Normen en Waarden

Rondom de brand in het Catshuis is zich een situatie aan het ontwikkelen die in een beschaafd democratisch land minstens tot een parlementair onderzoek zou leiden. En vermoedelijk na afloop ervan tot het aftreden van de premier en het ontslag van een aantal hoge ambtenaren. Maar zal dat in Nederland gaan gebeuren? Mijn inschatting is dat de regeringspartijen een dergelijk onderzoek gaan tegenhouden. Maar als je de stukken bestudeert dan zie je goed wat de echte normen en waarden zijn bij onze overheid en de premier.

RTL4 Nieuws krijgt de eer zich als een terrier gedragen te hebben over het onderwerp `brand in het Catshuis`.  De andere media hobbelen er wat achteraan.

De essentie van het verhaal is dat er een korte hevige brand is geweest in het Catshuis waarbij een van de twee schilders is overleden. Op de grond was veel thinner gebruikt dat is ontbrand. Bij juridische procedures die vervolgens werden gevoerd werd het schildersbedrijf en/of de schilder hiervoor verantwoordelijk gesteld. De discussie draait nu om de vraag welke rol wandbekleding gespeeld heeft bij de omvang van de brand en de consequenties ervan, zoals de dood van de schilder.

Als de wandbekleding er een belangrijke rol bij heeft gespeeld heeft de overheid dus een duidelijke verantwoordelijkheid bij de omvang van de brand en ook bij de dood van de schilder.  Het rapport van een branddeskundige die stelt dat de wandbekleding inderdaad een belangrijke rol heeft gespeeld bij de omvang en de gevolgen van de brand is nu het onderwerp van discussie. Bij het debat in de Tweede Kamer stelde Balkenende dat er wel een onderzoek was geweest van een branddeskundige, maar dat dit rapport onvoldragen was en dus niet door de overheid aan het OM hoefde overhandigd te worden. RTL4 heeft vorige week diverse stukken op haar site gezet die gingen over dat rapport en hoe het intern behandeld werd. Daar zie je al goed dat Algemene Zaken en VROM erg met het rapport in hun maag zaten en probeerden weg te lopen voor de gevolgen.

Aanvankelijk leek het alsof premier Balkenende met `onvoldragen rapport` kon wegkomen, maar vandaag is er een bom gelegd onder deze verdediging. De onderzoeker van TNO, die het rapport heeft gemaakt, heeft een open brief gestuurd, die in NRC Handelsblad staat. En als je die leest dan snap je wat er echt gebeurd is en hoe blijkbaar de manieren zijn van onze overheid, en ook van onze premier.

Het is heel gebruikelijk dat je als opdrachtnemer een conceptrapport maakt.  Dan overlegt met je opdrachtgevers en vervolgens finaliseert. Meestal gaat het om een kleine aanpassing of een bepaald onderwerp dat wat verder uitgewerkt dient te worden. Een dergelijke vergadering was er ook en de inhoud van het rapport werd blijkbaar als zo ongewenst gezien dat de onderzoeker werd gezegd dat hij met zijn activiteiten moest stoppen. Op die manier kon men er dus voor zorgen dat het onwelgevallige rapport officieel niet verscheen en ook niet hoefde doorgestuurd te worden. En denkt de premier zich nu te verdedigen met het `onvoldragen` rapport. In de brief van de branddeskundige wordt de gang van zaken goed beschreven en staat hij nog steeds volledig achter zijn conclusies. Namelijk dat de brandbare wandbekleding een zeer belangrijke rol heeft gespeeld bij de intensiteit van de brand en de grote gevolgen. In feite opereert hij nu als klokkenluider, want hem was na het stoppen van de opdracht ook nog gezegd dat hij een geheimhoudingsverplichting heeft. Maar door gewetensnood is hij een dag voor het debat in de kamer met deze open brief gekomen.

Dit alles geeft een zeer goed beeld van hoe de overheid achter de schermen met informatie manipuleert en eigen verantwoordelijkheden probeert te ontwijken. Vervolgens probeert men erna met een soort woordenspel te versluieren wat er echt is gebeurd.

In een beschaafde democratie zou dit tot grote gevolgen moeten leiden. Verantwoordelijken zouden gestraft horen te worden. Balkenende had direct openheid moeten geven. En als hij niet wist wat er echt is gebeurd achter de schermen, zou hij inmiddels hard moeten optreden tegen alle verantwoordelijken achter de schermen. Maar ik verwacht dat hij morgen in de kamer gewoon zal blijven beweren dat wat er gebeurd is formeel klopt en hij nooit onwaarheid heeft gesproken.

En het zou mij niet verbazen als de drie regeringspartijen, na natuurlijk ook enkele krokodillentranen te hebben geplengd, een parlementair onderzoek naar wat er gebeurd is, niet zullen ondersteunen. 

Ten slotte valt me op dat blijkbaar het feit dat RTL4 dit onderwerp op de agenda heeft gezet en op heeft gehouden de meeste andere nieuwsmedia er maar zeer beperkt over schrijven.  En het absoluut niet zo groot brengen als eigenlijk bij zo´n onderwerp hoort, hoewel dat nu -na de brief van de branddeskundige in NRC Handelsblad, wat lijkt te veranderen. (Maar De Volkskrant schrijft de dag erna niets over deze brief van de branddeskundige. Dan had hij hem maar in De Volkskrant moeten plaatsen in plaats van NRC Handelsblad, niet waar?).

Deze muis krijgt echt nog een staartje, maar ik ben bang niet zo een grote staart wordt als eigenlijk zou horen. Maar laat Balkenende aub het begrip `normen en waarden´ nooit meer in zijn mond nemen. En als strafwerk 1000 keer het stuk van Jacques Monasch van vanmorgen overschrijven.

37 antwoorden
 1. Ria
  Ria zegt:

  Wat een bombarie om de schuldvraag van deze brand. De schuld ligt geheel en ten volle bij het schildersbedrijf. Die behoort van te voren testen uit te voeren t.a.v. brandgevoeligheid van de plaatsen waar ze werken en dienen deugdelijke middelen te gebruiken. Indien het bedrijf niet getoetst is van te voren door de facilitaire dienst van het Catshuis, dan is die dienst te verwijten. Toevallig omdat de Minister President er gebruik van maakt, willen ze hem de zwarte piet toeschuiven, gewoon een middel om hem onder uit te halen…Over normen en waarden gesproken! Normen en waarden baseren zich ten eerste op de waarheid en eerlijk met elkaar omgaan, ook in deze situatie. Eerlijkheid is schijnbaar erg moeilijk als je een politieke voorkeur hebt voor een ander.

 2. dirk2
  dirk2 zegt:

  Schrijfproevenonderzoek (vele malen aangekaart door Wim Dankbaar) door de Rijksrecherche?
  Ooit nog iets van gehoord?
  Ik niet in ieder geval.
  EL, durf het nauwelijks te vragen…
  Wat gebeurt daar eigenlijk op dat front?
  Of mag ik het daar sowieso niet meer over hebben?

 3. walter
  walter zegt:

  Ria,

  Het gaat niet om de schuldvraag maar om de manipulatie van feiten.
  Onze Jan-P heeft de brand niet aangestoken maar praat het gedrag van de landsadvocaat goed. Dat kan dus niet.

 4. Ria
  Ria zegt:

  @ Walter,

  Hoe verwarrend en manipulatief rapporten van (brand)deskundigen kunnen uitpakken is wel duidelijk geworden na de zaak Sweeny, Enschede, Schiphol, DMZ en vele andere zaken en heb daarzelf niet zoveel vertrouwen in. Of ‘Jan-P’ daar op moet bouwen weet ik niet, wel op openheid en duidelijkheid. Dat is zeker een te kort aan deze regering onder ‘Jan-P’ Maar laat hem aub geen strafregels schrijven over een stuk van een wildersfan Monasch, die halve waarheden achterna loopt. Laat de waarheid maar eens terugkeren in dit land.

 5. johand
  johand zegt:

  Een goed en helder commentaar van Maurice. De normen en waarden van de heer Balkenende komen gelukkig niet overeen met de normen en waarden van de meeste Nederlanders. CDA-ers in het bijzonder schijnen hier andere dingen onder te verstaan. De heer Balkenende hoeft voor mij ook geen strafregels te schrijven. Gewoon aftreden en zijn excuses aanbieden aan de Nederlandse bevolking is de ultieme oplossing. Laat de waarheid inderdaad maar terug komen in dit land. Ik denk dat heel veel mensen enorm gaan schrikken van de dingen die boven tafel zullen komen.

 6. mieke2
  mieke2 zegt:

  Joop was me voor…

  NOS Journaal : Hoge Raad: zaak Ina Post moet over
  quote
  De zaak moet worden heropend omdat het tijdstip van overlijden waarschijnlijk veel vroeger ligt dan door het hof werd aangenomen. Dit nieuwe feit had mogelijk tot vrijspraak van Post geleid.
  In een advies van advocaat-generaal Vellinga aan de Hoge Raad over de zaak-Post staat ook dat het niet mogelijk is om iemand met één hand met behulp van een elektriciteitssnoer te wurgen. Post had verklaard dat zij dat had gedaan, maar die verklaring later ingetrokken.

  Ja, wie volgt… En wie gaat er voor zorgen dat zulke enorme blunders niet meer gemaakt worden, want anders blijft het dweilen met de kraan open.

 7. mieke2
  mieke2 zegt:

  In reactie op de column : helemaal waar. Maar zo dachten honderdduizenden, zo niet miljoenen, Nederlanders er al veel langer over. Dat deze dominee de woorden “normen en waarden” NóóIT meer in de mond mag nemen! Er is al veel teveel gebeurd rond die man.

  ‘t Is gek. Iemand die niet beter weet, zou zweren dat Jan Peter Rooms is.

  En Ria, verdiep je er nog eens in alsjeblieft. Je reacties tonen aan dat je geen jota begrijpt van de hele zaak. En met name niet van verantwoordelijkheden.

 8. RonaldB
  RonaldB zegt:

  Eindelijk weer eens een goede dag. Ina krijgt haar herzieningen Micha Kat wint in hoger beroep opnieuw van Hans Westenberg, vice-president van de Haagse Rechtbank (www.klokkenluideronline.nl)

  Vanavond nog de soap rond het Catshuis. Zal de dag nog beter worden?

 9. Velde
  Velde zegt:

  Zaak Ina Post: [i]”Zo bleek uit nieuw onderzoek dat het slachtoffer één tot drie uur eerder is overleden dan Post heeft verklaard. Die conclusie is getrokken op grond van berekeningen van het Nederlands Forensisch Instituut, dat zich baseert op gegevens over de lichaams- en omgevingstemperatuur van het slachtoffer die in 1986 zijn genegeerd of verkeerd zijn geïnterpreteerd”[/i].

  1 tot 3 uur eerder zegt het NFI nu? Destijds zich baserend op gegevens die zijn genegeerd of verkeerd zijn geïnterpreteerd door datzelfde NFI..

  [i]Ook lijkt het niet goed mogelijk dat Post haar met één hand en een snoer zou hebben gewurgd.[/i]
  Reconstucties uitvoeren doet men inmiddels wel bij het NFI? Of ben ik te optmistisch?

  [i]Alle betrokkenen zeggen dat die cheques niet bij Post zijn gevonden’, [maar dagen later bij de postbank-Velde] zegt Tineke Cleiren van de CEAS. ‘We weten niet waarom dat er toch staat. Het is gek. Maar we hebben geen aanwijzingen voor kwade wil. Het is slordigheid.’ [/i]

  Cleiren lijkt onze Nederlandse vrouwe justitia: stekeblind en wereldvreemd.

  [i]‘Het beeld dat uit de rapporten opdoemt, is ongunstig, al staat de integriteit van justitie niet ter discussie’, stelt De Roos. ‘We moeten alleen niet vergeten dat het OM de CEAS zelf op poten heeft gezet. Ze waren bereid onafhankelijk onderzoek te laten doen. Kennelijk leenden slechts drie zaken zich hiervoor. Er zitten dus niet allemaal onschuldige mensen vast.’[/i]

  Zelfde vrouwe justitia maar dan met mantel del liefde…

  Ina Post had 4 keer eerder tevergeefs om herziening gevraagd.

  [i]Het proces over Ina Post wordt herzien door het hof in Den Bosch[/i]

  O dear…
  zal er nu DNA van Ina Post op de cheques gevonden worden?

 10. Joop
  Joop zegt:

  Quote:
  O dear…
  zal er nu DNA van Ina Post op de cheques gevonden worden?
  Einde Quote.

  Ja helaas, het hof van Den Bosch heeft haar (zijn?) historie niet mee.
  Maar dit is wel een kans om de reputatie van dit hof (een klein beetje dan) te herstellen.

  Mooi toch zo’n Novum: wir haben es nicht gewusst.

  Hoe blind moet je zijn om te denken dat je daarmee je reputatie/imago/status etc. in de huidige tijd nog kan redden (nu ja, een beetje dan)?

  Wereldvreeemd!!

 11. Ria
  Ria zegt:

  @Mieke2 14:24u

  De jota die ik snap is dat heel veel mensen in het ‘Catshuisdilemma’ weer een kans zien om Wilders de troon te laten bestijgen in het Catshuis .
  Dat is het kernpunt, niet het leed van de weduwe of de waarheid omtrent de brand of anderzijds.

 12. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  Ria, 23 juni 2009 om 19:08
  ===
  De jota die ik snap is dat heel veel mensen in het ‘Catshuisdilemma’ weer een kans zien om Wilders de troon te laten bestijgen in het Catshuis .
  Dat is het kernpunt, niet het leed van de weduwe of de waarheid omtrent de brand of anderzijds.
  /===

  Dat zie je toch verkeerd, althans wat mij betreft. Ik ben zeker niet pro-Wilders (zie ook de kritische artikelen op mijn website) want ik ben voor vrijheid van godsdienst, tegen discriminatie en voor gelijkheid van eenieder voor de wet, dus ook voor moslims en voor mensen met een dubbele nationaliteit.

  Toch ben ik (en ik luister nu live naar het Kamerdebat) nu al van mening dat Balkenende vanwege de Catshuisbrand moet aftreden. Want hij is niet eerlijk. Hij is verantwoordelijk voor een overheid die zich zelf niet aan de wet wenst te houden. Dat is alleen voor gewone burger. Zo’n regering moet vertrekken. Zo simpel is het.

  Maar ik weet nu al hoe het debat afloopt. Dat was al duidelijk na drie alinea’s van de allereerste spreker: de PvdA laat de regering niet vallen. Alles blijft bij het oude. De conclusie wordt “Ach, er zijn wat foutjes gemaakt. Maar we leren ervan, zal niet weer gebeuren”. En de Kamer gaat over tot de orde van de dag. Wedden?

  Ik vind dat foute, laffe, onprincipiële politiek. Deze kliek moet weg. Als dat via Wilders moet, dat moet dat misschien maar. Ook al weet ik nu al dat de Partij voor de Vrijheid zelf geen haar beter is. Kijk maar naar hun laffe opstelling bij de schrijfproeven. Wel Kamervragen stellen over het Rijksrecherche-onderzoek, maar als Hirsch Ballin dan belooft de uitkomst tzt. mede te delen, DAN VRAGEN ZE DAAR GEWOON NOOIT MEER NAAR!!!!

  How’s that?

 13. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  Pechtold spreekt nu mooie woorden, waar ik helemaal achter sta.

  Vreemd dat deze zelfde meneer Pechtold mij ondanks tientallen e-mails over de schrijfproeven NOG NOOIT een woord waardig heeft gekeurd. Terwijl toch de principiële vragen daarvan precies dezelfde zijn als in deze Catshuisbrandzaak.

 14. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  Ook VVD-woordvoerder Teeven sprak zojuist mooie woorden. Maar over de schrijfproeven heeft hij altijd elk commentaar geweigerd. Vreemd toch? Het is in principe een soortgelijke zaak: het gaat over de integriteit en eerlijkheid van de overheid.

  Zou het schelen dat in de Catshuisbrandzaak de boosdoeners bij het ministerie van Algemene Zaken zitten? En bij de schrijfproeven bij het OM! Dat zijn oude maatjes van de heer Teeven, namelijk zijn ex-collega’s.

  Zou dat het verschil maken? Dan gaat het dus in wezen ook om de integriteit van Teeven zelf. Ik hoop dat het niet waar is.

  Merk op dat De Roon ook oud-officier van justitie is. Hij heeft Brinkman (PvV) lang van het stellen van vragen afgehouden. Nu ze eindelijk gesteld zijn (maanden geleden alweer, zie links naar ikregeer.nl op mijn site) doen ze niks met het antwoord! Mijn vragen daarover aan die twee worden genegeerd. Hoe integer is DIE partij? Hoe integer is de hele politiek? Vriendjespolitiek?

 15. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  Erg boeiend om dit debat te volgen. Duidelijk te zien hoe de Rijksrecherche wordt misbruikt om dingen uit te stellen en onder de pet te houden.

  Treffende overeenkomst met de gang van zaken bij de schrijfproeven.

 16. Maurice
  Maurice zegt:

  Teeven maakte ook terecht een punt van een genante beslissing van de regering. Ze hebben zich in de strafzaak gevoegd als partij die schade heeft ondervonden, terwijl men het (concept)rapport van de branddeskundige al had en wist dat men zelf ook een behoorlijke medeverantwoordelijkheid had aan de omvang van de schade.

 17. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  Hirsch Ballin nu aan het woord. Hij stelt zomaar even dat artikelen 189 en 361 Wetboek van Strafrecht niet van toepassing zijn. Ik heb ze gelijk even nagelezen (als niet-jurist had ik er uiteraard nog nooit van gehoord), en ik vind ze wél van toepassing.

  Maar dat moet een rechter beoordelen, in een rechtsstaat. Die krijgt echter die kans niet, want Hirsch Ballin heeft al overlegd met het OM. Die vinden die artikelen ook niet van toepassing. Nee logisch, want HB is hun eigen baas!

  Hier wreekt zich weer het grote manco van de staatsrechtsorganisatie: er is niets geregeld voor de mogelijkheid dat de overheid ZELF strafbare feiten pleegt. Dat kan principieel niet gecontroleerd worden. Alleen de Kamer kan dat, die weert zich nu kranig, maar de critici hebben geen meerderheid, dus ongetwijfeld gaan er geen consequenties komen voor de bewindslieden.

 18. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  Vergadering geschorst. Sorry, ik haak nu af. Er komt verder nog niks uit. Conclusie: als overheid kun je alles doen, echt alles, als je maar een meerderheid van ja-knikkers achter je hebt. Zo werkt “democratie”.

 19. Gerard
  Gerard zegt:

  Paul Ulenbelt (SP), Alexander Pechtold (D66) en Ineke van Gent (GL) hadden de metersdikke dossiers goed bestudeerd en bonden de kat de bel aan. Een bij voorbaat verloren strijd tegen een feitelijke regeringsminderheid. Dat werd zonneklaar toen Anja Timmer (PvdA) in een motie verwoordde wat de premier al had toegezegd. Hoe kun je de neerwaartse peilingen een extra zetje geven?

  http://www.gerardboerhof.nl/wp/2009/06/24/zand-erover/#more-320

 20. Maurice
  Maurice zegt:

  De uitkomst was precies zoals je al van te voren kon verwachten. En inderdaad geeft het precies, zoals Ruud Harmsen al aangaf, weer wat een overheid zich allemaal kan permitteren.
  Zolang de drie regeringspartijen maar onderling geen grote ruzie hebben komt men weg met wat men ook doet. En komen ook ambtenaren met alles wat ze doen weg.
  Het is precies hetzelfde als leden van het OM buiten de pot pissen. Het OM zelf moet de beslissing nemen en die doet het niet.

  En maar niet snappen hoe het komt dat de kiezer er steeds minder vertrouwen in heeft.

 21. paulus2
  paulus2 zegt:

  Inderdaad, de uitkomst was naar verwachting. Alleen is er nu een partij die het er niet bij laat zitten, n.l. de weduwe van de omgekomen schilder. Die zal de landsadvocaat en de betrokken ambtenaren in een civiele procedure dagen. En wat zullen we dan een spektakel te zien krijgen. Het hele verrotte systeem tegen een individu. Zie Spijker. Hopenlijk heeft ze net zo veel moed en kracht als Spijker had en heeft.

 22. Maurice
  Maurice zegt:

  Nee hoor paulus2, die wordt gewoon snel afgekocht met een overeenkomst waarover beide partijen “hebben afgesproken daarover geen mededelingen te doen”. Want men wil heus niet het risico lopen dat de landsadvocaat of de ambtenaren in een civiele zaak moeten getuigen.

  Ik schat dat over drie maanden dat bekend wordt.

 23. van oosten
  van oosten zegt:

  Stoere taal van Teeven en Pechtold, die geen enkel recht van spreken hebben als ze het nog eens moeten hebben over schrijfproeven of de Deventer moordzaak. Het overlijdentijdstip van het slachtoffer in de zaak-Post staat nu ineens ter discussie, en als dat een novum oplevert dan kan ik er in de Deventer-zaak zo nog 12 aanwijzen.

  Het gedraai van JP in het debat over de Catshuisbrand is beschamend. De kleur rood van de PvdA is die van de brandblussers die in het debat worden ingezet. De drie coaltiepartijen hebben geen enkele baat bij een oplopende ruzie en die zullen ze tot mei 2011 niet hebben. Tot vlak voor die tijd zullen ze elkaar zo stevig vasthouden dat er niets uit de handen van het Kabinet komt en zal het in de politiek draaien om trivialiteiten.

 24. RonaldB
  RonaldB zegt:

  Van Oosten : De drie coaltiepartijen hebben geen enkele baat bij een oplopende ruzie en die zullen ze tot mei 2011 niet hebben.

  Dat vraag me de laatste tijd nu juist af. Ik denk eigenlijk niet dat de peilingen van de PvdA zullen stijgen zolang ze in het kabinet blijven zitten en steeds weer blaffen en nooit durven door te bijten. Het is volstrekt een illusie om te denken “blijven zitten, dan komt het in 2011 wel goed”.

  Als de PvdA nu eens uit het kabinet zou stappen, bekennen dat ze de laatste jaren hun eigen principes hebben verloochend, zou dat niet de enige manier zijn om de cijfers weer doen stijgen?

 25. Pim van Berkel
  Pim van Berkel zegt:

  De PvdA heeft ooit beloofd, bij monde van Wouter Bos, dat er alleen door mee te regeren een veel socialer beleid zou kunnen worden gevoerd, veel socialer dan zonder de PvdA. Op zich zit daar wel een kern van waarheid in. Alleen trek je daar geen kiezers mee, of het beleid moet heel uitgesproken zijn. En daar zit het probleem. Met het CDA als coalitiepartner is dat niet eenvoudig. Een belofte dus van de PvdA die nauwelijks is waar te maken.

 26. van oosten
  van oosten zegt:

  Misschien is het Irak-rapport van de commissie Davids het enige waar de PvdA met een beetje succes ruzie over zou kunnen maken. Dat levert straks ook een boel pijn op als Davids integer zijn werk doet en dan poetst de partij tenminste een van de vele beschamende vlekken uit de formatie weg. Bij het gedraai dat we tegen die tijd van JP te zien krijgen zal het Catshuis straks klein bier zijn.

 27. Gerard
  Gerard zegt:

  @Maurice 24-6-09 11:51

  Dat denk ik ook, Maurice. Want niet in de Kamer (!), maar wel voor de camera zei Jan Peter dat ie met de weduwe gaat praten. Vermoedelijk bang geworden door de reactie van haar advocaat, Arthur van der Biezen, op de beschamende houding van de regering tijdens het Kamerdebat.

  Als als ik Frouk de Lijster was, zou ik JP, zodra ie aanbelt, onmiddellijk laten inrekenen wegens te verwachten ongewenste intimiteiten. Een excuus hoeft zij immers niet te verwachten, laat staat enige erkenning van staatsschuld.

  Big Words, Small Talk, van JP onze MP. Vertaald: Grote Woorden, Prietpraat. Dat is nou écht om te janken. Een oorvijg is het minste dat ie verdient, die ‘Professor Kwel’. En anders wel een Spaans rietje.

  Intussen: de zoveelste afschuwelijke behandeling van Fred Spijkers. Zie Netwerk van maandagavond. Krijgt een puinhoop aan archief afgeleverd, inclusief een lege pot Completa en een stukgeslagen fles wijn. Dat hebben die ‘integere ambtenaren’ weer lekker geregeld (sic!)

  Los je dat op met een papieren code? Tuurlijk niet. De knoet moet erover! Celstraf voor dat doelbewuste, letterlijke ‘gerotzooi’. En ontslag zonder wachtgeld voor die ‘kweetniet’ twitterende, tot staatsscretaris omhoogevallen spindokter van Harry Potter.

  Maar helaas, het zal er niet van komen. De feitelijk tot éénderde minderheid gereduceerde coalitie maakt van onze democratie een dictatuur. Terwijl ‘wij’ overal ter wereld gaan kijken of verkiezingen wel eerlijk verlopen.

  In die omgekeerde wereld hoor ik Geert Wilders al roepen: ‘Ook christenen en rooie rakkers die een loopje nemen met de waarheid, moeten onmiddellijk het land uit!’ Weer tig zetels erbij. Want steeds meer Hollanders voelen op hun klompen aan, dat ze in deze quasi-democratie bij voortduring belazerd worden.

  In dat licht bezien is de bouw van het ‘Huis van de Democratie’ een gotspe.

 28. paulus2
  paulus2 zegt:

  N.a.v. de bijdrage van Gerard heb ik de uitzending van Netwerk van maandag met betrekking tot Fred Spijkers bekeken. Hier is een man met een missie. De waarheid moet cout que coute boven tafel komen, is het niet goedschiks dan kwaadschiks. Hier moet een boek over geschreven worden om aan te tonen hoe ongecontroleerde macht corrumpeert. Daarom zijn er organisaties nodig die buiten die macht opereren om te kunnen corrigeren als dat nodig is. Het Parlement heeft aangetoont niet zo’n instituut te zijn; de pers is met een enkele uitzondering laf. We hebben een Ombudsman maar die wordt door de macht regelmatig kaltgestelt als hij kritiek heeft. En we willen een Revisieraad voor justitiele zaken maar de macht houdt dat met alle ”macht” tegen. Het enige wat we kunnen doen (behalve een revolutie) is constant blijven ageren en een man als Fred Spijkers is daarbij een lichtend voorbeeld.

 29. mieke2
  mieke2 zegt:

  Er is hier niet echt een blog waar onderstaand nieuws bij “past”, en dat is maar gelukkig ook. Toch heb ik er op dit moment veel behoefte aan om een pluim uit te delen aan het OM en aan de Hoge Raad (al is dat zeker wat die laatstgenoemde partij betreft, wat arrogant mijnerzijds). En daarom staat dit nieuws nu hier, bij “Normen en Waarden”.

  30 jaar cel met TBS blijft overeind in zaak-Suzanne

  Dagblad van het Noorden op di. 30 juni 2009

 30. hanss
  hanss zegt:

  GERECHTIGHEID!

  105 Teletekst vr 03 jul
  ***************************************
  Hof spreekt Gronings rookcafé vrij

  ***************************************
  ` Het Groningse rookcafé De Kachel is
  in hoger beroep vrijgesproken van het
  overtreden van het rookverbod.Volgens
  het hof staat niet duidelijk in de wet
  dat voor cafés zonder personeel een
  rookverbod geldt.

  De rechtbank had De Kachel veroordeeld
  tot een boete van 1200 euro.Ook kreeg
  het café een voorwaardelijke sluiting
  van een maand opgelegd.

  Volgens het hof is het rookverbod voor
  cafés zonder personeel nu van tafel.
  Minister Klink houdt vast aan een
  rookvrije horeca en zal desnoods de wet
  aanpassen.In kleine cafés zal nu niet
  meer fanatiek gecontroleerd worden.
  ***************************************

  Dictator Ab Klink (zelf een roker!) moet nu iets anders verzinnen…..de CDA-terrorist.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie