk
    Henk zegt:

    Zeg dat nou niet te hard Maurice… Straks krijgen ze er in den Haag nog ‘lucht’ van :P.

    Dank trouwens voor je vasthoudendheid in deze. Mijns inziens heb je iets te pakken wat zomaar de echte oplossing zou kunnen zijn. Blijf doorgaan hiermee a.u.b.!

    Beantwoorden
  • Marcel de Roos
   Marcel de Roos zegt:

   Hoe kom je daarbij?? Als die 1.5m zou bijdragen aan flinke vermindering van zieken/doden zou ik daar gelijk voor zijn, echter ik zie daar geen of amper onderbouwing voor. Er is veel meer bewijs dat besmetting via de lucht van veel grotere invloed is. Vermoedelijk is een combinatie van maatregelen noodzakelijk om besmettingen laag te houden echter om zonder goede gronden buiten of in winkel(straten) 1.5m aan te houden is a duur en b levert amper tot geen bijdrage.

   Beantwoorden
   • Jan Smit
    Jan Smit zegt:

    Helemaal niets mis met mijn oren beste Coco. Wat ik aankaart is dat veel mensen genoeg hebben van de maatregelen en ten onrechte menen dat ze gesteund worden door Maurice zijn bevindingen. Als de druppeltjes niet snel neerslaan maar inderdaad in de lucht blijven zweven dan maakt dat het bestrijden van besmetting alleen maar moeilijker.

    Beantwoorden
     • Ronald
      Ronald zegt:

      Waarom vind u dat onzin? Als er in eerste instantie vanuit wordt gegaan dat besmetting alleen binnen 1,5 meter zou kunnen plaatsvinden en nu blijkt dat het over grotere afstand via aerosols ook kan plaatsvinden dan verergert dat de situatie toch alleen maar? Voorts nog even een kleine opmerking over het ventileren. Het klopt dat ik met een HVAC installatie prima de luchtkwaliteit van de ingaande lucht kan regelen. Echter het uiteindelijke resultaat in de ruimte zal grotendeels afhangen van de circulatie oftewel de luchtstromen. Ik vrees dat u te gemakkelijk denkt over het verdrijven van het virus uit een ruimte in ogenschouw genomen dat deze ruimten er niet op ontworpen zijn.

     • Karel Smit
      Karel Smit zegt:

      Zweven doen aerosolen ook buiten. Alleen worden bioaerosolen in de buitenlucht sneller door verdunning verspreid en worden ze sneller inactief door UV-inwerking, uitdroging en (meer) zuurstof ten opzichte van de condities in een woning, pand of gebouw.

    • Christos Koptsidis
     Christos Koptsidis zegt:

     Er zit veel logica in wat Maurice zegt. Wat mij betreft is het veel eenvoudiger, mensen die gezond moeten niet in lockdown. Mensen met een risico, die moeten zelf kunnen beslissen. Ik begrijp verder niet dat we deze discussie niet zien met de mensen die beslissen hoe wij moeten leven en die beslissen over mijn centen/toekomst, met name de reguliere media

     Beantwoorden
  • Peter
   Peter zegt:

   Mondkapjes in risicoruimtes/situaties, dus niet buiten, 20 m is BS. Dit is onmogelijk voor de mens als soort in onze manier v samenleving, net als 1,5 m .
   persoonlijke hygiëne, gezonde leefstijl en klaar!! En accepteren dat er altijd virussen en andere pathpogenen zullen zijn. Hoort erbij

   Beantwoorden
 4. Ton Kuik
  Ton Kuik zegt:

  Beste Maurice, zoals ik bij je blog van gisteren 16 mei aangaf, is de “waarheid ontduikende” houding van het RIVM maar ook die van de Amerikaanse CDC al jaren, zelfs decennia, bekend bij de slachtoffers van TekenbeetZiekten [ waarvan Lyme de bekendste is]. Dit heeft zelfs geleid tot een verbijsterende dichotomie binnen de medische wereld, tot giga rechtszaken en tot onvoorstelbaar lijden door misdiagnoses en ontbrekende of ontoereikende behandelingen. Anno 2020 woedt die strijd gelijk een veenbrand door. Slechts weinigen zijn zich hiervan bewust doordat medische conservatieve opvattingen , vastgelegd in richtlijnen, TekenbeetZiekten neerzetten als “hard to get, easy to cure”. Deze dwalingen hebben over de afgelopen decaden geleid tot vele tienduizenden zo niet honderdduizenden chronisch zieken in Nederland alleen al die honderden andere labels van “SOLK” of auto-immuunziektes of zelfs psychiatrische aandoeningen opgeplakt hebben gekregen. Een burgerinitiatief uit 2012 met meer dan 70.000 handtekeningen heeft vele jaren later geleid tot….2 onderbezette lyme expertise centra en…een handjevol meerjaren onderzoeken omdat Nederland het nodig vindt om het allemaal zelf te onderzoeken. Het resultaat is dat nog steeds patiënten met persisterende klachten niet effectief geholpen worden. Ach ja…de ziekte is “pas” in de 80-er jaren ontdekt…dus we moeten maar geduld hebben…[cynisme]. Ik vertel dit omdat wij in de lyme wereld deze grove ontkenning en non-response maar al te goed kennen en we nu bij covid-19 hetzelfde zien gebeuren. De onvermijdelijke vraag dringt zich dan op waarom deze overheidsorganisaties zich zo gedragen. Is het gebrek aan professionaliteit, onbewuste onwetendheid of is er sprake van een bewuste houding en een of andere agenda? Wat inmiddels wel duidelijk is, is dat het niet louter gaat om wetenschappelijke verschillen of kennislacunes maar ook om vele andere belangen, van financiële aard alsmede om egocentrische motieven [status, reputatie]. Het is helaas onvermijdbaar om naar dit soort onverkwikkelijke verklaringen op zoek te gaan als aangereikte logische argumenten, feiten en oproepen tot open mindedness en echt integer, multi-disciplinair en internationaal onderzoek systematisch genegeerd worden of zelfs geridiculiseerd. Zoals U terecht opmerkt, er is kennelijk veel aangelegen om “de zon om de aarde te laten draaien”. De cruciale kwestie is hoe deze onwetenschappelijke muur geslecht kan worden. Hoe de “bouwers” van deze muur getransformeerd kunnen worden om waarden als waarheid en compassie centraal te zetten. De wereld van TekenbeetZiekten kijkt met grote spanning uit naar de ontwikkelingen in deze Corona pandemie. Hoe goede inzichten en intenties waarvoor o.a. U staat, door zullen dringen tot onze politieke leiders en hun favoriete adviseurs. Ik voorzie dat dit een kronkelige en zware weg van moedige volharding gaat worden. Bundeling van “wakkere” vrijdenkers zal vereist zijn om een vuist te kunnen maken. Ik ben hierop ingesteld….Wordt dus vervolgd….Ton Kuik

  Beantwoorden
  • Nicky
   Nicky zegt:

   Inderdaad Ton , ik heb er helaas ook ervaring mee . Ook met een andere aandoening waar hele goede resultaten mee worden behaald met bacteriofagen , maar dit mag niet in Nederland . Het RIVM geeft aan dat er niet genoeg onderzoek mee is gedaan , maar dat is niet waar , een Poolse arts (ook EU) heeft goede ondzoeksresultaten gepubliceerd . Nu wordt mijn huid aandoening als zeer heftig aangemerkt met een levenskwaliteit die erger is dan psoriasis . Ik kan mij laten behandelen in Georgie , maar dan wordt er niks vergoed , terwijl het uiteindelijk goedkoper is .Heel veel chronisch zieke mensen weten er alles van , dat het RIVM hun behandeling goed in de weg kan staan . Vriendelijke groet Nicky

   Beantwoorden
   • Ton Kuik
    Ton Kuik zegt:

    Dank voor je bevestiging…Ik hoop dat Maurice dit ook gaat beseffen. De enige oplossing is bundeling van onze afzonderlijke inzichten en acties..samen een vuist maken…

    Beantwoorden
 5. Jan Hiemstra
  Jan Hiemstra zegt:

  Hallo Maurice, dankjewel voor deze heldere en logische uitleg. Wat is jouw mening ten aanzien van sport evenementen met publiek in de buitenlucht, zoals bv voetbal en wielerwedstrijden?
  Mvg. Jan

  Beantwoorden
   • HansS
    HansS zegt:

    Dag Maurice,

    Ondanks het feit dat ik voor een heel deel met je mee ga betreffende grote evenementen in de buitenlucht, zou ik hier toch wat meer voorzichtigheid betrachten. Voor wielerwedstrijden heb je wellicht gelijk, maar bijvoorbeeld voor voetbalwedstrijden is er vaak sprake van semi-overdekte situaties (dak boven tribune) waardoor in wind-stille situaties wellicht alsnog gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Zeker omdat een zanger in een koor zoals je aangeeft wel 50 mensen kan besmetten. Nu heb je ondanks de ‘buitenlucht’ ineens 10.000 ‘zangers’ bij een sfeervolle voetbalwedstrijd. Het lijkt me heel lastig hier goed onderzoek naar te doen, maar bij een windstille situatie en een meteorologische inversie zou ik toch wat voorzichtigheid betrachten.

    Beantwoorden
     • Jargo
      Jargo zegt:

      Die ventilatoren staan gericht naar? Als je in een stadion zit/staat met nog soms tot 30.000 tot 50.000 mensen blaas je de aersolen in veel scenario’s richting altijd naar / langs andere mensen.

      In dit geval zou ik dan ook dergelijk massale semi-buiten evenementen gewoonweg zeer voorzichtig mee zijn.

      De Bergamo wedstrijd in Italië was toch ook een van de superspread events?

    • Mathilde
     Mathilde zegt:

     Misschien een goed moment om de zang- en spreekkoren te verbieden in de voetbalstadia? Dat lost direct een paar andere bezwaren op.

     Beantwoorden
   • Peter
    Peter zegt:

    Beste Maurice, het virus, -en dat geldt eigenlijk voor de meeste virussen-, kan zich hechten aan fijnstof, en o.a ook zeker aan stuifmeelpollen die ook op dit moment ‘welig tieren’. Het virus bindt zich aan de relatief grote plakkerige pollen, en verspreidt zich vervolgens geklusterd, via de thermiek op 25 km hoogte. Dat verklaart ook de relatief ‘fris bewinde’ eilanden, elders in de wereld, waar de besmettingen verwaarloosbaar zijn. Fijnstof en oostenwind hebben er begin januari voor gezorgd, dat via ‘het pollen’ van berk en hazelaar, zuidoost-Nederland als kweekvijver heeft gediend, en het dat voorlopig zal blijven doen. Ik ga voor het overige helemaal met je mee. Hoogachtend, Peter.

    Beantwoorden
 6. Michiel
  Michiel zegt:

  Weer een ijzersterk betoog Maurice! Het frustreert mij enorm dat er niet meer prominente personen zoals jij de zaken zo pragmatisch benaderen. In rap tempo eroderen onze rechten, vrijheid, privacy en welvaart aan het eroderen zijn. Nog maar niet gesproken over ons gevoel van welzijn.

  Beantwoorden
 7. JJH
  JJH zegt:

  Beste Maurice,

  Ook deze bijdrage weer met belangstelling gelezen. Waar ik benieuwd naar ben, is hoe je aankijkt tegen enkele beruchte voetbalwedstrijden als (vermeende) brandhaarden. In het bijzonder Atalanta Bergamo – Valencia van maart. Dit evenement vond buiten plaats, maar hebben de besmettingen daar door aerosols plaats gevonden denk je? En zo ja, hoe kan het dat aerosols daar in de buitenlucht wel kans hadden?

  Groet,

  JJH

  Beantwoorden
   • Ruud Harmsen
    Ruud Harmsen zegt:

    In het blog (dit blog?) komt het woord “voetbal” niet voor. Dus: geef eens gewoon antwoord, Maurice?

    Of is dit een voorbeeld van dezelfde fout als waar Maurice (misschien terecht) het RIVM van beschuldigt? Een gegeven dat niet in zijn verhaal past, dus dat wil hij niet horen?

    Beantwoorden
     • Jargo
      Jargo zegt:

      De vraag is m.i. dat Atalanta Bergamo – Valencia wedstrijd in maart startschot was voor een scherpe stijging van het aantal besmettingen. Multiplier! Aldus superspread event. Al heb ik de cijfers hier van niet bij de hand (grafisch in tijd / besmettingen)?

      Aldus dit soort evenementen in semi afgesloten omgevingen (stadion heeft vaak een kom-vorm) ook mee doen als potentieel grote verspreiders van het virus.

     • Ruud Harmsen
      Ruud Harmsen zegt:

      Het zou ook gekomen kunnen zijn door op elkaar gepropt door gangen en langs tribunes, elkaar passerend, voor en na de wedstrijd. Dan toch weer 1,5 m. Hoe is dat te bewijzen? Ik weet ook niet waar de verklaring is.

  • Rebecca
   Rebecca zegt:

   1/3e van alle Bergamo bewoners ging per trein etc naar Milaan om die champions league wedstrijd te zien, de rest zat in Bergamo in kroegen op schermen te kijken. Bergamo won, 90% van de bewoners ging daarna lekker uit z’n dak in bars/restaurants om dat te vieren.
   Dus wie zegt dat de explosie van besmettingen die dag in de buitenlucht plaatsvond?

   Beantwoorden
   • Ferry
    Ferry zegt:

    Dat idee heb ik ook, grote groepen supporters verzamelen zich uren voor de wedstrijd al in barretjes en kroegen. En grote kans dat ze daar al besmet zijn.

    Beantwoorden
 8. Michiel de Vet
  Michiel de Vet zegt:

  Beste Maurice,

  Dank voor je denk ik belangrijke bijdragen aan de discussie en verspreiding van kennis over de overdracht van het virus.
  Een vraag die ik op dit moment nog heb is over het ‘superspreadevent’ rondom de wedstrijd Bergamo- Valencia in Milaan in februari. De wedstrijd werd in de buitenlucht gespeeld, weliswaar op een avond, maar volgens, de hypothese zou deze niet tot verspreiding hebben geleid. Kun je nog verder inzoomen op dit event en een specifiekere verklaring geven wat hier voor de verspreiding heeft gezorgd? Heeft de wedstrijd ook tot een superverspreiding in Valencia geleid zoals in Bergamo?
  Het antwoord lijkt me zeer relevant, bijvoorbeeld voor het toelaten van publiek in de stadions.
  Vriendelijke groeten,
  Michiel de Vet

  Beantwoorden
 9. remko
  remko zegt:

  Ik ben wel benieuwd hoe jij de huidige grote groei in Brazillie verklaard. Het is er op dit moment ‘slecht’ weer voor het virus (warm, relatief vochtig).

  Ik denk dat er een relatie met kerkbezoek zit (zie het koor etc). En mogeljk kroegen. Super spreading dus. maar zou heel benieuwd zijn naar jouw visie. In brazillie groeit het hard, en niet meer in slechts een stad.

  Ook rusland groeit hard en heeft een redelijke luchtvochtigheid maar daar zou je nog kunnen zeggen dat het weer een beetje meewerkt. Brazillie op het moment aan geen kant.

  Beantwoorden
   • Marcel de Roos
    Marcel de Roos zegt:

    Goed om op dagelijkse basis nu bij te houden hoe de corona zicht ontwikkelt in Bangladesh in het grootste vluchtelingenkamp in Azie. Het weer wordt er bv ook slecht…. dat wordt een echt goede testcase denk/vrees ik om te monitoren.

    Beantwoorden
   • remko
    remko zegt:

    Ja daar staat iets over 1 stad. Maar op dit moment heeft brazillie niet steeds regen. En door het hele land daar lijkt het enorm toe te nemen. De temperatuur en luchtvochtigheid zijn hoog. Het regent niet speciaal vaak. Ik denk dat hier meer aan de hand is, hoop dat jij niet in de tunnelvisie vervalt om dingen die niet kloppen met je theorie niet te willen zien. Niets voor jou. Het gaat er nu echt heel hard. Duik er eens in….Ik denk dat je op het goede spoort zit met die aerosols, maar sluit je niet af voor de mogelijkheid dat het plaatje nog niet compleet is. Brazillie en Rusland suggereren dat.

    Beantwoorden
    • Maurice
     Maurice zegt:

     Zeker, kan ook aan de hand zijn. Maar uit Brazilie krijg ik op dit moment geen specifieke info over favela’s Waat ik wel gekeken had zag ik echt een duideljke relatie met het regenseizoen daat. Maar ik heb geen tijd om nu het hele land te bestuderen.
     Als iemand daar tijd voor heeft en zin in dan mag die zich bij mij melden

     Beantwoorden
   • Liesje
    Liesje zegt:

    Ik las een interessant artikel bij The Guardian dat dit te maken heeft met overdekte food markets. In heel Latijns Amerika. 95% van de verkopers is daar besmet en zonder klachten, en werkt dus gewoon en besmet klanten.

    Beantwoorden
 10. Anton
  Anton zegt:

  Bedenk wel wat er zou gebeuren als het rivm en de regering ineens een ommezwaai zouden maken door wel deze onderzoeken als beleid te gaan toepassen: Als ze zeggen “sorry, we hadden het fout, het virus verspreidt zich heel anders dan we dachten en we gaan nu een heel andere exit strategie volgen”, dan gaat het plaatje voor de compensaties van heel veel bedrijven er ineens heel anders uitzien. En als blijkt dat ze dit al 2 maanden genegeerd hebben helemaal, want dan komen er massa’s schadevergoedings eisen bij. Ofwel, dit gaan ze nooit toegeven, hooguit voor een heel klein deel waarbij het in hun eigen straatje past. Simpelweg omdat het de regering dan nog meer geld gaat kosten dan de nu ingeslagen weg.

  Beantwoorden
 11. Marlies
  Marlies zegt:

  Beste Maurice,

  Ik lees uw blogs dagelijks en vind het echt fantastisch om te lezen hoeveel u onderzoekt en weet.
  Inmiddels word ik wel een beetje verdrietig en boos van het feit dat er niemand is bij de bepalende instanties, die dit (wil oppikken) oppakt.

  En waarom bent u nooit te gast bij wnl op zondag bijvoorbeeld. Altijd dezelfde figuren.

  Gemiste kansen.

  Blijf zo doorgaan, hopelijk wordt u ooit gehoord…

  Groetjes Marlies

  Beantwoorden
 12. Henk
  Henk zegt:

  Even een vraag van mijn kant. Klopt het dat het risico van verspreiding bij grote evenementen ook samenhangt dat er in Nederland nog altijd te weinig getest wordt?

  Ik ben zelf kerkganger en ken binnen mijn gemeente nagenoeg niemand die het virus heeft gehad. Als er wel mensen zijn is het NIET bekend waar het vandaan komt. Dat laatste is niet vreemd, gezien er niet getest wordt en zover ik het goed heb gevolg heeft de overheid er min of meer gekozen om het zogenaamde indammen -in eerste instantie- los te laten. Wat nu bedoeling is, is mij tot op heden onduidelijk. Die 100 mensen bij elkaar vanaf 1 juli is m.i. volledig uit de lucht gegrepen en nergens op gebaseerd. Ik ben benieuwd hoe jij dit ziet.

  Beantwoorden
  • jenne aakster
   jenne aakster zegt:

   Onze overheden zijn van af +/- 15 November op de hoogte van wat er aan kwam, niets ondernomen, normaal zou zijn de mensen testen en de besmette mensen afzonderen, maar gebeurd niets, in tegenstelling alle actie lijkt als verlamd, en nu nog vooral waar ik woon Frankrijk, ongelovelijke chaos, en ja gecreéerd met voorbedachte rade, hype – angst etc.

   Beantwoorden
 13. Evident
  Evident zegt:

  Het is een paradigma-shift. Dat wordt door vele deskundigen als bedreigend ervaren ? Het betoog van hoogleraar Rosendaal is daar een prachtig voorbeeld van zoals Maurice beschrijft . Daar gaat je wetenschappelijke reputatie als deskundige, viroloog, epidemioloog en andere -logen. Anderzijds heeft ook ” Kennis van Nu ” ( what’s in a name ) kennelijk geen weet van deze onderzoeken, of ze hebben de bronnen zoals hierboven vermeld niet geraadpleegd. Het betoog van professor Rosendaal wordt als zoete koek geslikt zonder enig doorvragen. Maar ja als je enige instrument een hamer is lijkt alles op een spijker. Het is goed Maurice wat je doet , door er op een andere manier naar te kijken en wetenschappelijke inzichten uit andere disciplines mee te nemen. Voor de beleidsmakers zou het aanvaarden van andere inzichten weleens forse consequenties kunnen hebben ( zie #anton hierboven ) en daar zit ook angst. Mag hopen Maurice dat jouw inzichten en rapportages in supergrote kring gedeeld gaan worden en onze beleidsmakers de richting gaan aanpassen waarin we onze maatschappij moeten gaan sturen.

  Beantwoorden
 14. R. Zwart
  R. Zwart zegt:

  Het artikel over het ‘hamsteronderzoek’ in Hong Kong naar de effectiviteit van maskers spreekt van ‘surgical masks’. Dat zijn in beginsel maskers die in de gezondheidszorg worden gedragen als ik mij niet vergis. Niet duidelijk wordt wat de effectiviteit is van maskers die van een andere of mindere kwaliteit zijn, zoals de maskers die straks verplicht zijn in het OV. In zoverre kan het RIVM wel een punt hebben als ze de effectiviteit van non-surgical masks als niet bewezen beschouwen.

  Verder hulde voor de vasthoudendheid en de steeds duidelijkere manier waarop de resultaten van diverse onderzoeken met elkaar worden gecombineerd.

  Beantwoorden
 15. Peter Rotgans
  Peter Rotgans zegt:

  Maurice, ik ben net als jij van mening dat corona door aerosols overgebracht kan worden. Kijk naar de target cells.
  In the nasal passages, the researchers found that goblet secretory cells, which produce mucus, express RNAs for both of the proteins that SARS-CoV-2 uses to infect cells. In the lungs, they found the RNAs for these proteins mainly in cells called type II pneumocytes. These cells line the alveoli (air sacs) of the lungs and are responsible for keeping them open.
  De neus kan je met je vinger nog bereiken, maar om bij type II pneumocytes te komen heb je door de filterende werking van de longen deeltjes kleiner dan 1micrometer nodig (haast een kaal virus van 300nanometer) . Voor de volledigheid nog een mijn visie griep/ corona besmetting :
  Griep(corona) epidemie voor dummy’s zoals ik

  Als eerste zal ik proberen uit te leggen wat er met een onbekend virus gebeurt als het een cel ineens gedwongen is een heleboel kopietjes van het virus te maken. Dat gebeurt maar bij enkele, voor dat virus specifieke soorten cellen, want er moeten in de celwand van target cel aanhaakpunten zijn. De rest van het lichaam kan opgelucht ademhalen want die kunnen, op een paar andere soorten, die meestal heel ergens anders zitten, na, nooit besmet worden.

  In de longen wordt vocht afgescheiden en worden ook kleine happertjes, fagen, en “struikeldraadmoleculen” aan het longvocht toegevoegd. Die happertjes hebben als taak om alle vervuilingen (virussen,stof,etc) op te eten zodat de rest daar geen last van heeft en de struikeldraad moleculen om ze te waarschuwen dat er wat te happen is. En waar vocht gemaakt wordt moet het ook weer afgevoerd worden en dat gebeurt door er lange moleculen aan toe te voegen en het als slijm, met behulp van cellen met een haartje eraan, in een wave, uitgevoerd door de celhaartjes, naar de keel te transporteren waar het ingeslikt wordt om gerecycled te worden.

  Terug naar onze baby virusjes, die, net als hun moeder, niets kunnen, ze zijn te groot om tussen de gaten in de bloedvaten door te vallen en kunnen ook niet door de wand van bloedvaten. Ze liggen daar in het longvocht te wachten op wat er gebeuren gaat. Sommigen zullen door hele kleine (brownse) bewegingen en door het afvoeren van het vocht nog een andere cel kunnen besmetten maar er patrouilleren ook T-cellen die abnormaal functionerende cellen een dodelijke injectie geven.
  Langzaam maar zeker worden onze virusjes samen met de happertjes, die er ook nog een flink aantal opeten, naar de keel gebracht, ingeslikt, mishandeld met maagzuur en gal en ook al komen ze ergens in aanraking met een passende cel en al krijgen ze kinderen; Er is het maag-darmkanaal een éénrichtingsweg die onvermijdelijk in de pot uitkomt en dan zijn we eraf.
  Hoe krijgen we dan griep? Dat komt omdat het zojuist genoemde slijmtransport heel goed werkt bij hoge temperatuur en luchtvochtigheid, maar in winterse omstandigheden zo traag kan worden dat de kans dat een virusje weer loslaat uit de slijmlaag en een nieuwe cel besmet groter wordt dan de kans dat hij onschadelijk gemaakt wordt. Dan heb je ineens binnen je lichaam een epidemie en wordt je ziek.

  Als je naar de correlaties van griepuitbraken en het weer kijkt, lijkt dat het punt waar bij de meeste mensen het transport zo traag is dat de kans groter dan 1 is ,op 6 gram waterdamp per kg lucht te liggen wat ongeveer correspondeert met een dauwpunt van 6 C.

  Wat kan je er zelf aan doen?
  Jezelf niet uit laten drogen, want door uitdrogen wordt het transport trager.
  Niet voor dag en dauw (het dauwpunt is dan nog onder de 6C) samen met andere mensen lang praten of zingen en zeker niet bij het sporten
  Onder de douche, zeker na het sporten, de vochtige lucht diep inademen en strottenhoofd/luchtpijp verwarmen met de straal, zodat het slijmtansport weer op gang komt.
  Als je corona hebt en thuis moet blijven; De luchtvochtigheid verhogen. 20C en 50%relatieve vochtigheid.

  Wat kan de zorg er aan doen
  Patiënten in een goed bevochtigde omgeving verplegen, de verzorgende wordt dan ook niet snel aangestoken. Bij extra zuurstof ook extra vocht (en dat kan alleen maar met extra lucht) toevoeren.

  Wat kan je hier mee verklaren?
  Dikke, oude, diabetische en plaspillen slikkende mensen hebben allemaal een verhoogde kans op uitdrogen, en dat komt een beetje overeen met de risicogroepen.
  Kinderen hebben een groter hoofd (en daarin wordt ook bevochtigd) t.o.v. hun longen waardoor zij vochtiger lucht bij het strottenhoofd hebben, bij hun zal het transport sneller zijn.
  In gebieden met luchtvervuiling zal bij gelijke snelheid van het transport de besmettelijkheid groter zijn doordat de happertjes ook daar aan moeten werken.

  Beantwoorden
 16. R. Zwart
  R. Zwart zegt:

  Dit staat trouwens op de site van het RIVM:

  Wat is het verschil tussen verspreiding met druppels en aerosol?
  Infecties van de luchtwegen kunnen zich verspreiden via druppels of via aerosolen. Druppels zijn relatief groot en zwaar en slaan snel neer onder invloed van zwaartekracht. Dit soort druppels verspreidt zich tot 1,5 meter.
  Met aerosolen bedoelen we microscopisch kleine deeltjes die kunnen vrijkomen bij procedures op de Intensive Care. Doordat deze deeltjes veel kleiner en lichter zijn, kunnen die zich veel verder verspreiden en langer in de lucht blijven.

  Beantwoorden
 17. chrichtonsworld
  chrichtonsworld zegt:

  Er zijn veel opeens veel deskundigen t.a.v. coronavirus.Allemaal experts met ondersteuning en bewijs. Dan wordt er vervolgens een enkele bron genoemd gebaseerd op SARS en niet COVID-19. En ook al zijn die gerelateerd aan elkaar, ze zijn niet hetzelfde. Ook worden er door deze experts geen rekening gehouden met de mutaties van het virus.

  Met al die data kan je veel mooie plaatjes maken en verbanden leggen die misschien niet eens bestaan.

  Met andere woorden dit is allemaal natte vingerwerk. Als Maurice de Hond echt en onomstotelijk bewijs had dan zou dat serieus worden genomen.

  Beantwoorden
  • Marcel de Roos
   Marcel de Roos zegt:

   Het probleem is nu juist dat in tijden van crisis je meer niet weet dan dat je wel weet.

   Als je dan je beleid baseert op sense analysis respond je altijd te laat en mogelijk ook juist de verkeerde beslissingen neemt. Zeker als je met alleen specialisten werkt zoals bv virologen.

   In een crisis zul je moeten werken conform act sense respond en vervolgens naar probe sense respond voordat je over kunt gaan naar sense analysis en respond of naar een nog simpelere wereld van sense categorize respond. Dat laatste zie je vooral bij onze minister van volksgezondheid, ook nog icm het waan idee dat je de uitvoering van maatregelen vooral centraal moet doen. Gevaarlijke combi eerlijk gezegd.

   Ik verzin het niet, bovenstaande is gebaseerd op het Cynefin framework van Dave Snowden.

   Wat ik zie bij Maurice is dat hij acteert, dan op zoek gaat naar de rede en vervolgens daar weer op reageert. Hij heeft ook al voorgesteld om dmv experimenten zijn verhaal te gaan verifieren. Dat is de juiste route, pas daarna kun je ergens met volledige wetenschappelijke onderzoeken verklaren. Juist het RIVM loopt steeds achter de feiten aan door constant te willen refereren aan wetenschappelijk bewijs en daarmee verhoog je de kans dat je de verkeerde maatregelen neemt zolang er meer onbekend dan bekend is.

   Dat is de reden dat ik denk, naast logisch boerenverstand, dat je niet te snel zaken moet uitsluiten en al helemaal niet als er meer en meer op wijst dat transport via de lucht van grote invloed lijkt te zijn.

   Beantwoorden
  • Jargo
   Jargo zegt:

   Hopelijk beseft u dat dit soort uitlatingen zeer beperkend ogen:
   Als Maurice de Hond echt en onomstotelijk bewijs had dan zou dat serieus worden genomen.
   U legt hier de opgedane inzichten in de handen van hen die het voorlopig nog niet als valide aannemen.
   Beter is het dat u de opgedane inzichten op zichzelf beoordeeld, af weegt, en met logische redenatie in een geheel plaats. Vervolgens vraagt u zich af of dergelijke omstandigheden logisch genoeg klinken om realistisch te zijn.
   Daarnaast kunt u ook alle links naar onderzoeken door nemen waar dergelijk zaken worden beschreven. Maurice refereert steeds naar allerlei internationaal onderzoek en hun bevindingen.
   Het is niet zo dat hij alles zelf onderzocht. Hij brengt hier de inzichten samen en met zijn ervaring als sociaal geograaf maakt hij daar een voor mij duidelijk logisch verhaal van. Dat mogelijk niet 100% sluitend is voor nu, maar op zijn minst zeer valide en logische aanvulling zou zijn op wat we nu reeds weten.

   Vandaar dat het spijtig is dat instituten als RIVM zo lang blijven varen op achterhaalde inzichten. Midden in een nieuwe sitiatue, pandemie, waar steeds nieuwe informatie en inzichten worden opgedaan.
   Het is duidelijk dat deze dynamiek met het snel interpreteren en handelen op beschikbare (valide) data niet door RIVM mogelijk is. (starre inrichting / cultuur?! wie zal het zeggen).

   Beantwoorden
  • Reinier
   Reinier zegt:

   Om het als natte vingerwerk af te doen is met te kort door de bocht. Ik vind de hypothese van Maurice plausible en behoorlijk onderbouwd. Zijn theorie lost een aantal problemen op die de door het RIVM aangehangen theorie wel heeft. Onomstotelijk bewijs is altijd moeilijk te leveren. En de stelling dat het dan wel serieus genomen zou worden onderschrijf ik niet. Onderschat niet hoe moeilijk het is voor ambtelijke organisaties om nieuwe inzichten tot nieuw beleid te laten leiden. Probeer als deskundige maar eens toe te geven dat je misschien fout zit, zeker als je daar door een “ondeskundige” publiekelijk op gewezen wordt. Pijnlijk hoor! Dus het gaat in kleine stapjes. Ik zie dat die kleine stapjes ondertussen al wel gemaakt worden, er komt langzaam maar zeker iets meer aandacht voor de rol van aerosolen.

   Beantwoorden
  • Rebecca
   Rebecca zegt:

   Maurice’s vingers zijn niet natter dan die van de RIVM. Het verschil is alleen dat Maurice zijn adviezen onderbouwt met een hoop wetenschappelijke onderzoeken, terwijl het bij RIVM redelijk vaag is waar ze hun richtlijnen op baseren

   Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   De ongelijkheid is minder groot, dan het lijkt. In beginsel hebben we te maken met een virus, wat in essentie niet meer is dan een dna/rna streng in een eiwit-ipiden kapsel. Het verschil tussen de diverse virussen is gelegen in de combinatie van de baseparen en de hoeveelheid baseparen. Met als direct gevolg een verschil in samenstelling van het kapsel. De opbouw en samenstelling van het kapsel is bepalend voor het type cel wat getarget wordt.

   In essentie betekend dit zondermeer dat voor de verspreiding en multificatie van het virus, niet het virus zelf maar de hostcellen en de anatomische bouw zorg dragen.

   Voor het ziekmakend vermogen is dit een iets ander verhaal. Daar spelen twee zaken een rol.

   – Het eiwit in het kapsel, welke in theorie een competitie aan kunnen gaan met biologisch eigen functie-eiwitten. Van dit fenomeen zijn voor zover mij bekend nog geen concrete voorbeelden te vinden.

   – En de immuunresponse, waarbij voor dit virus als wezenlijk voorbeeld de citokinestorm genoemd wordt. Maar ook koorts is onderdeel van de immuunresponse.

   Het onderscheid tussen de virussen zelf, die enig invloed kunnen hebben op de verspreiding zit hem in de uiterlijke kenmerken.Waarbij er varriaties kunnen zijn in de draagkracht door de lucht en een remming hierop door het verklevend vermogen aan oppervlakken. En verschillen in grotes en gewicht.

   We hebben hier met een respiratoir virus te maken. Dat betekend dat de ontwikkeling en de uitstoot van het virus via het respiratoire systeem moet verlopen. Dit onderscheid zich niet van andere virussen.

   Zoals Maurice duidelijk laat zien en logica opzichzelf ook al aantoont. Is een groep virussen die als het waren een kogelbaan volgen bij een hoest of nies bui, velen maler inefficiënter dan een airborne virus dat op microdeeltjes zich door een ruimte laten circuleren. Een kogel die afgevuurt wordt uit een statisch enkelschots geweer die zijn target mist is verspeeld en vormt geen risico meer tot het geweer weer geladen is met een nieuwe kogel. Een boogschutter die na het afschieten van zijn pijl uit de boog het target mist. Kan de pijl terugzoeken en opnieuw afschieten, de pijl blijft een risico tot dat deze ergens beland waar de schutter hem nietmeer terug kan halen.

   In de situatie van het statischegeweer is het simpel om je in veiligheid te stellen. Het geweer is statisch en heeft een vaste baan waarde kogel zich over beweegt. De oplossing is simpel blijf uit de baan van het schot (1,5m regel)

   Gaan we deze zelfde regel toepassen op de boogschutter dan past deze zich aan en verplaatst zich mee totdat hij een treffend schot kan plaatsen.
   De oplossing die nu gezocht moet worden is zorgen dat de boogschutters snel verdweinen. Laten we zeggen dat als het regent de laarzen van de schutters vast komen te zitten in de modder waardoor de boogschutters immobiel worden en de peilen niet meer op kunnen halen na het schot. (VENTILEREN)

   Als we dan gaan kijken, naar het verloop van de infecties in Nederland wat is er dan waarschijnlijker lopen er meer boogschutter virussen rond. Of zijn er meer virussen met een statisch enkelschots geweer?

   Beantwoorden
 18. Jan
  Jan zegt:

  Alle overheidsacties zijn nu gebaseerd op politiek gewin. In eerste instantie is het virus onderschat. Daarna heeft men draconische maatregelen genomen en nu moet de schade omgezet worden in politieke winst. Rutte gaat zieltjes winnen met: ik heb mondkapjes tegen het advies van het RIVM (waar hij zelf de baas over is) ingevoerd waardoor de economie gered wordt. Van Dissel moet blijven volhouden dat mondkapjes geen zin hebben en hiermee wordt hij rijp gemaakt voor het hakblok, zijn kop gaat eraf. Rutte wordt de held van het vaderland en herkozen door het onnozele volk. Maar goed, een bevolking krijgt een leider die het verdiend. Leestip voor de komende week: 1984 vooral deel 1 en 2, en animal farm inclusief de bijlage van de schrijver (beide boeken Sjors Orwell).

  Beantwoorden
 19. Eric Albers
  Eric Albers zegt:

  Geachte heer de Hond,
  Hartelijk dank voor de antwoorden die ik mocht stellen via YouTube. De YouTube van de nieuwe wereld met Ad Verbrugge vond ik overtuigend. Ik heb na het zien daarvan het Twitter kanaal @aerosolen aangemaakt met inmiddels 240 volgers. Ik vroeg me af of ik u ergens mee kan helpen, want ik ben ervan overtuigd dat uw analyse correct is en dat we in Nederland moeten leren om met aerosolen te bestrijden.
  Veel succes,
  Eric Albers, Lelystad

  Beantwoorden
  • Hiddo
   Hiddo zegt:

   Dat is zo’n beetje in alle ontwikkelingslanden vooral tropische landen. Vooral waar ze minder airco toepassen. Open ramen met tralies, of luiken met tochtgaten, voordeur vaak open, van die ventilatoren aan het plafond, druk op
   straat maar toch amper corona.
   India is een goed voorbeeld. Ik kan me moeilijk voorstellen dat daar op een bevolking van 1,3 miljard en dichte sloppenwijken heel serieus een 1,5 meter norm
   wordt aangehouden en/of heel consequente mondkapjes beleid. Ook zitten de treinen en bussen helemaal vol met mensen opeengepakt, maar alle ramen open. Corona komt vooral voor in de ontwikkelde wereld. Het is de omgekeerde wereld op dit moment. Zo denk ik erover.

   Beantwoorden
 20. Richard
  Richard zegt:

  Beste Maurice,

  In Madrid werd de internationale vrouwendag als superspread event aangemerkt, hoe zit dit? Dit event was toch buiten?

  Mijn vader zit op een koor, met alles wat we weten is het toch te bizar voor woorden dat ze in juni weer gaan zingen? Of heb ik het mis?

  Gr Richard

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Dat de gelegenheid op zichzelf buiten was, hoeft toch niet te betekenen dat het tijdens de mars zelf gebeurde.
   Grote aantallen mensen kwamen en gingen ernaartoe (o.a. met de metro).
   Velen zullen ervoor of erna ergens in een restaurant of cafe geweest zijn, etc.

   Alle onderzoeken wereldwijd wijzen erop dat vrijwel alle besmettingen binnenshuis hebben plaatsgevonden

   Beantwoorden
   • Roel
    Roel zegt:

    Wil je ook nog antwoord geven op de vraag over het koor? Wat vind je er van dat er weer heel wat koren van plan zijn om vanaf 1 juni weer binnen te gaan zingen en dat dat goed komt zolang ze maar 1,5 meter van elkaar af zitten/staan?

    Beantwoorden
    • Maurice
     Maurice zegt:

     Gevaarlijk, maar ik hoop dat als het behoorlijk warm is en dan zou dat zorgen dat de aerosols niet blijven vliegen.
     Maar ik hoop dat ze in ieder geval voor ventilatie zorgen.

     Beantwoorden
     • Roel
      Roel zegt:

      In de persconferentie werd het weer volledig overgeslagen. Het ging weer alleen over zingen in kerkdiensten :(
      Zowel RIVM als de korenplatforms adviseren vooralsnog negatief over zingen met groepen overigens, maar het lijkt dus wel weer te mogen. Dus er zullen zeker koren en blaasorkesten gaan repeteren. En het is de vraag of de veiligheidsregio’s het in de regelgeving over ventilatie en luchtvochtigheid gaan hebben. vermoedelijk niet.

 21. Klaas
  Klaas zegt:

  Maurice, in je betoog onder “1. De SARS-vlucht uit 2003 tussen Hong Kong en Bejing” verwijs je naar een wetenschappelijk rapport. Je citeert een paragraaf waarin wordt gesuggereerd dat een airborne virusoverdracht de oorzaak van de besmettingen was. Vervolgens zeg je dat een andere manier van overdracht, bijvoorbeeld buiten het vliegtuig, zoals genoemd door prof. Rosendaal, niet in deze paper wordt aangenomen. Dat is misleidend. Ik citeer uit dezelfde paper die jij citeert:

  “Other potential modes of transmission include contact with contaminated fomites, contact resulting from the movement of the passengers closer together during the flight, and contact occurring in waiting areas or lines immediately before boarding or after disembarkation.”

  https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa031349

  Deze paragraaf volgt direct op de paragraaf die jij citeert. Waarom laat je dit weg? Je kunt het niet over het hoofd gezien hebben.

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   1. Het item in Kennis van Nu werd aangekondigd als onderbouwing van de 1,5 meter
   2. Ook Prof. Rozendaal gaat daat in het item volledig in mee. Zegt het ook vrijwel letterlijk in het item.
   3. In het artikell staat dat via de lucht is de meest waarschijnlijk verklaring.
   4. Vervolgens wordt ook genoemd dat andere transmissies er ook in potentie zijn. (niet dat die de meest waarschijnlijk zijn).
   5. Je moet mij niet vragen waarom ik dat laatste weglaat. Je moet aan Prof. Rozendaal vragen waarom hij de meest waarschijnlijk verklaring van het artikel niet heeft gebruikt en wel degene kiest die er in potentie bij staat, maar op basis van de bevindingen niet als de meest waarschijnlijk wordt gezien.
   6. Het is dat patroon dat ik aan de kaak stel en dat natuurlijk ook zo is bij het andere voorbeeld. Het maakt niet uit wat ze in de praktijk tegenkomen (dus 87% van de koorleden die besmet zijn) het is een onderbouwing van het feit dat je op meer dan 1,5 meter moet zijn.

   Beantwoorden
   • Piet
    Piet zegt:

    Het voorbeeld in het artikel is inderdaad lachwekkend, de hypothese van 1.5m wordt juist ontkracht. Sterker nog alle theorieën over overdracht worden onderuitgehaald door het voorbeeld. Immuniteit of wel ziek geworden maar geen symptomen liggen voor de hand, en dan blijft alleen de aerosol theorie overeind. De 1.5m valt hoe dan ook.

    Beantwoorden
   • Freek
    Freek zegt:

    Beste Maurice,

    Wellicht een rare start van een zienswijze, maar luister dit nummer eens (de ‘treinreis’ die wordt uitgelegd (goed de lyrics bekijken svp erg belangrijk)) en mocht je dan getriggerd worden om de zienswijze te bespreken, zie dan de uitnodiging voor gesprek op jouw Facebookpagina. Ik sta geheel aan jouw kant en snap er (in relatie tot iets geheel anders) net zo weinig van als jij in deze vanuit jouw expertise. Groet en spread the word, Freek

    https://youtu.be/NN35eJQ27c4

    Beantwoorden
   • Ruud Harmsen
    Ruud Harmsen zegt:

    Er staat: “so airborne, small-particle,or other remote transmission may be more straight-forward explanations for the observed distribution”

    Dat is niet een sterke conclusie dat dit per se de oorzaak moet zijn geweest en niet op andere momenten over kortere afstand met grotere druppeltjes. Ze weten het gewoon niet zeker. En niemand.

    Beantwoorden
    • Frans
     Frans zegt:

     De ene route van verspreiding, sluit een rol voor een andere route niet uit.

     In principe zijn de routes met eennklein aandeel niet interessant omdat op de hoge cijfers de kleine cijfers nagenoeg volledig weg vallen.

     Ze worden pas interessant als ze een substantieel deel van de besmetting veroorzaken.

     We zijn in het traject bijvoorbeeld electronisch betalen. Handen wassen en hygiëne van bijv winkel karretjes gaan promoten omdat versleping een rol zou kunnen spelen.

     Maurice haald regelmatig het onderzoek aan dat versleping ondergeschikt is en maar een heel minieme rol speelt.

     Als op de 5000 besmettingen er 1 door versleping komt, dan is het niet relevant om daar maatregelen op te nemen.

     Het is dan ook van belang om te achterhalen of we een route hebben met een groot aandeel of meer routes.

     Binnen wat Maurice laat zien, is de voornaamste route die van aerosolen en is de route van grote druppels rechtstreeks uit een nies zeer klein in zijn aandeel. Zelfs zo klein dat maatregelen erop geen significante verschillen maken op de totale hoeveelheid aan besmettingen.

     Een ander verschijnsel dat zichtbaar is in de data van Rivm en bewerkingen hierop is dat iedere grote verandering in gedragingen resulteerd in een kortstondige verslechtering gevolgd door een verbetering die in de meeste gevallen niet anders is dan de tendense ervoor.

     Beantwoorden
 22. Jenne Aakster
  Jenne Aakster zegt:

  Geachte mijnheer De Hond, een notaire kwaaddoener in onze pseudo semi moderne wereld, is de klimaat beheersing, overal wordt de atmosphere gekoeld of ?!, maar er heerst een onnatuurlijke air flow, en daar hebben wij één van de boosdoeners, wat er nu plaats vind, is in wezen in onze drukke en niet echte hygiénische wereld, iets wat aan ons kleeft, virussen en bacillen horen er bij, ja dan kom je bij de oude Romeinen, een gezonde geest in een gezond lichaam, hoeveel bijvoorbeeld van de 100 mensen zijn er echt gezond, goede conditie, geen sluimerende kwalen, niet te dik, geen suikerziekte, U mag het zeggen, wij de mens is niet bedoeld om als dieren in een kudde te moeten leven, maar goed dit voerd te ver van het onderwerp, ik dank U voor de genomen moeite, Vr. Groet !

  Beantwoorden
 23. Marc
  Marc zegt:

  Beste Maurice,

  Bedankt voor je harde werk om meer kwaliteit in te brengen in de discussie over het virus.

  Wat is op dit moment je mening over het reizen per vliegtuig en de kans op besmetting. De KLM geeft aan dat hun luchtfilering 99% van alle virussen en bacterien dood. En dat de verticale luchtstromen in het vliegtuig besmetting voorkomen. Zie je een verschil met het reizen in de trein?

  Beantwoorden
  • Piet
   Piet zegt:

   99% heb je niet zoveel aan als covid in de overblijvende 1% zit. Bovendien zijn er zoveel bacterieen en virussen, dat 1% daarvan nog steeds heel veel is.

   Beantwoorden
 24. Coco
  Coco zegt:

  Beste Maurice,

  1000 x dank voor iedere keer wéér uw heldere inzichten en uitleg. U bent een integer mens met ouders die ook veel hebben moeten doorstaan! Waarom praatprogramma’s u niet uitnodigen is overduidelijk! U spreekt de waarheid en daar zitten ze in Hilversum niet op te wachten! Iedere avond de geldbeluste Ab Oosterhuis in een praatprogramma (Mexicaanse griep, kneiterbesmet), dat is wat de bevolking voorgeschoteld krijgt! Het is toch triest en frusterend dat als je de waarheid spreekt en deze onderbouwt niet of nauwelijks aan het woord komt.

  Ik voel mij o.a. ‘een roepende in de woestijn’. Mensen willen het niet zien! De logica van Corona zwakt met de dag verder af, en nog blijven mensen doof en blind. Ik word er heel verdrietig en boos om! Vooral boos omdat mensen zich zomaar ‘overgeven’.

  Nogmaals dank voor uw bijdrage

  Met vriendelijke groeten,

  Coco

  Beantwoorden
 25. Menno van Doorn
  Menno van Doorn zegt:

  Heldere theorie. Hoop dat men er toch eens naar gaat luisteren. Voor wat betreft de mate van besmetting: langer in besmette omgeving betekent meer besmetting (meer virusmoleculen o.i.d)? En is ook vastgesteld dat meer besmetting ernstiger klachten geeft omdat het immuunsysteem het dan niet kan bolwerken? Dan zou toch de weg naar herd-immunity (als dat nog het doel is) toch moeten bestaan uit kortdurende, dus zo licht mogelijke besmetting? Dat zou m.i. dan het beste gaan door buiten lekker dicht bij elkaar te komen. Of is dat te simpel gedacht?

  Beantwoorden
 26. Peter Rissing
  Peter Rissing zegt:

  Met deze al kennis en aangevuld met het bewijs in het, net toegevoegde “Coronavirus: Hamster Research”, dan is het wel heel wrang dat het juist de bejaarden tehuizen waren waar pas heel laat mondkapjes voor het personeel ter beschikking werd gesteld. Met huiver en aarzeling plaats ik hier de vraag: Voorbedachten rade?

  Beantwoorden
  • Marcel
   Marcel zegt:

   Nee natuurlijk niet, wat is dat voor verdachtmaking?

   Je zal maar aan het begin van de crisis de lijn uit moeten zetten met beperkte kennis, beperkte onderzoeken, een woud aan meningen, beperkte middelen, etc. Dan doen al die mensen hun stinkende best en zullen ongetwijfeld ook foute beslissingen nemen.

   Met de kennis achteraf is het makkelijker aan te wijzen wat ze hadden moeten doen, maar dan nu die mensen praktisch massamoord in de schoenen te schuiven, dat is gewoon misdadig.

   Mensen, denk toch eens na voor je dit soort zaken opschrijft. “Met huiver en aarzeling”…., nou als je twijfelt, gewoon niet doen!

   Beantwoorden
 27. Jula
  Jula zegt:

  Het moet wel door airosolen verspreid worden want anders zouden al die mensen die besmet zijn in hun gezicht gehoest of geniest zijn. Wat ik wel raar vind is dat sinds we afstand houden het aantal besmettingen en doden wel heel sterk afneemt. Hoe kan dat dan?

  Beantwoorden
 28. Wilhelmus
  Wilhelmus zegt:

  Kan sigarettenrook aerosols bevatten? Als 1 juni de terrassen weer open gaan kun je afhankelijk van de windrichting, een sigaret soms ruiken op wel 10 meter afstand.

  Beantwoorden
 29. Rob
  Rob zegt:

  Corona patiënten op de IC hebben stuk voor stuk verschijnselen die volstrekt dezelfde zijn als die van eGPA, een zeldzame auto-immuun ziekte; ik lijd er zelf al 10 jaar aan.
  Bij kinderen heeft men vastgesteld dat een klein aantal Kawasaki krijgt, een zusje van eGPA. Tegen beide auto-immuunziekten worden medicijnen gebruikt die de effecten onder controle houden.
  Ik ben geen viroloog maar wel academisch opgeleid en ik heb 22 jaar geadviseerd over stoffen die de gezondheid en het milieu kunnen schaden.
  Ik heb dit al 3x aangekaart bij de autoriteiten maar mijn mening wordt volstrekt genegeerd.

  Beantwoorden
 30. Emma
  Emma zegt:

  Peter Rotgans,
  Betr. het volgende citaat uit jouw reactie: (Wat kun je er aan doen?): ….” Onder de douche, zeker na het sporten, de vochtige lucht diep inademen en strottenhoofd/luchtpijp verwarmen met de straal, zodat het slijmtransport weer op gang komt…..

  Als ik naar buiten ga, en zeker wanneer ik naar de supermarkt of een andere winkel moet, dan draag ik een FFP2 masker. Ik zit in de categorie ‘verhoogd risico’ en ik wil dat shitvirus dus gewoon niet oplopen.
  Nu heb ik gemerkt dat het onder mijn maskertje al snel behoorlijk warm wordt, en dat de lucht die ik in adem steeds behoorlijk warm aanvoelt. Ook voel ik al vrij snel vochtdruppeltjes langs mijn wang lopen. Met andere woorden: het is daar warm en vochtig onder dat masker.
  Ik vraag me af of dat een gunstig element is om de longen beter te laten functioneren m.b.t. het opruimen van virusjes. (Ik weet natuurlijk niet of dat ook m.b.t. het coronavirus helpt).
  Hetzelfde heb ik trouwens met de eenvoudige chirurgische mond/neus maskertjes.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Beste Emma,

   Dat is niet 1 op 1 door te redeneren. Het effect wat u beschrijft is broeien. Dat betekend dat er een neveneffect optreed waarbij de groeiomstandigheden voor andere pathogenen ook toe neemt. Welke op hun beurt een eigen impact kunnen hebben.

   Daarnaast forceerd het gebruik van het mondkapje, een actievere vorm van ademhaling. Het mondkapje belemmerd de vrije doorgang van lucht en deeltjes. Waardoor er nagelang de tijd dat er een mondkapje gedragen wordt er een verschuiving plaats zou vinden in de druk verdelingen in het respiratoire kanaal, maar ook in het spijsverterings kanaal. De virus deeltjes in de keel holte zullen makkelijker afgevoerd worden, echter die zich dieper in het respiratoire systeem bevinden zullen meer en meer naar binnen gedrukt worden.

   Echter hangt dit ook weer volledig af van het daadwerkelijk ventilerend vermogen van het gebruikte mond kapje.

   Ter vergelijking als je de uitgang van een pomp dicht duwt neemt de druk in de pomp toe.

   Beantwoorden
 31. Frans
  Frans zegt:

  Jenny, waar komt de informatie vandaan dat de overheid rond 15 november al was ingeseint?

  De officiële rapportage over COVID-19 geven voor zo ver ik weet aan dat het virus pas in december geïdentificeerd is als een nieuw virus?

  Beantwoorden
 32. Rob Lindhout
  Rob Lindhout zegt:

  Volgens mij leven we in een land dat letterlijk en figuurlijk geregeerd wordt door ‘hoofdmensen’, mensen die voornamelijk leven vanuit hun hoofd. We zijn zo trots op onze kennis en ons vermogen tot enorme (technologische) innovatie, waardoor we alles menen te kunnen beheersen en controleren. Ik kan echter niet anders concluderen dat vooral ‘hoofdmensen’ doodsbang zijn!

  Wat alle nieuwe onderzoeken ongenoemd laten zien is dat het helemaal niet gaat om het virus, dat het virus ons aanvalt, dat we moeten voorkomen besmet te raken.

  Het virus is er en het is niet te voorkomen dat je de microben van dat virus, of hoe dat ook heet, in je krijgt!

  Het gaat dan ook om jouw en mijn immuunsysteem, hoe wij voor onze lichaam zorgen. Dat we gezond zijn, lichamelijk en geestelijk. Dat we daarin eerlijk zijn naar ons zelf een verantwoordelijk om dragen.

  Dat geeft geen garantie dat je niet ziek wordt, ook niet ernstig. Maar het moge toch duidelijk zijn dat het overgrote deel van de mensen niet of slechts een beetje ziek worden. En hoe zou dat toch komen? Daar wordt amper onderzoek naar gedaan…

  Als je zelf verantwoordelijkheid niet van nemen voor hoe je leeft, bakt er plots niet meer te wijzen naar anderen. Dan kun je anderen niet meer de schuld geven. Dat komt het aan op jou!

  Angst is een slechte raadgever. Kijk goed om je heen: mensen die niet de hele tijd in hun hoofd zitten, die van meer doen met hun handen, die hebben weinig met al die idiote maatregelen. Die kijken dat nuchter naar…

  Wat mij vooral stoort aan de mensen die bang zijn èn daarnaar handelen is dat ze eigenlijk van niet bange mensen vragen: wil jij je leven compleet op je kop zetten zodat ik mijn angst niet in de ogen hoef te zien?

  Beantwoorden
 33. Rob Brockhus
  Rob Brockhus zegt:

  Burgerinitiatief voor een motie: “De Kamer, gehoord de beraadslaging verzoekt de regering onverwijld alle openbare gebouwen te voorzien van een ionisatiesysteem om alle allergenen, virussen en schadelijke microben te verwijderen uit de ademlucht in overheidsgebouwen, danwel in door de overheid gesubsidieerde instellingen zoals scholen, theaters, zwembaden
  en sportscholen, te beginnen bij verpleeg- en verzorgingshuizen om besmetting van bewoners en zorgpersoneel met het coronavirus en andere ziekteverwekkers uit te sluiten door ionisatie van de ademlucht in die gebouwen. Het bouwbesluit dient daarom ook aan die eis te worden aangepast, en gaat over tot de orde van de dag”.

  Beantwoorden
  • Arno
   Arno zegt:

   Dit is tenminste een preventief voorstel.

   Overheid kan luchtcirculatie systemen verbeteren tegen Corona.

   Door die ontkenning van geen aerosolen is er nog aktie.

   Weet je het al van devtoiletten . Uit de wc pot stijgen aerosolen op zoals bij Sars.

   Ook hier eisen voor ventilatie en wc deksels.

   Beantwoorden
   • Hiddo
    Hiddo zegt:

    Beste Arno en Rob
    Dat voorstel klinkt heel mooi, maar zou veel te ingewikkeld en te duur zijn om aan te voldoen. Dan moet alles weer in wetjes en systemen, dat gaat niet werken. Dit gaat om een low-tech aanpak ipv high-tech. Dus heel eenvoudig zou het voorstel zijn: zorg voor voldoende en goede ventilatie. (ramen open voor doorstroming alle seizoenen en/of HVAC installatie in orde)

    Beantwoorden
 34. Floris
  Floris zegt:

  Hoi Maurice, ik volg je analyises met veel interesse, en heb 2 vragen waarvan ik hoop dat je er een antwoord op hebt:

  1. Je haalt regelmatig Lesbos aan. Zou het niet kunnen dat het daar niet is uitgebroken, omdat heel Griekenland het gewoon super goed heeft gedaan, met nog geen 3000 bevestigde gevallen? Dat kun je zo doortrekken naar Lesbos lijkt me.

  2. Als ik nu naar de cijfers van Afrika kijk, zit daar een sterk stijgende lijn in. Zou het niet kunnen dat Afrika gewoon flink achterloopt? Zoals GB een paar weken achterliep op landen als Italie?

  Alvast bedankt voor je antwoord!

  Beantwoorden
 35. Jasper van Loon
  Jasper van Loon zegt:

  Ik wilde de opmerking toevoegen, dat bij de besmetting van koren, niet alleen het enkele evenement, maar ook de repetities en sociaal contact tijdens en buiten de repetities om tot de vele besmettingen kan hebben geleid.

  Beantwoorden
   • Jasper van Loon
    Jasper van Loon zegt:

    Jawel, maar daar zit een opbouw van weken in: Meerdere repetities, sociaal contact koorleden (sommige zijn waarschijnlijk familie of vrienden)… op die manier kan een virusinfectie zich binnen de groep verspreiden over een langere periode.

    Ik geloof wel degelijk dat dergelijke evenementen een groot verspreidingsrisico met zich meebrengen, maar het beeld dat 1 iemand met het virus staat te zingen en daarmee tientallen andere in 1 keer besmet lijkt me niet te kloppen; wat niets afdoet aan het extra risico die sociale contacten van grote groepen in afgesloten ruimten met zich meebrengen.

    Beantwoorden
 36. Willem van Lith
  Willem van Lith zegt:

  Er was al een geval van besmettingen met Covid-19 in een bus in China in februari van dit jaar met ongeveer hetzelfde beeld. Dit is ook internationaal in kranten vermeld:
  https://www.globaltimes.cn/content/1182008.shtml
  https://www.dailymail.co.uk/news/article-8094933/How-one-man-spread-coronavirus-NINE-people-bus.html
  https://www.scmp.com/news/china/science/article/3074351/coronavirus-can-travel-twice-far-official-safe-distance-and-stay

  Beantwoorden
 37. Simon
  Simon zegt:

  Een nogal zwak punt van het aangehaalde wetenschappelijke onderzoek naar de SARS vlucht vind ik dat er weinig aandacht wordt geschonken een het ventilatiesysteem in het vliegtuig. In onderstaand artikel gaat men wel wat dieper in op hoe dat werkt en dat het werkt via compartimenten in het vliegtuig die los van elkaar functioneren en maken dat je dat systeem deelt met maximaal 5 rijen voor je:
  https://www.travelandleisure.com/travel-tips/turning-ac-on-during-flight
  Vreemd genoeg beweert men in dat artikel dat verkoudheidsvirussen snel naar de grond zullen dwarrelen en niet rond gaan zweven omdat ze zwaar zijn. De HEPA filters vangen micro-organismen op maar naar ik begrijp per ventilatie compartiment en dus niet per stoel. Omdat je zelf de ventilatie aan en uit kan zetten zou je ook per seat moeten weten of deze aan/uit stonden en welke ventilatiecompartimenten in het vliegtuig van toepassing waren want die functioneren in een grote open ruimte. Dit is geheel genegeerd en daarom niet te vergelijken met een situatie in (bijvoorbeeld) een bioscoopzaal met stoelen in dezelfde setting.

  Beantwoorden
 38. Albert de Louw
  Albert de Louw zegt:

  Beste Maurice,
  Wat ik mis in deze discussie is het belang van een goed werkend immuunsysteem. Dit is m.i. de basis voor een gezond lichaam en cruciaal om wel of niet besmet te raken door ongeacht welk virus. We weten allemaal hoe slecht het is gesteld met ons voedingspatroon en voedingsgewoonten. Hierdoor onstaan chronische tekorten van vitamines, mineralen en andere essentiële micronutrienten. Dit in combinatie met luchtvervuiling (fijnstof en ultra-fijnstof), pestichten en insecticideniet en je lichaam is vatbaar voor infecties.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Albert, natuurlijk speelt immunologie een rol. In dit geval zelfs een bijzonder grote rol omdat een groot deel van de problematieken af komstig zijn van de immuunresponse.

   Maar het immunologisch systeem met uitzondering van de huid barrière. Speelt voor dit verhaal nauwelijks een rol.

   Pas op het moment dat we gaan kijken, naar de procesvorming na herbesmetting gaat het immunologisch proces een rol spelen.

   Beantwoorden
 39. Jolanda
  Jolanda zegt:

  Ik ben blij met uw nuchtere en duidelijke uitleg. Deze angst terreur die wordt benadrukt is zo slecht. En meneer pauw mogen ze ook lekker bij het vuilnis zetten, wat een aanfluiting was dat weer. Hebben ze iemand die graag de mensen wat wijzer willen maken ( meneer Elens) komen ze met ab aan die weer compleet het hele gesprek naar zich toe trekt en zijn mening geldt. Toen u in de talkshow zat met ab, zag ik u duidelijk zich ergeren aan hoe hij elke keer neerbuigend uw bevindingen meer schoot. U bent geen viroloog maar u komt met betere feiten en redeneringen dan die ab. Blijf alstublieft zo door vechten we hebben meer als u nodig op dit moment.

  Beantwoorden
 40. Walter
  Walter zegt:

  Hoop dat we deze week in de persconferentie van de overheid gaan horen dat in het “remsysteem” – dat moet helpen in het terugschroeven van maatregelen bij het toenemen van de aantallen infecties – de leeftijdscategorie wordt meegenomen ….. Het maakt immers nogal wat uit voor ziekenhuis opnames en IC opnames of deze toename zit in de populatie jonger dan 80 jaar (er is dan weinig aan de hand) of ouder dan 80 jaar is (er gaan dan mensen eerder dood die ook COVID-19 hebben) ….
  Ik verwacht overigens niet dat de populatie ouder dan 80 jaar met onderliggende gezondheidsproblemen massaal gebruik zullen maken van de terrassen, zwembaden en musea maar ze willen wel graag hun geliefden, kinderen en kleinkinderen weer eens vasthouden en aanraken natuurlijk ….
  Als ik dan de directeur van het RIVM hoor praten in Buitenhof dat we nog jarenlang zullen moeten omgaan met de anderhalve meter samenleving en de voordelen die dat met zich meebrengt dan blijf je weer verbijsterd achter van alle onzin die wordt uitgekraamd.

  Beantwoorden
 41. Ronald
  Ronald zegt:

  Maurice is er iets bekend over het gewicht van virussen? Zou er een verband kunnen zijn tussen het gewicht van een virus en de mogelijkheid tot verplaatsing via aerosols? Ik begrijp dat met name griep virussen zich zouden verplaatsen via aerosols

  Beantwoorden
 42. Evert
  Evert zegt:

  Maurice, in navolging van Klaas die je ook op een foute citatie wijst, heb ik de volgende vraag:

  In het artikel over het koor in Seattle ( https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919e6.htm) staat de volgende tekst:

  Choir practice attendees had multiple opportunities for droplet transmission from close contact or fomite transmission (9), and the act of singing itself might have contributed to SARS-CoV-2 transmission. Aerosol emission during speech has been correlated with loudness of vocalization, and certain persons, who release an order of magnitude more particles than their peers, have been referred to as superemitters and have been hypothesized to contribute to superspeading events (1). Members had an intense and prolonged exposure, singing while sitting 6–10 inches from one another, possibly emitting aerosols

  Dit is het tegenovergestelde van wat jij uit het onderzoek concludeert. Hoe kan het dat je dit gemist hebt?

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Ik heb al aangegeven dat er ook mensen een tijd naast elkaar gezeten hebben.
   Maar het is uitermate onlogisch om wel aan te nemen dat tijdens een bijeenkomst van 2,5 uur 1 persoon 87% van de aanwezigen besmet heeft door binnen 1,5 meter te komen, maar dat bij een patient thuis, maar tussen de 10 en 35% van de aanwezigen worden besmet. En dan ben je een aantal dagen dicht bij een patient.
   Dus als je de conclusie trekt, omdat het koor ook op korte afstand van elkaar zit, dan moet de besmetting wel op die manier zijn gegaan, dan vind ik dat uitermate onlogisch.
   Net zomin als 900 matrozen op een schip besmet kunnen zijn geraakt omdat ze binnen 1,5 meter gekomen zijn van een paar besmette anderen.
   Via de lucht en dan allemaal tegelijk is een veel aannemelijker scenario

   Beantwoorden
   • Evert
    Evert zegt:

    Bedankt voor je reactie. Tof dat je reageert.

    Het artikel geeft inderdaad aan dat het waarschijnlijk één persoon is die de rest van het koor heeft geinfecteerd. Er staat volgens mij alleen niet dat dit op 10 maart gebeurd moet zijn en dat dit alleen op basis van (langer in de lucht blijven zwevende) aerosols was.

    Op 10 maart komen de koorleden bijeen, waarvan er één symptomen heeft. De dag erna, op 11 maart, kregen 3 leden symptomen, en op 12 maart kregen 7 leden symptomen. Een studie naar de incubatietijd van het virus (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32150748), die ze ook in het artikel citeren, schat dat slechts 2.5% van de mensen symptomen heeft binnen 2.2 dagen van infectie, en de mediaan ligt op 5.1 dagen. De kans dat alle die tien koorleden bij de groep van 2.5% horen die symptomen krijgen binnen 2 dagen is vrijwel nul. Het is daarom veel aannemelijker dat een deel van die koorleden al op 10 maart ziek waren, en het virus pre-symptomatisch verspreidden (zie https://www.nature.com/articles/s41591-020-0869-5 ook geciteerd in het artikel). Daardoor kan het virus zeker wel verspreid worden door te dicht op elkaar te zitten en te zingen. Het zijn trouwens niet allemaal confirmed cases, dus we moeten ook nietal te zwaar aan deze studie te tillen.

    Over de 10-35% die je noemt, ik ga ervan uit dat je het duitse artikel bedoelt (Streeck et al. Preprint; https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.04.20090076v1.full.pdf). Dit artikel gaat niet over aerosolen, maar de kans dat je het virus oploopt als één van je huisgenoten corona heeft en het effect van ‘super spread events’. Carnaval is ook een feest waar veel mensen op een kluitje zitten, en een verlaagde weerstand hebben. Dus het bewijst de aerosol theorie ook niet. Daarbij is dit een preprint van een artikel, dus moeten we hier nog geen beleid op maken. Er staat ook een disclaimer bij: “This article is a preprint and has not been peer-reviewed [what does this mean?]. It reports new medical research that has yet to be evaluated and so should not be used to guide clinical practice.”

    Waar leidt jij uit af uit deze artikelen dat 1.5 meter afstand houden geen zin heeft? Het enige wat de aerosol studies laten zien, is dat we niet teveel mensen in een afgesloten ruimte moeten houden en ventileren een goed idee lijkt te zijn. Het is niet of of, het is en en.

    Beantwoorden
 43. Gerardus H Blikman
  Gerardus H Blikman zegt:

  Beste Maurice,Ik vind dat ze Jou Opzettelijk Negeren maar jij heb het wel b
  bij rechte eind! Het is waanzin die 1,5 mtr Maar truck van RVIM en die malloot van Die Van Dissel
  met zn Vieze Baard is door de Subsidie van de Staat die ze exstra krijgen waahnsin!
  By the way ik was de beste officiele Grensrechter KNVB in de tijd dat jij Nog Scheidsrechter was
  Van mij had je toen al 6 x cijfer 9 verdiend Foutloos gefloten! Dus Fluit Nu die Gekken Doendenkers Terug! Doe Het ik weet Jou Doorzettings Kracht! Ik woon nu 10 jaar in Duitsland doe OG Investments.

  Beantwoorden
 44. Piet
  Piet zegt:

  Eerst moet verklaard worden waarom de personen die naast de besmettelijke passagier hebben gezet niet besmet zijn geraakt. Zo lang dat niet verklaard wordt, is er geen enkele conclusie te trekken uit de situatie in het vliegtuig.

  Beantwoorden
  • R. Zwart
   R. Zwart zegt:

   Kijk naar het onderzoek van Prof Streeck waaruit blijkt dat nota bene huisgenoten van besmette personen zelfs na meerdere dagen nauwelijks besmet raken. Waarom zou je dan besmet worden als je 3 uur naast een besmet persoon zit in een vliegtuig. Misschien omdat zijn uitgestote aerosols opstijgen en via de luchtcirculatie verspreid raken en niet bij de personen er naast zijn gekomen? Het blijft deels gissen, maar de verklaring van aerosols als belangrijkere verspreiding dan fysieke nabijheid klinkt wel plausibel en wordt steeds breder gedeeld en geaccepteerd.

   Beantwoorden
 45. Freddie
  Freddie zegt:

  https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/8/20-0633_article
  During 24 days in Cheonan, South Korea, 112 persons were infected with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 associated with fitness dance classes at 12 sports facilities. Intense physical exercise in densely populated sports facilities could increase risk for infection. Vigorous exercise in confined spaces should be minimized during outbreaks.

  Beantwoorden
 46. Geurt
  Geurt zegt:

  Beste Maurice,
  Ik volg je sinds het begin van de crisis en steun je volledig in je analyses. Is het niet mogelijk om hier kamervragen over te organiseren met een partij die wel open staat voor andere inzichten?

  Beantwoorden
 47. Hiddo Pronk
  Hiddo Pronk zegt:

  Beste Maurice
  Persoonlijk ben ik erg overtuigd van al je betogen en onderzoeken. En of de 1,5 meter nu wel of niet nodig is en in welke mate preventief is een discussie op zich. Ik denk zelf dat vooral buitenlucht amper een rol.

  Het aspect van de aerosollen en ventilatie is gewoon zeer relevant en die boodschap moet gehoord worden.
  De vraag die ik meer heb. Hoe kunnen wij jou hierbij helpen?

  Ik heb zelf al een chat bericht gestuurd met de vraag aan NS binnenkort doet aan ventilatie verbeteringen /ramen openen ter voorkoming superspreading momenten. Die vraag wordt doorgespeeld (helaas wel met de mededeling dat ik geen terugkoppeling krijg terwijl ik wel naam en tel nr moet geven)

  Verder heb ik afgelopen 1,5 maand meegeholpen met initiatief maken en bezorgen van vele gratis handgemaakte mondkapjes voor de zorgsector die bijna allen onbeschermd werkten. Ik gaf ze altijd als tip mee om
  tijdens hun werk in de huizen/kamers altijd continue wat ramen beetje te openen voor doorstroming. Nog belangrijker dan de mondkapjes. Dus niet alleen de 10 minuten wat was meegegeven en vaak vergeten werd.
  En toen had ik je blogs nog niet eens gelezen.

  Misschien moet je boodschap ook populairder gebracht worden.
  Zoiets als:

  ‘ARKO niet AIRCO’
  = populair voor: ‘Alle ramen kunnen open’
  Of ‘HVAC OK?’

  Ik probeer maar wat.
  Ik hoop dat je begrijpt wat ik probeer te zeggen. Wat kunnen wij doen?
  Veel succes met deze acties

  Beantwoorden
 48. Kees
  Kees zegt:

  Hi Maurice

  als het echt airborne is dan moet ook bij Corona blijken dat ze sporen vinden in de lucht installatie of airco en dat blijkt niet. hoe kan dit dan.

  Welke onderzoeken zijn er van besmettingshaarden waar sporen zijn gevonden in lucht systeem / airco?

  Voor luchtvaart zijn nano filters ontwikkeld die ook de kleinste deeltjes tegenhouden waardoor vliegtuigen veilig zouden zijn ook bij de kleinste deeltjes … de ” common HEPA filters used in aircraft today do not provide the sub-micron filtration required to protect the public from re-circulated SARS”

  SARS is een corona virus ,, waarom is dit dan zo anders?

  Verder bevatten vliegtuigen nano filters:
  https://www.infectioncontroltoday.com/personal-protective-equipment/us-global-aerospace-introduces-nanofilters-aircraft-environmental
  ook boeing 7×7

  Beantwoorden
 49. derk
  derk zegt:

  Beste Maurice,

  Zoals het gezegde luidt: Profeten worden in eigen stad/land veelal niet geëerd. Het overkomt jou en al die andere kritische geesten, als het gaat om het weerleggen van de rampzalige, bijkans criminele aanpak van de corona-crisis door Rutte en van Dissel c.s.: dat ze van meet af aan de plank hebben misgeslagen, de foute afslag genomen, vals zijn gestart en nog erger , niet op hun schreden wensen terug te keren. Het is op je blog door velen al gemotiveerd gesteld, onderstreept en toegelicht, ik zal dan ook niet proberen op dat punt in herhaling te vallen.
  De vraag is uiteindelijk, hoe kom je wel aan bod met je onderzoek en oplossingsrichting, want inderdaad de kolossale schade die nu wordt toegebracht aan de samenleving, de economie en de democratie en, zo vrees ik ,verder zal leiden tot een absolute ‘race to the bottom’, is eenvoudigweg niet te verteren.
  De petitie , die je bent gestart, is een goede zaak, wat ga je daar mee doen. Bij hoeveel handtekeningen wordt deze aangeboden en aan wie, heb je een p.r. strategie op dat punt? Die is hard nodig, want Rutte en van Dissel hebben het volledige podium tot hun beschikking qua MSM om hun giftige mantra van de 1,5 meter samenleving en de angst voor een tweede golf er bij het grote (en helaas overwegend dociele) publiek in te peperen.
  Ik merk op, dat je er toch niet helemaal alleen voor staat. Ook in het land van de medische stand zijn er inmiddels artsen en specialisten, die openlijk stelling nemen tegen, laat ik het netjes omschrijven, het mismanagement van Rutte en van Dissel c.s. Zo is er Alex Friedrich, arts-microbioloog bij het UMCG Groningen, die een eigen koers durfde te varen (met succes, in het Noorden des Lands heeft het virus verhoudingsgewijs amper toegeslagen) , alsook zijn er de Twentse specialisten Jean Grandjean, hoogleraar en hartchirurg, en Alaattin Odzemir, anesthesioloog , die onomwonden spreken van een heilloze weg, die vanwege de overheid is ingeslagen en door de MSM onverdroten gepropagandeerd blijft worden.
  Het zou mooi zijn, wanneer deze mensen zich achter jouw campagne zouden willen scharen. Ik heb het idee, dat zij net wat minder benauwd zijn voor reputatie- of imagoschade, integendeel!

  Er moet snel een massieve tegenbeweging op gang komen, want het is –op z’n best- één minuut voor twaalf! Dat zeg ik ook in het licht van wat Hugo de Jonge, onze basisschoolleraar en nu verantwoordelijk voor de Medische Zorg in NL, heeft aangekondigd, namelijk dat de lockdown, wat feitelijk een totale Knock-Down is, pas kan worden opgeheven als er een vaccin beschikbaar is. De baarlijke nonsens! De geschiedenis laat zien dat op dit punt de kans groot is dat dat nooit wordt gevonden. En dat in het eventuele geval van wel, de ramp zich al lang en breed heeft voltrokken: een op alle fronten volkomen geruïneerde maatschappij. Maar het is het aloude liedje: een welhaast beangstigend geloof in en verschuilen achter veronderstelde menselijke ‘cutting-edge’ technologie op basis van zogeheten ‘top-of-the-bill’ onderzoek.

  Als van huis uit medisch socioloog zie ik met lede ogen de gehele gang van zaken aan. Wat ik merk, dat als ik in mijn eigen omgeving probeer het ‘alternatieve’ geluid te laten klinken, ik de handen bepaald niet op elkaar krijg, sterker, in sommige gevallen zelfs krijg te horen dat ik mijn mond moet houden ….. . Niet het Corona- virus regeert, maar het virus van de Angst!
  Hoe dan ook, mijn handtekening onder de petitie voor een SmartExit heb je, is er meer en anders wat als bijdrage kan dienen, prima, hoor ik dat! Hou vol!

  Derk

  Beantwoorden
 50. Kees
  Kees zegt:

  Hi Maurice

  interessant wat de branche die gaat over klimaat systemen erover schrijft en het commentaar van een directeur. Wouter Wijma Algemeen directeur Ned Air BV schrijft hierover in een blog

  1. ook in vochtigere lucht overleeft het corona virus – dus bevochtigen helpt niet
  2. er zijn geen goede filters die het tegenhouden
  3. wtw (bouwbesluit dat systemen dit moeten kunnen) moet worden uitgezet

  Beantwoorden
  • Ned Air
   Ned Air zegt:

   Citaat:

   “Het is bekend dat bij een lage relatieve vochtigheid van 50% de levensvatbaarheid van veel RNA-virussen (bijvoorbeeld influenza) beperkt is, maar dit blijkt niet te gelden voor het coronavirus. Het coronavirus is levensvatbaar tot een veel hogere relatieve vochtigheid van 70-80%. Geconcludeerd mag worden dat om al deze redenen het effect van bevochtigen nihil is.”

   Coronavirus en klimaatsystemen: onduidelijk wat er moet gebeuren
   door Wouter Wijma, algemeen directeur Ned Air BV

   https://www.nedair.nl/2020/03/31/coronavirus-en-klimaatsystemen/

   De vraag is natuurlijk hoe dit te rijmen valt met de bevindingen van de groep rond De Hond. Heeft het nu wel of geen zin om bij 20 graden Celsius tot rond de 45-50% te bevochtigen?

   Beantwoorden
    • Security.NL
     Security.NL zegt:

     Het komt aan op het goed volgen van de meest actuele studies en begrijpend lezen, en dat onder wisselende omstandigheden, waarbij nog veel onzeker is. Een foute interpretatie is zo fataal.

     De (voorlopige) conclusie van de Covid-19 REHVA.eu onderzoeksgroep is/was:

     “[…] the evidence does not support that moderate humidity (RH 40-60%) will be
     beneficial in reducing viability of SARS-CoV-2, thus the humidification is NOT a method
     to reduce the viability of SARS-CoV-2.”

     bron: REHVA COVID-19 guidance document, April 3, 2020

     De actuele “vertaling” van die bewuste passage in het Nederlandstalige adviesdocument luid:

     “[…] dat het realiseren van een gematigde vochtigheidsgraad (RH 40-60%) gunstig is voor
     het verminderen van de levensvatbaarheid van SARS-CoV-2.”

     bron: REHVA COVID-19 adviesdocument (NL vertaling, versie 2, pagina 6), 2 april 2020

     https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance

     Hier klopt iets niet. Mij lijkt het dat de Nederlandse versie actueler is, gezien de bevindingen van de groep rond De Hond.

     Afgaande op wat De Hond op basis van zijn studie vermoed kan het RH-bereik van de in de gebouwen in te stellen gematigde vochtigheidsgraad (RH 40-60%) nog wel eens wat nauwer liggen.

     De vraag is dus wat de optimum instelling rond 20-24 graden Celsius is. Nader experimenteel onderzoek moet uitwijzen wat voor SARS-CoV-2 de beste RH-range is voor de luchtbehandeling.

     Opschroeven naar RH 65-80% is sowieso geen optie, i.v.m. schimmelgroei. Goed ventileren, en het brandschoon houden van de keukens en het sanitair (en handen wassen), blijft de hoofdzaak.

     De verwachting is dat de inpandige luchtvochtigheid kritieker wordt gedurende de eerst volgende winter periode. We hebben dus nog “even” de tijd (voor nader onderzoek), omdat het nu nog lente-zomer is.

     Beantwoorden
 51. Peter
  Peter zegt:

  Beste Maurice,

  Je trekt heel interessante, en ik denk aannemelijke, conclusies. Ik blijf echter met 1 vraag zitten. Hoe verklaar je dat Zweden zo ontzettend veel meer doden (per miljoen inwoners) heeft dan de buren in Noorwegen en Finland (8x) en Denemarken (4x). Het belangrijkste verschil tussen die landen lijkt namelijk het strikt handhaven van social distancing (N, F en D wel en Z niet).

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Deels ja, maar besef dat toen Noorwegen en Finland in Lockdown gingen er nog amper slachtoffers waren en in Zweden al wel.
   De vraag is ook hoeveel ‘doden” je accepteert om de economie niet in de afgrond te storten en wat voor gevolgen heeft dat laatste weer voor de volksgezondheid

   Beantwoorden
   • Walter
    Walter zegt:

    je kan hiervoor ook de inteviews van Johan Giesecke beluisteren waar hij een aantal redenen noemt, een belangrijke is bijvoorbeeld dat in Noorwegwn er relatief kleine verzorgingshuizen zijn met 10 tallen mensen terwijl die in Zweden veel groter zijn met honderd tallen …. overigens wordt gewoon toegegeven dat in Zweden ook juist in het begin fouten zijn gemaakt om die groep adequaat te beschermen dat hoor je ook in de interviews. P.s. Johan Giesecke was voorheen baas van de Zweedse RIVM en is nu adviseur van de huidige baas ….. we kunnen veel van deze man leren qua eerlijkheid en inzichten.

    Beantwoorden
 52. mirjam
  mirjam zegt:

  dus in ruimte met veel mensen toch maar mondkapjes op …houden N95 of medische maskers aerosols tegen? maurice heb je daar al antwoord op?

  Beantwoorden
 53. Robbie K
  Robbie K zegt:

  waar blijven de biologen en vleermuisdeskundigen die samen met stromingsleer deskundigen een hypothese opstellen rondom de transmissie van virussen tussen gastheren? Aerosolen lijken mij de enige optie voor een virus om zich van gastheer naar gastheer te verplaatsen in een grot. Kijk naar de bron van dit virus

  Beantwoorden
 54. Frans
  Frans zegt:

  Als ik de covid-19 pandemie benader vanuit een fysisch en chemisch oogpunt. Wat nagenoeg volledig te rechtvaardigen is door het reproductie mechanisme dan kan op basis daarvan een hypothese op gesteld worden dat zowel de viral-load als het verspreidings mechanisme van virussen altijd vaste patronen volgen die enkel nog afhankelijk zijn van het celtype waarin de replicatie plaats vindt en eventueel het aantal baseparen dat het rna resp dna virus telt.

  In het geval van respiratoire virale infecties, zou het verloop alleen significant anders kunnen verlopen als het virusdeeltje significant in grootte afwijkt van reeds bekende virussen. Waarbij deze afwijkingen volledig fysisch beredeneerd kunnen worden.

  Dat wil zeggen dat als we nu definitief de rol van aerosolen vast kunnen leggen en het aandeel hiervan in de verspreiding van het virus. Dat we autoloog de risico’s van het volgende respiratoire virus kunnen beschrijven.

  Voor bacteriële infecties ligt dit anders om twee redenen.
  1 Ze hebben een eigen replicatie systeem.

  2 Ze zijn instaat om toxines te vormen.

  3 Iedere bacterie soort stelt eigen eisen aan de leef omgeving.

  4 Enkele bacterie soorten zijn in beperkte mate zelfstandig mobiel.

  Beantwoorden
 55. Pascal
  Pascal zegt:

  Artikel in de Limburger over zangkoren in Eijsden/Gronsveld wat de vermoedens van Maurice alleen maar onderschrijft. Ik kon geen link plaatsen naar het artikel dus heb het maar even integraal gekopieerd.

  Zangkoor Sint Martinus uit Gronsveld leefde intens toe naar het 50-jarig jubileum, samen met de gastzangers van Sint Christina uit Eijsden. Maar wat een gouden jaar had moeten worden, kreeg een gitzwarte rand. Beide koren werden recht in het hart door corona getroffen. Lag het aan die laatste, gezamenlijke repetitie?
  Het is dinsdagavond 10 maart als de 26 leden van gemengd kerkelijk zangkoor Sint Martinus uit Gronsveld zich opmaken voor de misschien wel belangrijkste repetitie van het jaar. Ze hebben gezelschap van 12 gastzangers van Sint Christina, het koor uit buurdorp Eijsden. De stemming is feestelijk, bijna opgewonden. Vijf dagen later, op zondag, wacht in het hagelwitte, betoverende kasteel Rijckholt het concert ter ere van het 50-jarig jubileum. Vooral medeoprichter en ex-voorzitter Jef Spronck (80) leeft intens naar de viering toe. Sint Martinus is zijn alles, zijn levenswerk. Zijn tenorstem splijt de ochtendnevel als hij met de litanie van Allerheiligen de jaarlijkse processie op gang trekt.

  Razendsnel

  Maar het jubileumconcert zal er nooit komen. Twee dagen na de generale repetitie verbiedt het kabinet bijeenkomsten met meer dan honderd personen. In Rijckholt worden zeker 250 bezoekers verwacht. Het feest, dat een jaar lang is voorbereid, wordt tot grote teleurstelling van de koorleden afgeblazen. Een kleine week later krijgt Sint Martinus een mail van het bestuur van Sint Christina. Eén van de zangers van het koor uit Eijsden is plots ernstig ziek geworden. Corona. Op 24 maart wordt hij opgenomen op de intensive care. En daar blijft het niet bij. Het virus verspreidt zich razendsnel. Negen van de twaalf gastzangers blijken besmet. Ook een aantal andere leden van Christina – het koor telt 36 mannen en vrouwen – worden getroffen. Eén van hen, al 64 jaar koorlid en drager van de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia, bezwijkt in het ziekenhuis.

  Ave Maria

  Intussen heeft ook in Gronsveld het noodlot toegeslagen. En hard. Jef Goessens (83), die al 22 jaar de Martinus-zang met zijn bas kracht geeft, overlijdt op 31 maart aan corona. Rond de baar staan tientallen kaarsjes, namens het koor. Op 8 april volgt de man van het allereerste uur, de rots van Sint Martinus. Jef Spronck. Ook rond zijn kist branden tientallen lichtjes. Op de afscheidsdienst spelen de dirigent en organist van het koor zijn meest geliefde muziek. Panis Angelicus. Holy City. Pie Jesu, tweestemmig, in de magnifieke versie van Andrew Lloyd Webber. Het Ave Maria dat dochter Mariëlle eerder zong op de vijftigjarige bruiloft van haar ouders.

  Aan de rampspoed komt geen einde. Een echtgenoot van een ander koorlid vecht op de intensive care voor zijn leven. Minstens vier leden raken ook besmet, maar weten te herstellen. Het speelt zich allemaal af binnen amper twee weken.

  Hoe een gouden jaar een zwart jaar werd: zangkoren recht in het hart getroffen door corona
  Het Christina-koor zingt in de kerk van Eijsden op een moment dat de coronacrisis nog niet heeft toegeslagen. Foto: Sint Christina-koor
  Coronahaard

  Beide gezelschappen, in Gronsveld en Eijsden, blijven weerloos achter. Recht in het hart getroffen, zo voelt het. En vragen dringen zich op. Die laatste, gezamenlijke repetitie: zou dat een coronahaard zijn geweest? Het virus verspreidt zich via spreken, hoesten, niezen en zingen. Bij koorzang zijn de risico’s groot. In dezelfde week, vlak voor de lockdown, zong het Amsterdams Gemengd Koor de Johannes Passion van Bach. Van de 130 zangers bleken er later 103 besmet met het coronavirus, zo meldde dagblad Trouw. Eén koorlid en drie partners van koorleden overleefden het niet. Leed dat ze in het zuiden van Limburg nu pijnlijk genoeg herkennen. „Bij zingen vliegen de deeltjes door de lucht. En ons koor vormt een enorme risicogroep; de gemiddelde leeftijd is 70 jaar”, zegt Mariëlle Vinken-Spronck (52), die door vader Jef de liefde voor de zang met de paplepel kreeg ingegoten. „Maar tijdens die laatste repetitie leek corona nog iets van ver weg. Iedereen verheugde zich enorm op dat jubileumconcert.”

  Ook Gerard van Weert (70), voorzitter van Sint Christina, blijft met vragen achter. Vlak voordat de crisis in volle hevigheid losbarstte, had zijn koor in Eijsden ook nog een eigen repetitie, op vrijdag 13 maart. Er waren toen al coronaregels opgelegd. „We hebben keurig anderhalve meter afstand gehouden. Achteraf denk je: die repetities had je in die laatste week niet moeten doen. We zijn altijd heel open geweest naar Martinus. Elke week hebben we een mail gestuurd met een update over de situatie van onze coronapatiënten. De band tussen beide koren is hecht. Toen wij vorig jaar ons 150-jarig jubileum vierden, hebben ze ons geholpen. Nu wilden we iets terugdoen.”

  Saamhorigheid

  Het onheil heeft diepe sporen achtergelaten in beide dorpen. De gemeente Eijsden-Margraten is met 26 overlijdens één van de coronahotspots in Zuid-Limburg. Het rijke verenigingsleven, zo belangrijk voor de kleine, hechte gemeenschappen, is vrijwel lamgelegd. „Van binnen ga ik hier kapot aan”, zegt Van Weert, die moeite heeft om zijn emoties in bedwang te houden. „Ik ben al 44 jaar bij het koor. De saamhorigheid is groot. Elke repetitie sluiten we af in het café. We werkten aan een nieuw programma, een mix van klassiek en modern. Heel voorzichtig denken we aan een herstart. Maar hoe staan de leden daarin die corona hebben gehad? Eentje ligt al zeven weken op de ic. Zijn ze bang om weer in een groep samen te komen? Het gaat toch om de gezondheid.”

  Rollercoaster

  Ook in Gronsveld wordt nieuwe moed verzameld. Dirigent Steven van Kempen wil USB-sticks rondsturen met muziekstukken die iedereen thuis kan inzingen. Muziek verbindt, het is sociale lijm van de allerbeste soort. Maar het zal nooit meer zijn zoals het was, vreest Mariëlle. „Het voelt als een rollercoaster. Pasen, Pinksteren, dat zijn de hoogtijdagen voor een koor; die gaan nu voorbij. Mijn vader was vijftig jaar bij het koor, vanaf het begin. Het jubileumfeest had voor hem als een eerbetoon gevoeld. Maar hij is er niet meer, dat is heel hard. Het had een gouden jaar moeten worden. Maar het is nu een zwart jaar.”

  Beantwoorden
  • Leo Hanemaaijer
   Leo Hanemaaijer zegt:

   Tip aan alle koren; controleer altijd met een CO2 meter of de ventilatie van de oefenruimte wel in orde is. En drink wat vaker tussendoor. Laat ook bij heel lage luchtvochtigheden de repetities niet meer doorgaan.

   Beantwoorden
 56. Michiel
  Michiel zegt:

  Ongelooflijk dat duizenden wetenschappers, werkend bij topinstituten, die allemaal met elkaar in verbinding staan, toegang hebben tot oneindig veel data en honderden miljoenen budget hebben dit allemaal hebben gemist.

  Maurice heeft weer eens last van ‘expert creep’.

  Beantwoorden
 57. Pjotr
  Pjotr zegt:

  Maurice. Kunnen kroegen en restaurants überhaupt wel open? De ventilatie is er zelden op orde en deuren en ramen staan, zeker met mooi weer meestal open. Terrassen zijn meestal aan de zijkanten afgedekt en door grote parasols ook vaak grotendeels van boven afgedekt. (Toiletten kunnen volgens mij ook beter niet worden gebruikt) Virusaerosolenbesmetting is daarom bij de horeca wellicht binnen en buiten een probleem. Maar roken en daardoor meeroken ook. Door de besmettelijke tabaksrook sterven bijna 900.000 meerokers elk jaar. Roken op terrassen verbieden en glazen wanden tussen tafels plaatsen zodat we naar de 1 meternorm kunnen, lijkt mij het verstandigst.

  Beantwoorden
  • Jan Smit
   Jan Smit zegt:

   Het is dan ook onzin dat door Maurice zijn bevindingen de 1 1/2 meter maatschappij vaarwel kan worden gezegd. Het maakt de situatie binnen juist erger. Wellicht kunnen op terrassen wat meer mensen plaatsnemen maar dat zal heel weinig invloed hebben op de Nederlandse economie.

   Beantwoorden
   • Frans
    Frans zegt:

    Jan je redeneert nu een beetje naar de wens van de gedachten. En niet helemaal onterecht, het is een behoorlijk verschil dat Maurice schetst. Maar het geeft wel duidelijk weer hoe s ubjectief gekozen de 1,5 m is. Binnenshuis heeft de 1,5 m op voorhand al weinig zin, zelfs als Maurice theorie over aerosols niet zo prominente rol inneemt, heeft het in iedergeval een rol in afgesloten ruimtes die slecht geventileerd zijn. Niet alle een verplaatst en verdeelt het virus zich over de ruimte. Zo lang er zich infectieuze mensen bevinden in de ruimte neemt ook nog eens de hoeveelheid virus deeltjes toe. Het is als het openzetten van een gaskraan. Waartegen je, jezelf ook niet langdurig kan beschermen door op 1,5 m te gaan staan.

    Binnenshuis zijn de beste oplossingen:
    – Ventileren
    – In dien iemand ziek is, isoleer deze in een aparte ruimte en beperk zoveel als mogelijk het contact. Is dit toch nodig draag dan een mond kapje.
    – Indien budgetering het toe staat schaf een ioniserende luchtreiniger aan voor de meest gebruikte ruimtes.

    Beantwoorden
 58. Ad Nederlof
  Ad Nederlof zegt:

  Hi Maurice,

  Er kloppen heel veel zaken niet.
  HCQ met zink en antibiotics helpt en zou door eerstelijnszorg artsen verstrekt moeten worden.
  Deze artsen moeten ook over voldoende testgereedschap beschikken.
  De cijfers kloppen niet.
  De voorspellingen van 510.000 doden in de UK en 2.2M in de USA zonder lock down kloppen niet. Kijk maar naar Zweden. Als die voorspellingen zouden kloppen dan zouden er al circa 100.000 doden in Zweden moeten zijn. Zijn er iets minder, zelfs minder dan 5.000.
  Jouw onderzoek is ook baanbrekend. Maar de verborgen agenda is helder Maurice, er moeten 14 miljard vaccins komen en wie zou daar nu beter van worden. Juist ja, de WHO en het RIVM. Beide flink gesponsord door de Gates Foundation. Dus je gaat vast niet serieus genomen worden. Net als alle andere critici. Probleem is wel dat de kritiek aanzwelt en straks in een storm kan veranderen.
  Zeker als blijkt dat door de economische gevolgen twee keer zoveel mensen aan honger gaan sterven. Wellicht heeft Gates daar ook een vaccin tegen. Hoewel, wilde Gates de wereld bevolking niet met een paar miljard terugbrengen? Dan niks aan de honger doen.
  Ga door Maurice. Je bent goed bezig.

  Beantwoorden
 59. Mark
  Mark zegt:

  Het is natuurlijk zo; de totstandkomingen van alle (zorvuldige) afwegingen tot in de kleinste details wil ik ingezien krijgen. Dat mis ik volledig op het moment bij het RIVM en alleen daarom al kan ik niet anders dan wat ik wel tegen elkaar kan afwegen, afwegen. Dan heeft Maurice een voor mij uiterst overtuigend bewijs dat zijn zienswijze de enige juiste weg is. Dit zou (theoretisch) alleen nog kunnen veranderen als het RIVM met zulk overweldigend, sluitende informatie komt, die dit kan doen omgooien. Ik zie dat niet gebeuren.

  Beantwoorden
 60. Hiddo
  Hiddo zegt:

  Beste Maurice
  Ik had al een bericht gestuurd, maar kan ‘m niet meer terugvinden. Misschien heb je al antwoord gegeven.
  Ik ben overtuigd van al je betogen en studies. De vraag die ik nog heb.
  Wat kunnen wij doen om deze boodschap van ARKO niet AIRCO (alle ramen kunnen open) en juiste HVAC afstelling te verspreiden? Hoe kunnen wij helpen?
  Ik heb al vraag gesteld aan de NS wat zij doen om superspreading events te voorkomen in de treinen. Ik heb samen met anderen eigengemaakte mondkapjes gemaakt en verspreid voor de zorgsector en erbij gemeld dat ze tijdens werkzaamheden ramen altijd beetje open houden.
  Ik denk dat deze boodschap meer ‘main stream’ moet worden. Als het niet via RIVM of regering gaat, dan maar op eigen initiatief, vanuit de bevolking.
  Dus mijn vraag is, wat kunnen wij nog meer doen?

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Er is eigenlijk maar eending wat je kan doen en dat is leven in een stijl die past bij waar jij achterstaat.

   De antwoorden zijn te beredeneren, maar ieder antwoord kent ook zijn eigen onzekerheid.

   Het antwoord op de theorie van Maurice is induidig ventileren, vermijd niet ventileerbare ruimtes waar ook andere potentiële dragers komen. En als dit echt niet kan bescherm u dan op die plekken met een mondkapje.

   Beantwoorden
   • Hiddo
    Hiddo zegt:

    Beste Frans, dank je wel voor je antwoord. Dat probeer ik ook te doen. Ik begrijp dat er onzekerheden zijn ook in de boodschap van Maurice de Hond en zijn studies.
    Maar eigenlijk bedoelde ik nog een stapje verder. Dus wat kunnen wij doen om deze boodschap van ventileren ter preventie van Corona meer te verspreiden. Want op dit moment wordt dit vrijwel volledig ontkent of staat pas op de 8e plaats van maatregelen of nog lager. Je ziet het ook in de communicatie over wat de NS gaat doen op 1 juni. Alle aandacht is op 1,5 meter, mondkapjes, spreiding dienstregeling, ontsmetten, etc. Maar ik heb echt helemaal niets gehoord over ventilatie of ramen open in OV (treinen, bussen, metro, tram, veerboten)

    Beantwoorden
    • Frans
     Frans zegt:

     Dan kom je dus op een moreel terein van geloof tegen ongeloof.

     En dat is een lastig gebied. Je hebt iets ontdekt, waargenomen wat leidt tot een overtuiging.
     Die je zo belangrijk vindt dat iedereen het moet weten en ook nogeens er naar moet handelen.

     Dat is niet haalbaar. Zeker niet als de media al dagen het tegengestelde beweren.

     De beste kennis, is het gebrek aan kennis.

     Zeker als we nog aan het begin staan van een onderzoeks traject. Onze gedachten zijn dan nog niet vertroebeld met redenaties uit eerder opgedane kennis.

     Inwezen leren we onze toekomstige onderzoekers al te veel, waardoor de reeds parate kennis leidend is voor de vragen die we ons stellen. En als direct gevolg ook nog eens leidender per generatie.

     Beantwoorden
  • Henk JD
   Henk JD zegt:

   Dit lijkt me een heel belangrijk punt: de ventilatie in voertuigen van het openbaar vervoer moet optimaal worden ingesteld om verspreiding van het virus te voorkomen. Dat optimum zal op een heel wat hoger niveau blijken te liggen dan momenteel gebruikelijk.

   Beantwoorden
 61. Kale
  Kale zegt:

  RIVM kan beter opstappen want al vanaf het begin slaan ze de plank mis.
  Net als mondkapjes dat het maar voor 20% tot 40% beschermd. Al was het maar zo weinig dan nog zouden ze 20% tot 40% minder kans hebben om het op te lopen.
  Maar heb het idee dat RIVM voor een beker speelt, helaas zijn ze voor mij al vanaf dag 1 zijn gedegradeerd naar de Zaterdag en Zondag amateurs en zelfs daar zullen ze het waarschijnlijk geen eens redden.
  Gelukkig luister ik niet naar het RIVM en heb tot de dag van vandaag gelukkig nog steeds geen Carona gehad. En hoop ook dat het zo blijft.

  Beantwoorden
 62. Jan Visscher
  Jan Visscher zegt:

  De voorbeelden zijn te over, dat aerosols de grote verspreiders zijn van, in de huidige situatie, covid19 virussen. Kerkdiensten, koorrepetities zijn bronnen geweest van verspreiding. Bij ons in Drenthe zijn gelukkig weinig besmettingen tot nu toe. Toch ken ik een voorbeeld van een koor uit Oosterhesselen, waar van de 30 koorleden 18 personen besmet werden. Deze mensen zijn tijdens de repetitie echt niet allemaal op kortere afstand dan 1,5 meter van elkaar geweest.
  Maurice, Hou vol!

  Beantwoorden
 63. Silvan
  Silvan zegt:

  Hee Maurice, jouw referentie naar het onderzoek van professor Streeck in Duitsland is een foutieve link. De link moet eindigen met “html” ipv “htm”.

  Beantwoorden
 64. Wouter De Heij
  Wouter De Heij zegt:

  De samenleving omarmt risico aerosolen sneller dan we denken. Marc Jansen (voorzitter CBL, branchevereniging supermarkten) schrijft in districts: “ De facto zegt Jansen dat samenleving en overheid alert moeten zijn op de functie van supermarkten in het dagelijks leven. Er komen iedere dag veel mensen samen. Als die niet goed opletten, kunnen supermarkten zich ontwikkelen tot hotspot voor hernieuwde uitbraken. Daarbij komt ook nog dat de aerosole overdracht via miniscule deeltje van SARS-CoV-2 die in de lucht blijven hangen, een vooralsnog evenmin te onderschatten risicofactor is. ”

  Beantwoorden
 65. Greta
  Greta zegt:

  Ik heb ook iets gelezen over ACE2 receptoren. Daar schijnt het virus zich aan te hechten. Hoe ouder hoe meer van die receptoren je hebt (ook een verklaring waarom kinderen er minder last van hebben, zij hebben veel minder van die receptoren). Ook hebben medicijnen invloed op de ACE2 receptoren (bepaalde bloeddruk verlagers en statines), voornamelijk ouderen slikken die medicijnen en mensen met stress en een ongezond eetpatroon (cholesterol verlagers)..

  Beantwoorden
 66. TAJ Schalkoort
  TAJ Schalkoort zegt:

  Mede door de vasthoudendheid van Maurice de Hond is het zeer aannemelijk dat een groot deel van de Covid-19 besmettingen via aerosolen plaatsvindt en dat de 1,5 meter regel daartegen geen bescherming biedt. De 1,5 meter regel om die reden onnodig verklaren is onlogisch omdat het afstand houden bescherming biedt tegen de helft van alle besmettingen waaronder door contact en via druppeltjes op korte afstand. Indirect biedt de 1,5 meter regel bescherming omdat de bezetting van ruimten ermee wordt beperkt.

  In dit blog zeggen dat “we” het slimmer, sneller en per saldo ook veiliger kunnen is een illusie, een geloof dat voorbij gaat aan de beperkte mogelijkheden die de praktijk biedt. Een geweldige uitdaging, dat wel. En goed voor de bouw- en installatiebranche. Maar niet iets dat binnen korte tijd is te realiseren waardoor snel en op grote schaal bedrijvigheid weer mogelijk is. Nog te veel is onbekend.

  We hebben decennia achter de rug waarin het energiegebruik van gebouwen steeds verder is teruggedrongen waardoor er nog maar weinig reserve is om beter te ventileren. Dat geldt niet alleen voor luchtverversing op zich, ook het verwarmings- en koelvermogen om verse lucht op een redelijke temperatuur te brengen is beperkt.

  Niemand weet met hoeveel meer verse lucht moet worden geventileerd om het risico van besmetting via aerosolen tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen. Wat “aanvaardbaar” is is niet bekend. Mensen zouden zieker worden naarmate ze langduriger of intensiever worden blootgesteld aan het virus. Nergens wordt deze bewering getalsmatig onderbouwd. Sterker nog, onderzoekers waarnaar in dit blog wordt verwezen concluderen zelf dat hun onderzoek geen inzicht verschaft. Hier ligt nog een taak voor virologen.

  Gelukkig kunnen in veel gebouwen de ramen open waardoor het binnen een beetje op buiten gaat lijken. Maar wat te doen als de buitentemperatuur in de zomer hoog oploopt of in de winter laag wordt? En al die gebouwen die niet voorzien zijn van te openen ramen? Vele grote kantoorgebouwen, hallen voor sportevenementen en tentoonstellingen, warenhuizen en grotere supermarkten vallen hieronder. Kleinere horecagelegenheden zijn waarschijnlijk minder een probleem.

  Voor de hele voorraad Nederlandse gebouwen waar natuurlijke ventilatie niet eenvoudig is te realiseren zal een deltaplan moeten worden gemaakt. Daarbij zullen inzichten ontstaan over hoe in de toekomst gebouwd moet worden. Een nieuwe werkelijkheid waarbij veiligheid, gezondheid en welzijn van (werkende) mensen meer centraal staat en minder gefocust wordt op energiegebruik en flexibiliteit.

  Het RIVM heeft een paar maanden geleden maatregelen geadviseerd om het aantal nieuwe Covid-19 besmettingen te beperken en de IC’s niet overbelast te laten raken. Afgaand op de resultaten heeft dit goed gewerkt. Ook andere factoren zullen de resultaten hebben beïnvloed/versterkt, zoals: het virus verzwakt, immuniteit bevolking neemt toe, bevolking als geheel wordt sterker (door wegvallen zwakkeren), afnemend aantal personen dat anderen besmet, oplopende temperatuur en luchtvochtigheid.

  Een voor de economie rampzalige maatregel was het verbieden van samenkomsten met veel mensen. De huidige IC-bezetting biedt mogelijkheden om deze maatregel te versoepelen. Betere ventilatie met buitenlucht wordt als voorwaarde genoemd, net als meer testen en het gebruik van mondkapjes. Intussen blijft het RIVM vasthouden aan de 1,5 meter. Voor het sturen en bijsturen van het beleid blijft men afgaan op de effecten voor de zorg en de IC’s en het voorkomen van overbezetting. We praten er niet meer over, maar de groepsimmuniteit neemt gestaag toe. Intussen hopen we op een effectief en veilig vaccin.

  Er zijn nog wat losse eindjes: besmetting via toiletten/riolering naar de omgeving, effectiviteit mondkapjes en luchtfilters, ventilatie van hoge ruimten, invloed luchtstromingspatronen, veilige afvoer van lucht, mogelijkheden tot het elimineren van virussen binnen de gebruiksruimte.

  Beantwoorden
 67. derk
  derk zegt:

  Hallo Maurice,

  Heb gisteren onderstaande reactie opgestuurd, maar op de een of andere manier is dat niet doorgekomen op je blog. Ik kan het althans niet terugvinden. Vandaar dat ik het nu nog maar eens probeer, hopelijk met meer succes.

  Beste Maurice,

  Zoals het gezegde luidt: Profeten worden in eigen stad/land veelal niet geëerd. Het overkomt jou en al die andere kritische geesten, als het gaat om het weerleggen van de rampzalige, bijkans criminele aanpak van de corona-crisis door Rutte en van Dissel c.s.: dat ze van meet af aan de plank hebben misgeslagen, de foute afslag genomen, vals zijn gestart en nog erger , niet op hun schreden wensen terug te keren. Het is op je blog door velen al gemotiveerd gesteld, onderstreept en toegelicht, ik zal dan ook niet proberen op dat punt in herhaling te vallen.
  De vraag is uiteindelijk, hoe kom je wel aan bod met je onderzoek en oplossingsrichting, want inderdaad de kolossale schade die nu wordt toegebracht aan de samenleving, de economie en de democratie en, zo vrees ik ,verder zal leiden tot een absolute ‘race to the bottom’, is eenvoudigweg niet te verteren.
  De petitie , die je bent gestart, is een goede zaak, wat ga je daar mee doen. Bij hoeveel handtekeningen wordt deze aangeboden en aan wie, heb je een p.r. strategie op dat punt? Die is hard nodig, want Rutte en van Dissel hebben het volledige podium tot hun beschikking qua MSM om hun giftige mantra van de 1,5 meter samenleving en de angst voor een tweede golf er bij het grote (en helaas overwegend dociele) publiek in te peperen.
  Ik merk op, dat je er toch niet helemaal alleen voor staat. Ook in het land van de medische stand zijn er inmiddels artsen en specialisten, die openlijk stelling nemen tegen, laat ik het netjes omschrijven, het mismanagement van Rutte en van Dissel c.s. Zo is er Alex Friedrich, arts-microbioloog bij het UMCG Groningen, die een eigen koers durfde te varen (met succes, in het Noorden des Lands heeft het virus verhoudingsgewijs amper toegeslagen) , alsook zijn er de Twentse specialisten Jean Grandjean, hoogleraar en hartchirurg, en Alaattin Odzemir, anesthesioloog , die onomwonden spreken van een heilloze weg, die vanwege de overheid is ingeslagen en door de MSM onverdroten gepropagandeerd blijft worden.
  Het zou mooi zijn, wanneer deze mensen zich achter jouw campagne zouden willen scharen. Ik heb het idee, dat zij net wat minder benauwd zijn voor reputatie- of imagoschade, integendeel!

  Er moet snel een massieve tegenbeweging op gang komen, want het is –op z’n best- één minuut voor twaalf! Dat zeg ik ook in het licht van wat Hugo de Jonge, onze basisschoolleraar en nu verantwoordelijk voor de Medische Zorg in NL, heeft aangekondigd, namelijk dat de lockdown, wat feitelijk een totale Knock-Down is, pas kan worden opgeheven als er een vaccin beschikbaar is. De baarlijke nonsens! De geschiedenis laat zien dat op dit punt de kans groot is dat dat nooit wordt gevonden. En dat in het eventuele geval van wel, de ramp zich al lang en breed heeft voltrokken: een op alle fronten volkomen geruïneerde maatschappij. Maar het is het aloude liedje: een welhaast beangstigend geloof in en verschuilen achter veronderstelde menselijke ‘cutting-edge’ technologie op basis van zogeheten ‘top-of-the-bill’ onderzoek.

  Als van huis uit medisch socioloog zie ik met lede ogen de gehele gang van zaken aan. Wat ik merk, dat als ik in mijn eigen omgeving probeer het ‘alternatieve’ geluid te laten klinken, ik de handen bepaald niet op elkaar krijg, sterker, in sommige gevallen zelfs krijg te horen dat ik mijn mond moet houden ….. . Niet het Corona- virus regeert, maar het virus van de Angst!
  Hoe dan ook, mijn handtekening onder de petitie voor een SmartExit heb je, is er meer en anders wat als bijdrage kan dienen, prima, hoor ik dat! Hou vol!

  Derk

  Beantwoorden
  • Marko
   Marko zegt:

   Meer mensen wakker? Dit bewijst nog neit zoveel hoor.
   “We did not assess the relative roles of droplets generated during speech, droplet nuclei,2 and aerosols in the transmission of viruses. Our aim was to provide visual evidence of speech-generated droplets and to qualitatively describe the effect of a damp cloth cover over the mouth to curb the emission of droplets.”

   Net zoals dat eindhoven inzichtelijk gemaakt heeft hoe druppels reizen bij activiteit maar het zegt nog bijzonder weinig over de overdracht van het virus.

   Beantwoorden
 68. Frans
  Frans zegt:

  Beste Maurice

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2119884097/onderzoek-erasmus-mc-wijst-uit-pollen-verjagen-covid-19-virus

  Interessant artikel met een naar mijn mening iets te overhaaste conclusie, maar het staaft wel jou theorie over aerosols.

  Waarom vind ik de conclusie van het artikel overhaast?

  Om de eenvoudige reden dat de schijnbaar bewezen hypothese enkel uitgaat van een direct causaal verband, terwijl er even goed een indirect causaalverband kan zijn.

  Waarom vind ik de mogelijkheid van een indirect causaal verband interesanter. Omdat in dat geval de oorzaak overstrekkend is en niet gerelateerd aan pollen, maar het carrier systeem in de lucht waarbij de randvoorwaarden voor verplaatsing van een virus door de lucht omgekeerd evenredig is aan de rand voorwaarden voor verplaatsing van het virus door de lucht.

  Wat de rol van aerosolen dan weer beschrijft. Als we de voorwaarden weten te issoleren dan vinden we dus direct antwoorden op de conditionele voorwaarden voor de migratie van aerosolen.

  Zou het verband daarentegen direct zijn, dan zou dit betekenen dat het virus zich bindt aan de pollen en wel zodanig dat ze na opname niet los komen van de pollen en te samen met de pollen via de immuunresponse van de pollen opgeruimd worden. Of de pollen zouden een direct remmende functie op de productie en verspreiding van het virus moeten hebben.

  Beantwoorden
 69. Peter
  Peter zegt:

  In de publicatie van de rijksoverheid 8 mei wordt een maakvoorschrift niet-medisch en niet beschermend mondkapje beschreven. Eronder wordt verwezen naar een amerikaans model, zoals door CDC is beschreven (https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/05/09/covid-19-niet-medisch-mondkapje/Covid19_niet-medisch+mondkapje.pdf)

  De overheid adviseert hier “textiel”. De Amerikaanse beschrijving spreekt over “cotton”.

  De NEN 149 2009 wordt door het normalisatieinstituut voorzien van een “protocol” in verband met specifiek testen in samenhang met corona? Hoe snel, 1 juni is a.s.?

  De norm beschrijft voor FFP1, FFP2 and FFP3 halfgelaatmaskers een test om bescherming tegen “particles” vast te stellen. Van een bescherming tegen (influenza of andere virussen) is geen sprake, de term medisch wordt bij geen van de types FFP1, FFP2 and FFP3 gebruikt.

  In een onderzoek uit 2008 wordt beschreven dat een masker vervaardigd van een theedoek : “is likely to decrease viral exposure and infection risk on a population level, in spite of imperfect fit and imperfect adherence, personal respirators providing most protection. Masks worn by patients may not offer as great a degree of protection against aerosol transmission.“

  Relevante tekst:
  Professional and Home-Made Face Masks Reduce Exposure to Respiratory Infections among the General Population
  Marianne van der Sande , Peter Teunis, Rob Sabel
  Published: July 9, 2008 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0002618
  Abstract
  Background
  Governments are preparing for a potential influenza pandemic. Therefore they need data to assess the possible impact of interventions. Face-masks worn by the general population could be an accessible and affordable intervention, if effective when worn under routine circumstances.
  Methodology
  We assessed transmission reduction potential provided by personal respirators, surgical masks and home-made masks when worn during a variety of activities by healthy volunteers and a simulated patient.
  Principal Findings
  All types of masks reduced aerosol exposure, relatively stable over time, unaffected by duration of wear or type of activity, but with a high degree of individual variation. Personal respirators were more efficient than surgical masks, which were more efficient than home-made masks. Regardless of mask type, children were less well protected. Outward protection (mask wearing by a mechanical head) was less effective than inward protection (mask wearing by healthy volunteers).
  Conclusions/Significance
  Any type of general mask use is likely to decrease viral exposure and infection risk on a population level, in spite of imperfect fit and imperfect adherence, personal respirators providing most protection. Masks worn by patients may not offer as great a degree of protection against aerosol transmission.
  Citation: van der Sande M, Teunis P, Sabel R (2008) Professional and Home-Made Face Masks Reduce Exposure to Respiratory Infections among the General Population. PLoS ONE 3(7): e2618. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0002618
  Editor: Madhukar Pai, McGill University, Canada

  From the experiment:
  In the first short-term experiment, 28 healthy adult volunteers were recruited, as well as 11 children between 5 and 11 years of age. Each volunteer followed the same protocol wearing a Filtering Facepiece against Particles (FFP)-2 mask 1872V® (3M); which is the European equivalent of a N95 mask, a surgical mask (1818 Tie-On®, 3M; with a filtering efficiency of around 95% for particles of sizes between 0.02 μm to 1 μm; http://jada.ada.org/cgi/content/full/136/7/877) and a home-made mask (made of TD Cerise Multi® teacloths, Blokker). In this standard protocol, the volunteer was asked to perform five successive tasks in a fixed sequence 1.5 minute of duration each: no activity-sit still, nod head (“yes”), shake head (“no”), read aloud a standard text, stationary walk. In this sequence of activities, the respiratory rate is gradually increased. Throughout this exercise, the concentration of particles was measured on both sides of the mask through a receptor fixed on the facial and on the external side. These were connected to a portable counter of all free floating particles in the air via an electrostatic particle classifier and counter, the Portacount®. The Portacount® can register particles floating in the air with sizes between 0.02 μm to 1 μm, covering most of the size range of infectious respiratory aerosols [12]. Total inward leakage (TIL) percentage was calculated by dividing the concentrations on the outside and on the inside (TIL = (concentration inside/concentration outside)×100); the calculated quantitative protection factor was the inverse of the leakage (PF = (TIL/100)−1). To ensure small numbers of particles produced by the volunteers would not affect measurements, we checked that at least 10,000 particles per cm3 particles of this size class (0.02 μm–1 μm) were present in the room which were produced by a number of lit candles.

  https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0002618

  Beantwoorden
 70. Jan Smit
  Jan Smit zegt:

  Maurice haalt het onderzoek van prof. Streeck aan dat “direct contact” met mensen en voorwerpen bij COVID-19 vrijwel geen enkele rol speelt. Het is inderdaad opvallend dat het percentage symptomatische infecties onder de gezinsleden laag is. Nu wordt door wetenschappers die juist de rol van aërosolen betwijfelen exact hetzelfde argument gebruikt: als besmetting via aërosolen gemakkelijk is dan zouden we veel grotere niveaus van overdracht onder gezinsleden moeten zien.

  Beantwoorden
  • Jasper van Loon
   Jasper van Loon zegt:

   Ik denk dat hier de meest logische conclusie over het hoofd wordt gezien: Een deel van de bevolking heeft aangeboren immuniteit tegen het coronavirus; d.w.z. dat het virus bij deze grote groep (wellicht 65% van de bevolking of meer) niet door de ‘eerste muur’ van het immuunsysteem komt, en het lichaam geen anti-lichamen hoeft te produceren om het virus af te wenden.

   Uit praktisch alle onderzoeken blijkt dat de verspreiding van het virus in om het even welke geografische locatie (van land naar huishouden), niet boven de 35% komt.

   Het is van belang deze overweging te toetsen, omdat als 65% van de mensen aangeboren immuniteit heeft tegen het coronavirus er nog maar zo’n 20% nodig is met een adaptieve reactie om groepsimmuniteit te realiseren.

   Hamvraag hier is: Hoe groot is de kans dat iemand die in aanraking komt met het virus niet besmet raakt, ook bij een 2e of 3e contact niet besmet raakt.

   Beantwoorden
   • Jan Smit
    Jan Smit zegt:

    Dat is inderdaad ook een interessante mogelijkheid, Jasper. Nu is het met de lawine aan informatie over Covid-19 eenvoudig beweringen te vinden die een stelling ondersteunen. Maurice komt elders op deze pagina met het argument dat in Bergamo 75% van de bevolking besmet is geweest met Covid-19. Dat zou jouw 65% weerleggen maar in dit stadium van onderzoek zou ik voorzichtig zijn het doen van al te boude uitspraken. Zeker als virologie niet je expertise is.

    Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Niet persé, om te beginnen zullen we reageren op een ziek persoon en daardoor extra maatregelen nemen.

   Daarnaast zullen er verschillen zijn tussen de diverse huizen en hun ventilatie en koelsystemen. Ik weet even niet waneer het in het bouw besluit is op genomen, maar modernere huizen en gebouwen dienen voorzien te zijn van een ventilatie/afzuigsystemen die naar buiten toe afvoeren.

   Deze systemen zijn bedienbaar wat ook weer resulteerd in verschillen in het ventilerend vermogen. Daarnaast is de opbouw en inrichting van deze systemen van invloed op hoe de stromingen zullen verlopen in de ruimtes.

   Daarnaast denk ik dat de initiële R0 waarde veel te hoog geschat is waardoor de verwachting voor een nieuwe besmetting en het tempo waarin dit verloopt te hoog en te snel is.

   Beantwoorden
 71. M. de Koning
  M. de Koning zegt:

  Maurice, zie het artikel ‘kerkdienst zorgde niet voor uitbraak’ in NRC 15 mei. Uit onderzoek bleek dat bij 7 mensen 5 Corona varianten zijn aangetroffen. Mensen zijn dus niet besmet door 1 bron en niet op hetzelfde moment. Etc. Wetenschappelijke publicatie volgt binnenkort. Zeer benieuwd welke invloed dit onderzoek heeft op jouw theorie.

  Beantwoorden
  • Marko
   Marko zegt:

   Dat zegt temeer dat correlatie niet perse enkele wetenschappelijk onderzoek bevestigen of dat het antwoord is gegeven door op meerdere plekken correlatie te vinden. Dit is het gevaarlijke van wat Maurice doet en en daarna wetenschappers beticht van alles en nog wat.

   Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Dit heeft vooralsnog weinig invloed het is een incident waar de basisregels even niet op lijken te gaan. Of misschien toch wel?

   Wat uiteindelijk interessanter is zijn er binnen deze 7 mensen ook mensen die meerdere subvarrianten bij zich dragen? Of is het zo dat 2*2 of 3 mensen de zelfde variant hadden en de rest ieder een andere variant.

   De verstrekte info op dit moment verteld niets over hoe de verschillende varrianten zich verdelen over de populatie. Ik hoop dat het uiteindelijke artikel deze informatie geeft.

   Wat een interessante vervolg vraag kan zijn, zijn mensen die reeds besmet zijn minder gevoelig voor opname door andere variëteiten van het zelfde virus?

   Een andere interessante vraag die gesteld kan worden, is er een kans dat de subvormen zijn ontstaan of toch afkomstig zijn van een host met een multivorme infectie?

   Beantwoorden
 72. Piet
  Piet zegt:

  Het hoge woord is eruit, Rutte noemde net dat zingen een te groot risico is. Tussen de regels door maak ik daaruit op, dat aerosols wel degelijk erkend worden. De 1.5m wordt gebruikt om groepen klein te houden om spreadevents geen superspreadevents te maken, en het is ook veel beter te handhaven dan de ventilatie testen, luchtvochtigheid meten etc etc.
  De oplossingen door Maurice gegeven, zijn beter, maar zijn veel moeilijker te handhaven. Neem bijvoorbeeld de ventilatie, wat ga je doen als die uitvalt?

  Beantwoorden
 73. Henk H. de Jong
  Henk H. de Jong zegt:

  heer Maurice,

  Uw artikelen, visies, inzichten en conclusies zijn erg aardig en interessant.

  Ik ben benieuwd of u uw artikelen, visies, inzichten en conclusies ook door uw vakgenoten wetenschappelijk laat toetsen? Immers van positieve kritiek door deskundige wetenschappers kan er (meer) progressie worden geboekt.

  mvrgr

  H. de Jong

  Beantwoorden
 74. Jan Smit
  Jan Smit zegt:

  Artikel in het NRC: “Is de kritiek van Maurice de Hond op het kabinetsbeleid terecht?”

  https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/19/maar-heeft-maurice-de-hond-gelijk-a4000276

  Het belangrijkste argument wordt niet genoemd: het besmettingsgetal van een virus, zoals mazelen, dat in de lucht blijft zweven is bijzonder hoog: 12-18. Het besmettingsgetal COVID-19 ligt tussen 2,4-3,9 en dat is de reden waarom wetenschapper er vanuit gaan dat COVID-19 zich niet of nauwelijks via aerosolen verspreidt.

  Beantwoorden
   • Jan Smit
    Jan Smit zegt:

    Dat “kul”argument komt dan wel van virologen, de deskundigen op dit gebied. Een multispreader kan overigens met één nies een hele ruimte met druppeltjes besmetten. Dat de verspreiding alleen plaatsvindt via aerosolen is een veel te voorbarige conclusie.

    Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Deze motivatie is volledige flauwekul. Om te beginnen zijn bijde besmettings getallen initiële getallen gebaseerd op een superspread event.

   Dit betekend op voorhand, dat de vaststelling is gedaan onder voor het virus gunstige omstandigheden, zo mogelijk zelfs de meest optimale condities.

   Het besmettingsgetal is NIET een karakteristiek van het virus maar van de omstandigheden. Tenzij je het besmettingsgetal kan vaststellen onder neutrale condities en zonder enige remming door maatregelen of reeds opgebouwde immunologische totale bescherming.

   Deze vorm van het besmettingsgetal is alleen vast te stellen als werkelijk alle invloeden in kaart gebracht zijn.

   Beantwoorden
 75. maarten
  maarten zegt:

  Hoe zit het met de NS / ov? Want uit ervaring blaast de airco van de NS soms wel hard in sommige treinen, maar is dat verse lucht van buiten (en zo hetzelfde effect heeft als raam open), of wordt het gerecycled?

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Slecht opgebouwd raport, veel contexten en verwijzingen ontbreken en veel gewouwel ov err het feit dat als de schrijver het niet persoonlijk gezien heeft het niet bestaat.

   Als dit de basis van een afstudeer scriptie was dan was de verdediging overbodig.

   Eind oordeel gezakt.

   Beantwoorden
 76. Oscar2
  Oscar2 zegt:

  Hier een amateur nadenker.
  Zojuist vroeg Fleur Agema aan de heer Van Dissel over de aerosolen. Hij raakte iets geagiteerd, met name op het punt, dat het RIVM de mogelijkheid van de besmetting door aerosolen zou negeren. Nee, het is in onderzoek en er komt nog hierover een apart wetenschappelijk onderbouwd advies. Laat me raden! “We kunnen niet bewezen krijgen, dat Covid19 aerosolen tot besmetting leiden, maar we kunnen ook niet bewezen krijgen, dat het niet tot besmetting leidt.” Mondkapjesredenatie, samengevat. Voorspelling: Vandaag is het 20 mei, advies gaat lang(er) op zich laten wachten.
  Goed, terug naar zondag 8 maart, uitvoering Johannes Passion in de Grote Zaal van het Concertgebouw. Het koor is fors uitgedund, achteraf vastgesteld door het Coronavirus; kennelijk ruim verspreid tijdens de voorafgaande repetities. Maar, van de uitvoering op die achtste maart is geen of nauwelijks bekend dat er besmetting heeft plaats gehad. Maurice de Hond heeft dit ook steeds genoemd. Hù, hoe kan dat? De verklaring is m.i. te vinden in de luchtbehandeling in de Grote Zaal. Op de zolder boven de zaal is een enorme installatie geplaatst die op lage snelheid opereert (vanwege noodzaak laag geluidsniveau). Deze installatie kan zorgen voor een geringe verlaging van de temperatuur in de zaal, maar is ijzersterk in het omlaag brengen van de luchtvochtigheid tot een goed niveau, zodat gevoel van benauwdheid afwezig blijft. En dat alles zorgt altijd voor een aangenaam klimaat in de grote zaal, zonder merkbare luchtstromingen. En nu mijn punt: de afzuiging zit grotendeels in het plafond en deels hoog in de zijmuren (ronde gaten van ongeveer 18 cm doorsnede, aansluitend op afvoerkanalen). De lucht wordt dus verticaal afgevoerd. Verticaal: dus niet of nauwelijks langs het gezicht van mensen. Dus aerosolen worden verticaal afgevoerd en dat verklaart dat het concert op 8 maart zo “goed” is verlopen!
  En dan nu de sportscholen. Mijns inziens speelt de luchtverversing een cruciale rol om te kunnen bepalen of ze weer open mogen. Hoe is de luchtstroom? Horizontaal of verticaal? Horizontaal: hoger risico. Verticaal? Veel minder risico. Nog beter: geef de sportscholen de ruimte om in parken aan de slag te gaan. Sta het plaatsen van hekwerken toe, zodat sportscholen veilig en wel hun werk kunnen doen!
  Ten slotte: luisterend naar Van Dissel heeft hij zojuist zijn wetenschappelijke doodsbericht ondertekend. “Aerosolen spelen nauwelijks een rol in de verspreiding van Corona.” Mark my words! Dit wordt zijn einde.

  Beantwoorden
 77. Ief
  Ief zegt:

  Hallo Maurice,
  Kun je iets zeggen over de kans op besmetting in vliegtuigen. Enerzijds geef je aan dat de kans op besmetting thuis vele malen lager is dan bij grote, slecht geventileerde ruimtes. Het onderzoek rondom de China Air vlucht lijkt erop te wijzen dat de verspreiding daar wel via aerosols heeft plaatsgevonden, ondanks goede ventilatie (HEPA-filters). Hoe verklaar je dit? Zijn die filters dan toch niet toereikend of is er sprake van een ventilatie-stroom die niet gunstig is voor het voorkomem van besmetting van overige passagiers? Of is het de lage luchtvochtigheid in het vliegtuig? Het zou mooi zijn als je hier wat aandacht aan besteed in een van je komende blogs. Thanks!

  Beantwoorden
  • Michiel
   Michiel zegt:

   In het kader van het ‘deltaplan ventilatie’ van Maurice is de beantwoording van deze vraag van belang. Al is het alleen maar om hier van te leren.

   Het vliegtuig betrof een B737-300. Bijna alle kisten van dit type hebben ook HEPA filters. Dit vind je terug in het onderzoek “Inventarisatie van de aanwezigheid van HEPA-filters in vliegtuigen op Nederlandse luchthavens” (1) . Ook in het artikel wordt wel in het algemeen gesproken over HEPA filters (page 2421).

   Is hier iets anders aan de hand? Is er goed gekeken naar de ventilatie in dit specifieke geval?
   – Is vastgesteld dat er HEPA filters aanwezig waren?
   – Hoe was de staat van het onderhoud van het ventilatie systeem?
   – Was de filter schoon?
   – Hoe verhoudt de compartimenten in dit specifieke geval?
   – Heeft de ventilatie uit gestaan ? Hoelang?
   – Zijn er andere aspecten die over het hoofd wordt gezien (blind spots?)

   Wie o wie heeft hier meer kennis van?

   1) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/07/01/bijlage-1-nlr-rapport-hepa-filters

   Beantwoorden
 78. Lorenzo Goossens
  Lorenzo Goossens zegt:

  Beste Maurice,

  Misschien ook iets dat vragen doet rijzen, is het verschil tussen het plaatje (Figuur 2) afgebeeld in het wetenschappelijk onderzoek die de besmette zitplaatsen toont en jouw Youtube filmpje op 1:39. Volgens het wetenschappelijk onderzoek is de persoon links van massa verspreider niet geïnfecteerd, in het filmpje wel. Framing?

  Mvg,

  Lorenzo

  Beantwoorden
 79. Mike
  Mike zegt:

  Maurice nog een aanvulling.
  In onderzoek zijn er aanwijzingen gevonden dat de airborne verspreiding
  ook door stofdeeltjes in de lucht voorkomt.
  Belangrijke relatie luchtverontreiniging en verspreiding. Je ziet dat door de lockdown minder luchtverontreiniging is gekomen en besmettingen nemen ook af. Gebieden met veel luchtverontreiniging hebben meer besmettingen.

  Setti, L et al. 2020. ”Evaluation of the potential relationship between Particulate Matter (PM) pollution and COVID-19 infection spread in Italy”. Available from: http://www.simaonlus.it/wpsima/wp-content/uploads/2020/03/COVID_19_position-paper_ENG.pdf

  Beantwoorden
 80. Peter
  Peter zegt:

  Ik heb net even de artikelen gescand waar de WHO het volgende op baseert: According to current evidence, COVID-19 virus is primarily transmitted between people through respiratory droplets and contact routes. In an analysis of 75,465 COVID-19 cases in China, airborne transmission was not reported.

  In geen van deze artikelen die allemaal van februari en maart zijn kan ik een bewijs vinden dat de verspreiding uitsluitend gaat via droplets (en dus niet aerosolen) of via direct contact. Deze artikelen gaan over het “nieuwe” virus en de verspreiding hiervan over China en over de behandeling van de patiënten. Ze spreken in algemene termen over person-to-person transmission, maar dat is tov person-to-animal transmission. Ze hebben het niet over direct contact of droplets. Sterker nog, in een artikel staat: “However, the mode of transmission and extent of environmental contamination are unknown.”

  Kortom, de WHO baseert zich op oude informatie, waarin bovendien niks staat wat hun conclusies kan bevestigen. Echt schandalig dat hier de hele wereld zich op baseert.

  Beantwoorden
 81. Mark
  Mark zegt:

  Niets in deze tijd is bijna meer uit te sluiten, vandaar de volgende hypothese: Zou ‘het’ zich als volgt hebben kunnen ontvouwen? ; De WHO krijgt er op een gegeven moment ‘lucht’ van dat er zich een (nieuw) virus in Wuhan bevindt. Niet zeker hoe dit virus zich ontwikkeld of zich kan gaan ontwikkelen, wordt, om alle risico uit te sluiten, een plan dat in de tijd van G.W. Bush is opgesteld met eigenlijk alleen maar aannames met het idee; wat als….. uitgerold. In dit plan zit nota bene een stukje van een 14 jarige leerling die met een computermodel had berekend dat schoolgaaande kinderen de meeste contacten per bepaalde tijdseenheid hebben. ( https://www.aier.org/article/the-2006-origins-of-the-lockdown-idea/ ) M.a.w.: zitten we nu met z’n allen in quarantaine en social distancing om een op geen enkele manier onderbouwd proefwerkje van een leerling dat toevalligerwijs goed paste in een opgesteld stuk van de regering Bush over hoe om te gaan met een toekomstige pandemie. Heeft de WHO dit stuk simpelweg 1 op 1 toegepast op de huidige situatie en hebben daardoor indirect ook vele regeringen dit gedaan? Stel dat nu toch wel blijkt dat ze er ontzettend naast zitten met het hele social distancing gebeuren, zal er, om het balletje te laten rollen mbt het toegeven van deze catastrofale fout, er ergens op de wereld de eerste (enigszins geloofwaardige) regering toe moeten geven dat ze er goed naast zaten. Dit gaat natuurlijk nooit gebeuren, al is het alleen maar om de juridische (misschien wel strafrechtelijke) gevolgen die dat met zich mee gaat brengen.

  Beantwoorden
 82. Renate van Beeke
  Renate van Beeke zegt:

  Beste Maurice,

  Uw artikelen, visies, inzichten en conclusies zijn bijzonder aardig en interessant.
  Met veel belangstelling deze doorgenomen.

  Ik ben benieuwd, en velen met mij, of u uw artikelen, visies, inzichten en conclusies ook door uw vakgenoten wetenschappelijk laat toetsen…..? Immers van positieve kritiek door deskundige wetenschappers kan er (meer) progressie worden geboekt.

  met vriendelijke groet,

  ir. R. van Beeke

  Beantwoorden
 83. Wilhelmina
  Wilhelmina zegt:

  De organisaties negeren niet alleen nieuwe maar ook al bekende informatie. In volgende video worden veel referenties gegeven. Het is een interview met een Amerikaanse arts over microben met een andere blik op virussen en hoe we met Covid-19 zouden moeten omgaan volgens zijn bevindingen. De belangrijkste vragen worden beantwoord:

  https://youtu.be/pK952uLIt48

  8:11 Dit virus behandelen als de vorige varianten: verdwenen binnen 2 jaar net als Sars en Mers?
  23:00 + 45:00 Is er een werkelijke een pandemie gaande?
  25:00 + 32:00 + 42:40 +45:00: Luchtvervuiling (fijnstof, landbouwgif, cyanide) in relatie tot een pandemie
  32:00 Verloop Covid-19 net als bij SARS en Mers: patiënten kleuren blauw en krijgen dan longproblemen en sterven m.a.w. het begint met zuurstofgebrek gevolgt door longproblemen.
  37:00 Sterftecijfer gevolg van verkeerde behandelwijze?
  41:00 Ontmaskert het Covid virus een hemoglobineprobleem (dus niet veroorzaakt), Het virus lijkt alleen dodelijk in combinatie met luchtvervuiling.
  51:00 Lockdown, verspreiding virussen via lucht, aerosolen, luchtvervuiling (ook CO2 en methaan).
  59:00 Risicovolle onderliggende invloeden: leeftijd in relatie tot ACE-2 receptor in de longen. Hoeveelheid ACE-2 receptoren verhogen door inname van statines en bloeddrukverlagers. Daarnaast is ook de jaarlijkse griepprik niet zonder risico want het verhoogd de kans op een coronainfectie.
  1:09:00 Vaccinaties: coronavirus circuleert meestal 2 jaar en verdwijnt daarna dus ook zonder vaccin.

  Beantwoorden
 84. Jan Jansen
  Jan Jansen zegt:

  Dit zul je vast interesant gaan vinden, Maurice, want het toont aan dat prof. dr. Rosendaal het in het item van de Kennis van Nu tv-uitzending het toch echt bij het verkeerde eind had.

  Het verhaal van de beroemde SARS-vlucht van 2003 was namelijk nog niet af, want tien jaar na dato gingen Amerikaanse onderzoekers met blik vol met studenten, uitgerust met iPads, de vlucht overnieuw doen :-)

  Citaat uit de Washington Post:

  —-
  A decade after the SARS flight, Emory University researchers, with support from Boeing, sought to address those findings.

  Public health students carrying iPads on 10 flights from Atlanta built a “network model” of passenger contacts and infection risks. The authors, including a top Boeing physician, concluded that respiratory disease spread by droplets would likely be “limited to one row in front of or in back of an infectious passenger.”
  —-

  (daarna wordt het nog interessanter, onder meer over far-UVC lampen)

  Scientists know ways to help stop viruses from spreading on airplanes. They’re too late for this pandemic
  by Michael Laris, April 29, 2020

  https://www.washingtonpost.com/local/trafficandcommuting/scientists-think-they-know-ways-to-combat-viruses-on-airplanes-theyre-too-late-for-this-pandemic/2020/04/20/83279318-76ab-11ea-87da-77a8136c1a6d_story.html

  Het artikel waar bij het woord “concluded” door de Washington Post aan wordt gerefereerd:

  Vicki Stover Hertzberg, Howard Weiss, et al, and The FlyHealthy Research Team. Behaviors, movements, and transmission of droplet-mediated respiratory diseases during transcontinental airline flights. PNAS April 3, 2018 115 (14) 3623-3627; first published March 19, 2018

  https://doi.org/10.1073/pnas.1711611115

  Beantwoorden
 85. Rudi
  Rudi zegt:

  Deze reactie past waarschijnlijk bij meerdere onderwerpen maar omdat in het artikel wordt ingegaan op de hier besproken kooroefening post ik de reactie hier. De R0 reproductiegetal is niet de enige factor bij de verspreiding van een virus. Er bestaat ook nog iets wat aangeeft hoe de cluster verspreiding is (dispersie factor k).
  https://www.sciencemag.org/news/2020/05/why-do-some-covid-19-patients-infect-many-others-whereas-most-don-t-spread-virus-all
  De meest bekende super spreader is patiënt 31 in Zuid-Korea.
  https://graphics.reuters.com/CHINA-HEALTH-SOUTHKOREA-CLUSTERS/0100B5G33SB/index.html

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *